Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
90 Crèdits
consultar preu

Descripció

El Màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC) està enfocat a cobrir necessitats de les empreses i dels professionals en l'àmbit directiu. L'objectiu és preparar professionals perquè afrontin amb èxit el repte de progressar en la seva carrera professional i millorar les seves capacitats de lideratge i direcció, fet qeu aporta valor a l'organització on treballen.

El Màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC) disposa d'un pla de formació per perfeccionar les teves competències directives, preparant-te per liderar equips en un nou entorn professional amb els coneixements previs necessaris per afrontar amb solvència el repte del directiu actual i ampliant la teva seguretat en un món altament competitiu.

Temari del curs

Tipus d'assignatura - Crèdits:
Obligatoris 78
Treball final de màster 12
Total 90

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits:
 • Entorn global de negocis 4
 • Direcció estratègica 3
 • Business Game I 3
 • Direcció de la innovació 3
 • Estratègia internacional 3
 • Intel·ligència competitiva 3
 • Open innovation i cocreació 3
 • Negocis digitals 3
 • Business Game II 3
 • Finances estratègiques I 3
 • Finances estratègiques II 3
 • Finançament de la innovació 3
 • Direcció de persones 3
 • Intel·ligència emocional 3
 • Ètica i responsabilitat social 3
 • Gestió del canv i3
 • Habilitats per a la direcció 4
 • Cross Cultural Management 3
 • Desenvolupament de competències i habilitats directives I 5
 • Desenvolupament de competències i habilitats directives II 5
 • Direcció d'operacions i logística 3
 • Direcció de màrqueting 3
 • Direcció de sistemes de la informació 3
 • Màrqueting digital i de continguts 3
 • Treball final de màster (TFM) 12
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Dissenyar, organitzar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa globalment i en cadascuna de les seves àrees funcionals, elements de valor i mercats.
Analitzar, planificar i liderar projectes de desenvolupament personal, professional i organitzatiu.
Integrar en l'organització persones de perfils professionals i cultures diverses.
Analitzar, planificar i liderar projectes a partir dels elements de valor de l'empresa.
Crear, integrar, contrastar i comunicar informació quantitativa i qualitativa per a la presa de decisions.
Valorar, contrastar, definir i comunicar plans d'acció a partir d'informació incompleta i ambigua.


Destinataris

El Màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC) s'adreça als professionals amb un mínim de cinc anys d'experiència en càrrecs directius.

Requisits

Per cursar el màster universitari Global MBA (MBA Online) de UOC i EADA és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

 • Titulació universitària dins dels àmbits d'Economia i Empresa, Ciències o Enginyeria.


També es podran acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la comissió de titulació.

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que hi pugui haver en cada cas, en funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional, es recomanarà/requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria prèviament al màster o simultàniament.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici de curs: octubre 2019.

Objetius


 • Formar professionals que aportin valor i participin activament en l'èxit de la gestió i la direcció de les empreses i organitzacions, gràcies a una visió internacional, flexible, amb mentalitat innovadora.

 • Potenciar el lideratge i les habilitats directives com el treball en equip, el treball en xarxa i les capacitats per localitzar i gestionar la informació més actualitzada.

 • Abordar la visió de la gestió sota la premissa del compromís social amb l'entorn, promovent la presa de decisions ètica, responsable i inclusiva.

 • Viure una experiència internacional i potenciar el networking. Un programa amb participants de múltiples nacionalitats, dues setmanes a Barcelona (Europa) i una setmana internacional a la Universitat de Georgetown que permeten conèixer i contrastar les capacitats en entorns globals.

 • Oferir una experiència enriquidora que des del primer moment permeti al participant millorar, globalment, com a directiu, líder i ciutadà.Perspectives laborals

Les sortides professionals dels participants en el Màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC)són molt àmplies.

D'una banda, el coneixement de les àrees funcionals de les empreses els permet aconseguir llocs directius com a directors de departament o àrees de negoci en mitjanes o grans empreses.

El coneixement estratègic de negoci els permet arribar a llocs de treball directius d'àrees de negoci específic o àrees comercials en empreses mitjanes o grans.

D'altra banda, la integració de coneixements, juntament amb l'experiència prèvia en habilitats directives i la capacitat d'anàlisi crítica aconseguida i la comprensió de l'entorn estratègic i de negoci, permet a les empreses la direcció de projectes en empreses internacionals.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

EADA i UOC han unit esforços i experiència per a desenvolupar el millor MBA Online en espanyol del món.
També et recomanem aquests cursos