Màster Internacional en l'anàlisi econòmica

Màster
Presencial
120 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster té com a objectiu promoure els estudis dels graduats en el camp de l'economia i acollir la mobilitat dels estudiants i professors d'aquest camp, i aportar una experiència personal important desenvolupada en ambients internacionals.  

En finalitzar el Màster, l'estudiant serà capaç de:  

Actuar com a expert d'alt nivell en economia quantitativa, amb domini dels seus models i mètodes.  
Exercir un rol executiu en el sector financer, en l'administració econòmica o en la investigació científica.  
Utilitzar tècniques d'investigació.  
Elaborar articles científics i comunicar-los de manera oral i escrita.  
Identificar les aplicacions de l'economia quantitativa en política econòmica, finances i administració d'empreses.  

Tipus de màster: Universitat Autònoma de Barcelona  
Orientació: investigador

Temari

Les matèries de caràcter obligatori inclouen continguts relatius a:  
· Mètodes quantitatius: Matemàtiques i estadístiques  
· Economia: Microeconomia i Macroeconomia  
· Models econòmics: econometria i models en teoria econòmica  
Les matèries de caràcter optatiu inclouen continguts relatius a:  
· Microeconomia Avançada: Teoria de joc, Economia de la Informació, Organització Industrial  
· Econometria Avançada: Econometria Bayesiana, Sèries temporals (teoria i aplicació)  
· Macroeconomia Avançada: Economia Internacional, Creixement econòmic, Política Monetària i Fiscal  
· Tòpics en Microeconomia  
· Tòpics en Macroeconomia  
L'estudiant haurà de complementar la seva formació amb la realització d'un Treball de Recerca.

Destinataris

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en àmbits del coneixement relacionats a les ciències, així com un bon nivell de coneixement de la llengua anglesa.  

Horari: Les classes s'impartiran en horari de matí i tarda
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X