Màster en Cooperació internacional: Arquitectura sostenible d'emergència

1047 Persones estan visitant aquest curs
Preu 10.860 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Màster en Cooperació internacional: Arquitectura sostenible d'emergència
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
60 crèdits
Preu 10.860 €

Descripció

El creixent impacte del canvi climàtic, els conflictes militars, la ràpida urbanització i les crisis econòmiques presenten una clara oportunitat i necessitat de professionals qualificats, tant en els països desenvolupats com en els països en vies de desenvolupament. Aquest màster és l'únic amb un enfocament comú sobre la cooperació internacional, desenvolupament urbà sostenible i arquitectura d'emergència. Proporciona als estudiants els coneixements teòrics i metodològics necessaris per a desenvolupar un enfocament interdisciplinari i administrar projectes en cooperació i desenvolupament sostenible en els àmbits urbà i arquitectònic.
Els professionals que intervenen en aquestes àrees han de comprendre que el seu paper en el complex sistema de cooperació internacional consisteix a desenvolupar solucions holístiques que integrin coneixements interdisciplinaris i participació ciutadana. És essencial comprendre el substrat físic, social i cultural de les ciutats o territoris en què anem a intervenir i analitzar el context en totes les escales al llarg del procés d'intervenció per tal d'establir un enfocament crític i propostes d'acord amb els seus llegats urbans.
El màster aborda tres temes principals: cooperació internacional, desenvolupament sostenible i arquitectura d'emergència. El programa inclou cursos que ajudaran a implementar i completar aquest enfocament multidisciplinari necessari amb una planificació alternativa i estratègies urbanes i arquitectòniques que promoguin la cohesió social. Als estudiants es presentaran diferents contextos i situacions perquè adquireixin els coneixements adequats per desenvolupar una anàlisi crítica i la capacitat de resoldre problemes complexos. Aprendran a maximitzar els recursos humans per tractar amb els actors locals, i donar-los suport, en situacions d'emergència després de catàstrofes i abordar estratègies de millora urbana, tant en els països desenvolupats com en països en vies de desenvolupament.
El màster, que es cursa a Barcelona, ??és una opció de segon any dins del Màster Mundus Urbà (Universitat de Darmstadt), que forma part del prestigiós programa de cooperació europea Erasmus Mundus i el converteix en l'únic màster Erasmus Mundus ofert per una escola d'arquitectura a tot Catalunya. El programa Mundus Urbà és un programa de grau comú amb màsters europeus que s'ofereixen a les següents universitats: Technische Universität Darmstadt, Università di Roma Tor Vergata, Université Grenoble Alps i Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona.

Temari

Subjects in course
 • Bottom Up Strategies for Urban Regeneration
 • Environmental Justice. Urban Development
 • Governance, Participation and Social Design
 • Humanitarian Shelter and Settlements
 • Introduction to Emergency and Urban Development
 • Participation As a Tool for Upgrading
 • Participatory Planning. Community Design
 • Socio Spatial Workshop for Integrated Urban Upgrading
 • Urban Growth and City Resilience
 • Internship
 • Master Thesis

Destinataris

Aquest programa va dirigit a titulats universitaris de les següents àrees: arquitectura, arquitectura del paisatge, planificació urbanística, disseny urbà, enginyeria, disseny ambiental i geografia. El curs s'imparteix en anglès.

Requisits

Per poder realitzar la sol·licitud, es requereix disposar d'un títol de graduat o llicenciatura més un màster universitari. Currículum mínim d'estudis: 300 ECTS.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els estudiants hauran d'assistir a un mínim d'un 80% de les classes teoricopràctiques. S'avaluarà a tots els estudiants en cada seminari. Al gener, cada estudiant presentarà, a un comitè, un informe escrit d'acord amb les bases d'investigació desenvolupades durant l'TERM 2 -STUDIO PROJECT en què es resumeixi l'estructura i el contingut de la dissertació. En finalitzar el curs, l'estudiant defensarà la seva dissertació davant un comitè acadèmic i / o professional, que comptarà amb experts i especialistes del sector. Durant la tercera part del curs (TERM 3 - STUDIO PROJECT), els estudiants prepararan les seves dissertacions, que seran supervisades pel seu tutor. Els estudiants poden escollir un tema entre les següents àrees: cooperació internacional, desenvolupament urbà sostenible i arquitectura d'emergència. A la tercera part del curs, els estudiants assistiran a conferències que donaran experts, que parlaran de diferents temes relacionats amb el programa

Durada

Durada: 1 any acadèmic. Crèdits: El programa conté un total de 60 ECTS, distribuïts al llarg de tot l'any acadèmic en 30 crèdits teòrics, 15 crèdits personals de treball i 15 crèdits de pràctiques.

Objectius

El programa proporciona als estudiants els coneixements teòrics i metodològics necessaris per a desenvolupar un enfocament interdisciplinari i gestionar projectes en cooperació i desenvolupament sostenible en els àmbits urbà i arquitectònic. Els estudiants adquiriran els coneixements necessaris per gestionar projectes complexos en l'àmbit de la cooperació internacional, l'arquitectura d'emergència i el desenvolupament sostenible en què estan involucrats les institucions governamentals i no governamentals, els beneficiaris i el personal tècnic.

Pràctiques

La segona fase del Màster comprèn un període de tres mesos de pràctiques en institucions de cooperació internacional i / o organitzacions locals.

Promocions

Beques, descomptes i ajuda financera disponible.

Preu

Preu 10.860 €
9.480 euros + 480 euros (matrícula) = 9.960 euros (El preu inclou el passatge i allotjament per al viatge d'estudis internacionals).

Professorat

El programa del màster l'imparteix un prestigiós grup de professors especialitzats interdisciplinaris amb una provada trajectòria i amb la col·laboració d'ONG i altres institucions que participen activament en el camp de la cooperació internacional. El personal acadèmic també està format per investigadors de les quatre universitats que col·laboren amb el programa Mundus Urbà. Direcció: Carmen Mendoza Arroyo, arquitecta amb doctorat en Planificació i Disseny Urbà seva recerca se centra en la regeneració urbana i assentaments informals. És codirectora de DAC Arquitectura Rehabilitació i Urbanisme SLP. Sandra Bestraten, arquitecta seva recerca se centra en l'habitatge i la cooperació dels països en vies de desenvolupament. És codirectora de Bestraten Hormias Arquitectura SLP. Coordinació: Raquel Colacios, arquitecta amb Màster en Cooperació Internacional: Arquitectura Sostenible d'Emergència.
Màster en Cooperació internacional: Arquitectura sostenible d'emergència
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X