Màster Internacional en Projecte i construcció de ponts

1052 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
Zigurat Global Institute of Technology
Màster Internacional en Projecte i construcció de ponts
Sol·licita informació
Màster
On-line
12 mesos
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

És un màster per a professionals en el camp de l'enginyeria, capacita l'alumne com a proyectista de ponts tant a nivell de superestructura com d'infraestructura utilitzant la normativa vigent americana (La normativa americana és la més utilitzada a nivell internacional). Es presenten tècniques constructives basades en 6 projectes reals de professionals, estudiant casos tant d'acer com de concret. La finalitat és garantir la harmonia entre el projecte d'enginyeria (disseny, control de vibracions, comportament davant càrregues de servei) i l'aspecte constructiu (fabricació, construcció i muntatge).
Per últim, l'alumne serà capacitado per a l'ús de les eines BRIM (Bridge Information Modeling), amb els quals es pot modelar el pont obtenint les nombroses avantatges que ofereix la tecnologia BIM com la reducció dels errors del projecte, la realització del seguiment de La obra, i la planificació del manteniment del pont.

Temari

Bloc 1: conceptes bàsics i generalitats en el disseny de ponts.
Tema 1. Nociones básicas.
Tema 2. Normativa de disseny i accions.
Tema 3. Líneas i superfícies d'influència.

Bloc 2: disseny de membres de ponts en concret armat i precomprimit.
Tema 1. Disseny de membres de ponts en concret armat.
Tema 2. Disseny de membres de ponts en concret precomprimit.
Tema 3. Consideracions especials de disseny i constructives.
Projecte 1. Disseny per resistència i rigidesa d'un pont d'ús vial en concret armat i precomprimit.

Bloque 3: disseny de ponts en acer i mixtos (acer-concret).
Tema 1. Disseny de membres de ponts en acer.
Tema 2. Disseny de membres de ponts mixtos (acer-concret).
Tema 3. Disseny d'unions i requisits de detall.
Projecte 2. Validació de disseny i recomanacions constructives en
Processos de fabricació d'un pont concebut en acer estructural.
Disseny estructural i verificació de condició de servei davant ressonància i fatiga per pas de vehicles en un panell mixt d'acer-concret per a un pont vial de gran tràfic

Bloc 4: disseny sismorresistente de ponts.
Tema 1. Acció sísmica.
Tema 2. Disseny sismorresistent de ponts en concret armat.
Tema 3. Disseny sismorresistent de ponts en acer i mixtos.
Tema 4. Puentes especiales.
Projecte 3. Avaluació del comportament sismorresistent d'un pont vial en concret armat i precomprimit

Bloc 5: disseny i construcció de cimentacions, elements de contenció. Lateral de terres i vials especials.
Tema 1. Cimentaciones.
Tema 2. Estabilitat de talusos i elements de contenció de terres.
Tema 3. Obres vials especials.
Projecte 4. Disseny geotècnic i estructural de cimentacions per a un
Pont subjecte a càrregues estàtiques, càrregues rodants i acció sísmica. Disseny.
Geotècnica i estructura d'elements de contenció lateral per terraplens.
D'accés en un pont vial amb consideracions sismorresistentes.

Bloque 6: fabricació, construcció, muntatge i manteniment de ponts.
Tema 1. Fabricació, construcció i muntatge.
Tema 2. Manteniment.

Bloc 7: modelat avançat i introducció al BRIM.
Tema 1. Interoperabilitat BRIM en el disseny de ponts.
Tema 2. Modelatge avançat en Autodesk civil 3D.
Tema 3. Modelatge avançat en Tekla.

Requisits

Formació universitària en Enginyeria, Arquitectura o Arquitectura Tècnica, i nivell bàsic en compost estructural.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Durada: 12 mesos (600 hores). Data d'inici: 11/07/2018.

Objectius

Seleccionar els materials constructius que millor s'adapten a les diferents tipologies de ponts convencionals en funció de la geometria i els aspectes estructurals involucrats.
Comprendre els criteris de modelatge de ponts en dos i tres dimensions (2D i 3D).
Aplicar normativa de caràcter internacional per al disseny i construcció de ponts.
Descriure les diferents accions de tipus vehicular i de vianants que es contemplen en el disseny de ponts, així com, la presència d'accions de tipus excepcional tals com: tremolor, vent, hidràulica i de neu
Efectuar el disseny de la superestructura i infraestructura de diferents tipologies de ponts en concret armat, precomprimit, acer i mixtos utilitzant criteris de resistència i rigidesa establerts per normativa internacional.
Desenvolupar projectes de ponts amb filosofia de disseny sismorresistents en concret armat, precomprimits, d'acer i mixtos.
Avaluar el comportament i rendiment de ponts davant accions de servei, incorporant en el disseny procediments de control de fenòmens de vibració, ressonància i problemes de rigidesa.
Realitzar el disseny estructural de treballs de drenatge sotmesos a l'acció de vehicles càrregues i elements de contenció lateral que formen part de projectes típics de ponts amb el programari CYPE.
Adquirir destreses per desenvolupar i controlar els processos de fabricació, construcció i muntatge de ponts.

Elaborar procediments d'inspecció i manteniment de ponts segons el tipus de material constructiu, condicions ambientals i nivell de trànsit projectat.

Titulació obtinguda

Diploma otorgado per Zigurat Institut Tecnològic Global amb el aval de la Universidad de Carabobo.

Promocions

La matrícula inclou una llicència temporal del programari MIDAS Civil, CYPE Enginyers, TEKLA i GEO5, així com la licència educativa de Autodesk Structural Bridge Design.
Màster Internacional en Projecte i construcció de ponts
Zigurat Global Institute of Technology
Campus i seus: Zigurat Global Institute of Technology
Zigurat Global Institute of Technology
C/Almogavers 66 2º A 03630 Barcelona (Alacant)
Sol·licita informació
X