Màster en Intervenció i Assessorament Psicopedagògic per a Professionals

Preu 3.960 €
Sol·licita informació
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Màster en Intervenció i Assessorament Psicopedagògic per a Professionals
Sol·licita informació
Màster
Semi-presencial
Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
60 crèdits
Preu 3.960 €

Descripció

Presentació :

El màster en Assessorament Psicopedagògic per a Professionals és una oferta formativa adreçada a professionals de l'orientació per tal que adquireixin les competències necessàries per a poder diagnosticar i intervenir davant de problemes relacionats amb l'aprenentatge i la formació . En aquest sentit , els seus continguts es dirigeixen clarament a la intervenció en contextos educatius diversos , proporcionant instruments , eines i estratègies vàlides per donar respostes adaptades a realitats complexes .

L'assessoria , entesa com a suport i acompanyament a l'actuació pedagògica , lluny d'estar en crisi es considera cada vegada més necessària . Els centres de formació i els seus professors s'enfronten a situacions noves , diverses i complexes , conseqüència d'una realitat més dinàmica , d'una societat més exigent i d'uns usuaris més conscients de la qualitat de serveis que necessiten . Tot això fa pertinent que les respostes educatives tinguin en compte la complexitat dels fenòmens i siguin diferenciades en funció del context i dels destinataris , ressaltant la necessitat i conveniència de suports a la presa de decisions i al seu desenvolupament .

D'una banda , la reconeguda autonomia institucional , justificada per la necessitat d'acostar les propostes educatives a la comunitat i als usuaris , exigeix ??de plantejaments curriculars i organitzatius propis i específics de cada centre de formació . D'altra banda , si bé és veritat que la formació del professorat en continguts i processos didàctics és més gran que la que tenia fa dècades , també és cert que actualment continua sent necessària . La ràpida generació i transformació dels continguts culturals , l'extensió de l'escolaritat , la diversitat de l' alumnat, les noves exigències d'una societat del coneixement i multicultural , els plantejaments més contextualitzats del currículum o l'assumpció de la formació com a tasca col · lectiva , entre d'altres , exigeixen laactualizaciónyperfeccionamiento constant del professorat i dels professionals que recolzen la seva tasca educativa .

No és estrany , així , que es plantegi el repte de donar les respostes necessàries que les noves realitats exigeixen . Reforçar i potenciar la funció assessora i la capacitat d'intervenció psicopedagògica ha estat i és una preocupació explicita dels sistemes educatius , compartida pels professionals ( i les seves associacions ) que es dediquen a aquest àmbit d'intervenció . Es tracta d'actualitzar i desenvolupar les competències dels professionals de la psicopedagogia davant la nova situació educativa , proporcionant coneixements actualitzats , però també estratègies i eines , per respondre amb efectivitat als reptes actuals de la realitat formativa .

Aprofundir en la funció assessora i fer funcional a les necessitats educatives actuals exigeix ??superar la formació bàsica inicial i promoure, entre altres coses , l'aprofundiment en noves temàtiques i estratègies d'intervenció . Es tracta en aquest cas de revisar les formes de fer i actuar amb relació a les demandes del sistema formatiu en tres grans àrees : la intervenció interna relacionada amb el treball dels orientadors i personal de suport especialitzat en dificultats d'aprenentatge ; la intervenció externa vinculada a l'activitat de suport que realitzen els equips d'assessorament psicopedagògic i la intervenció en l'educació post - obligatòria i continuada , més centrada en les necessitats psicopedagògiques dels cicles formatius i de la formació continuada .

 
Objectius :

- Proporcionar coneixements especialitzats i actualitzats sobre la intervenció i assessorament psicopedagògic en centres i institucions educatives .
- Impulsar la reflexió , investigació i innovació en el camp de la intervenció psicopedagògica en el sistema de formació .
- Donar suport a la implantació i desenvolupament de les propostes d'innovació i canvi que promoguin els sistemes educatius i associacions professionals .
- Afavorir l'intercanvi d'experiències entre els participants .

Competències específiques :

En acabar el Màster , els participants han de demostrar haver adquirit les competències específiques següents :

- Avaluar situacions psicopedagògiques relacionades amb el desenvolupament de programes formatius
- Detectar , assessorar i intervenir en problemes relacionats amb l'aprenentatge i la formació .
- Analitzar contextos formatius , detectant i intervenint en variables que afectin a l'èxit escolar i la cohesió social .
- Elaborar i desenvolupar programes de canvi relacionats amb la intervenció psicopedagògica .
- Dissenyar i aplicar estratègies i tècniques d'avaluació per al canvi .
- Formular , executar i avaluar plans i programes universitaris que permetin el desenvolupament estratègic de les universitats .
- Identificar i valorar críticament propostes relacionades amb la intervenció psicopedagògica .
- Assessorar i intervenir en problemes o processos relacionats amb l'avaluació universitària .

Competències transversals :

- Situar-se en la realitat complexa dels centres i institucions de formació
- Avaluar i intervenir en situacions psicopedagògiques disfuncionals en les institucions de formació
- Estructurar i avaluar programes de canvi , assessorant el seu desenvolupament i implantació
- Treballar en xarxa amb altres professionals
- Col · laborar i actuar en equip
- Aplicar eines per a la investigació i millora de la intervenció psicopedagògica
- Adaptar-se a diversitat de situacions i interlocutors

Temari

El context de la intervenció psicopedagògica (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)

L'organització de la intervenció (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)

La intervenció psicopedagògica (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)

La pràctica professional I (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)

La pràctica professional II (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)

Treball de fi de màster (10 crèdits ECTS) (Obligatòria)

Requisits

Requisits d'admissió
Grau, diplomatura o llicenciatura en Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Magisteri o especialitats similars, Treball Social i Educació Social. Altres titulacions, consultar amb la coordinació del màster.
Perfil dels estudiants: - Professionals de la psicopedagogia que actuen en serveis de suport a les institucions educatives - Professors de psicologia, pedagogia o psicopedagogia dels centres de formació - Orientadors de centres o serveis territorials - Estudiosos de la temàtica de la intervenció i l'assessorament psicopedagògic - Mestres i professors d'educació secundària que atenen a l'alumnat amb necessitats educatives.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Inici de docència: 24/10/2014. Fi de docència: 21/12/2015.

Titulació obtinguda

Màster en Intervenció i Assessorament Psicopedagògic per a Professionals.

Pràctiques

Pràctiques en empreses i institucions No es contempla la realització de pràctiques en institucions per considerar que els particiapantes són professionals en exercici.

Perspectives laborals

Els participants en el programa són majoritàriament professionals en actiu que formen part d'equips d'orientació o de psicopedagogia de centres d'educació i formació, i l'objectiu d'aquest màster l'ajudar-los a millorar i desenvolupar les seves competències professionals. També s'adreça a persones amb interessos per al desenvolupament d'aquestes funcions dins dels seus centres, de manera que el programa podria permetre l'accés d'altres professionals a llocs d'orientació i intervenció psicopedagògica.

Promocions

Preus especials:

Preu especial: 2760 euros.
Col · lectiu d'aplicació: Afiliats a la COPOE (Confederació d'Organitzadors de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya)

Beques i ajuts:

La UAB t'ofereix informació permanentment actualitzada sobre una selecció de beques per a màsters i postgraus, tant beques pròpies de la UAB com d'altres beques i ajuts provinents d'altres institucions i empreses.

Lloc on s'imparteix el curs

Lloc de realització UAB: Plataforma Moodle (part on line) i campus de Bellaterra (classes presencials)
Màster en Intervenció i Assessorament Psicopedagògic per a Professionals
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Campus i seus: Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Facultat de Ciències de l'Educació (UAB)
Edifici G, Universitat Autonòma de Barcelona 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Sol·licita informació
X