Zigurat Global Institute of Technology

Màster Internacional en Estructures d'edificació amb CYPE

Zigurat Global Institute of Technology

Màster
On-line
12 Mesos
4.300 €

Descripció

És un màster per als professionals que necessiten especialitzar-se en el càlcul i disseny d'estructures. Un recorregut per les tipologies d'edificis estructurals més habituals: estructures de formigó, estructures metàl·liques, fonaments, BIM, a través del programari CYPE Ingenieros.

Temari del curs

Bloc 1: Bases del projecte.
• Tema 1. El procés bim i del projecte.
• Tema 2. Models de càlcul.
• Tema 3. Accions en edificis.
• Tema 4. Conceptes de seguretat.

Bloc 2: formigó / formigó.
• Tema 1. Sistemes estructurals.
• Tema 2. Predimensionament i anàlisi
• Tema 3. Càlcul de seccions i barres.
• Tema 4. Armant l'estructura.
• Tema 5. Mapa, records i exportació a bim.
• Tema 6. Elements singulars.

Bloc 3: Fonaments.
• Tema 1. Estudi geotècnic.
• Tema 2. Parets del soterrani.
• Tema 3. Sistemes de fonamentació.
• Tema 4. Sabates.
• Tema 5. Vigas i lloses.
• Tema 6. Plans, records.

Bloc 4: Acer.
• Tema 1. Sistemes estructurals.
• Tema 2. Predimensionament i anàlisi.
• Tema 3. Càlcul de seccions.
• Tema 4. Sindicats.
• Tema 5. Plans, records i bim.

Bloc 5: Naus industrials.
• Tema 1. Naus amb estructura metàl·lica.
• Tema 2. Naus de formigó.

Bloc 6: Disseny sísmic resistent.
• Tema 1. Sistemes i accions estructurals.
• Tema 2. Projecte d'estructura.
• Projectes:
• Projecte 1. Edifici d'oficines (normativa ehe-08). Edifici d'hotels (reglament aci-318).
• Projecte 2. Edifici d'habitatges plurifamiliars.
• Projecte 3. Edifici d'oficines (normae eae-2011). Edifici d'hotels (normativa AISC-360).
• Projecte 4. Edifici públic amb estructura metàl·lica.
• Projecte 5. Nau industrial.
Veure més

Requisits

Llicenciatura en Enginyeria, Arquitectura o Arquitectura Tècnica.

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores).
Data d'inici: A consultar.

Objetius

• Caracterització del terreny i estudi geotècnic.

• Fonaments de superfície: calçades, bigues i lloses de fonamentació.

• Estructures de formigó armat: pilars, bigues, lloses reticulades, lloses unidireccionals, lloses massisses.

• Estructures d'acer: edificis i edificis industrials.

• Juntes en estructures d'acer: soldades i cargolades.

• Conceptes de dinàmica estructural.

• Estructures de formigó resistent sísmic. Resoldre construccions de pòrtics aplicant els criteris de reforç per ductilitat i disseny per capacitat.

• Tècniques constructives. Visites virtuals al treball.

• Procés de modelatge en 3D i interoperabilitat BIM.

• Estructures detallades de formigó armat i acer. Elaboració de plans, organització de la informació de muntatge i detalls constructius.

• Gestioneu el programari CYPE per racionalitzar el procés global de càlcul i preparació de la documentació del projecte.

• Competència en normativa internacional. El màster inclou estàndards internacionals.


Normes espanyoles / europees: EHE-08, CTE, Eurocodes.

Normes americanes i llatinoamericanes: ASCE-7, ACI-318, NSR-10, AISC-360


Titulació obtinguda

Diploma otorgat per Zigurat Global Institute of Technology acreditat per CYPE Ingenieros, ACE (Associació de consultors d´estructures), IEE (Instituto de Estudios Estructurales)

Promocions

La matrícula inclou una llicència de programari CYPE temporal durant un any.

Preu

4.300 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Internacional en Estructures d'edificació amb CYPE

Màster Internacional en Estructures d'edificació amb CYPE