Màster en Innovation Strategy Entrepreneurship - Intensiu

1046 Persones estan visitant aquest curs
Preu 12.000 €
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
Màster en Innovation Strategy Entrepreneurship - Intensiu
Sol·licita informació
Màster
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 12.000 €

Descripció

La utilització de la innovació com a enfocament estratègic és clau per garantir la competitivitat en l'entorn econòmic i social actual, i fonamental en tot nou emprenedoria.

La innovació ha de ser entesa no com una etapa en el desenvolupament d'un producte o servei, sinó com l'element vertebrador que integri tots els processos de creació de valor dins d'una empresa. Això implica des d'una nova forma de concebre productes i serveis fins al tipus d'interacció que es tindrà amb els clients.

El Màster en Innovation Strategies & Entrepeneurship respon a la necessitat d'incorporar la innovació a la gestió estratègica de les organitzacions, entenent-la com l'eix catalitzador de tot el procés de creació de valor d'una empresa. Aquesta visió s'aplica des del desenvolupament de producte o servei fins al model de negoci.
Aquestes competències són imprescindibles per a la generació de noves oportunitats de negoci, disseny de nous productes i serveis, definició de formes alternatives de producció i nous models d'empresa que permetin generar noves connexions entre mercat i indústria.

El curs està centrat en el procés de detecció d'oportunitats i generació de noves idees de negoci, el seu desenvolupament i llançament al mercat, des d'un producte o servei fins a una nova empresa. Mitjançant el desenvolupament de Workshops impartits per professionals de reconegut prestigi, classes magistrals i anàlisi de Casi Study, realització de projectes, visites a empreses, i en el context d'un entorn actiu d'anàlisi i discussió, es treballaran de forma participativa els continguts específics.

Des d'un enfocament crític, el curs aportarà les competències per qüestionar els procediments establerts, detectar oportunitats, aplicar estratègies innovadores a través de la creativitat, emprendre nous negocis des d'una perspectiva multidisciplinar, integrant tots els processos de creació de valor des de l'òptica del Design Thinking , centrat en l'usuari però amb una visió global del model de negoci.

Temari

El pla d'estudis s'implementarà en un entorn dinàmic, combinant 4 mòduls amb diferents tipologies d'ensenyament que permetin l'enriquiment professional de l'alumne, i seguint l'estructura que es detalla a continuació:
1r Mòdul Introductori en línia: 03 al 13 d'abril
2n Mòdul Presencial: hores lectives frontals a l'IED Barcelona, 18 d'abril al 4 juliol
3r Mòdul de Tesi en línia: 10 de juliol al 15 de novembre (recés d'estiu durant l'agost)
4t Mòdul de Presentació final: 16 de novembre

Destinataris

El Màster està dirigit a professionals que, independentment de l'àrea en la qual es desenvolupin, vulguin adquirir eines i metodologies específiques per a la gestió estratègica de la innovació, tant per aplicar-lo en les seves pròpies empreses i projectes, com per impulsar i gestionar la competitivitat en les organitzacions per a les quals treballen.
Dissenyadors de totes les disciplines, especialistes en comunicació i màrqueting, com aquells professionals dedicats al món dels negocis i la planificació estratègica, compten amb un perfil adequat per convertir-se en Innovation / Design Managers o desenvolupar el seu propi negoci mitjançant la innovació com a eina fonamental del enfocament estratègic.
Empresaris i industrials de diversos sectors, que busquin incorporar noves fórmules als seus processos de gestió i concepció de productes, trobaran les eines i metodologies per donar un salt qualitatiu en l'enfocament del seu negoci.

Perfil d'accés:
Graduats / llicenciats en disseny de qualsevol disciplina, enginyers, arquitectes, professionals del màrqueting i negocis.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

L'IED Barcelona proposa per als seus cursos intensius una metodologia innovadora en la qual es combinen classes presencials amb continguts desenvolupats a distància mitjançant seguiment online. Això permet als participants poder fer el curs passant un període de 3 mesos a la ciutat de Barcelona, i desenvolupar la resta de la formació des del seu lloc d'origen.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

Inici Online: 21/1/20 Inici presencial: 27/4/20

Objectius

• L'objectiu principal del Màster és el de formar professionals capaços d'aplicar la innovació com a eina clau en la identificació d'oportunitats i la creació de nous negocis, líders en la gestió de processos complexos, capaços d'emprendre nous reptes generant valor per a tots els actors involucrats i aplicant el canvi com a factor clau en les organitzacions.
• Equipar als participants amb eines metodològiques per impulsar, desenvolupar i gestionar la innovació liderant un projecte emprenedor o promovent-dins d'una companyia. Explorar les bases de la creació i gestió d'una nova empresa, des de la identificació d'oportunitats, la definició del model de negoci i el pla estratègic fins a la implementació i el llançament.
• Donar les eines i habilitats per liderar i gestionar la innovació de manera holística, entenent les metodologies i processos per portar les idees a la pràctica.
• Formar persones capaces d'innovar i liderar el canvi efectiu en les organitzacions, fomentant l'esperit i mentalitat emprenedora per al desenvolupament de nous models de negoci.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

Gestió de processos d'innovació i la seva aplicació a models de negoci innovadors en diversos sectors. Identificació i avaluació d'oportunitats de negoci. Conceptualització i desenvolupament de nous productes i servei innovadors. Gestió i foment d'innovació dins de l'empresa. Emprendre nous negocis basats en la innovació com a element diferencial. Creació, implementació i desenvolupament d'empreses creatives. Definició de nous models de negoci per a la seva implantació des d'una companyia existent o mitjançant la creació d'una start-up. Treballar en equips multidisciplinaris i assumir posicions de lideratge.

Professorat

Coordinador: Guido Charosky, Pierpaolo Congiu.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Biada, 11. Barcelona
Campus i seus: IED Barcelona Escola Superior de Disseny
IED Barcelona Escola Superior de Disseny
C/ Biada, 11 08012 Barcelona
X