Màster d'Intervenció Psicosocial

1107 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Psicologia (UB)
Màster d'Intervenció Psicosocial
Sol·licita informació
Màster oficial
Presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El màster en Intervenció Psicosocial té una orientació integradora en investigació i especialització professional. Té per objectiu que l'alumne adquireixi els continguts, les capacitats i habilitats necessàries per aplicar els coneixements i les eines psicosocials que faciliten la millora de la salut, la qualitat de vida i el benestar social de les persones en els seus diferents àmbits de desenvolupament, la millora de la relació de les persones amb el seu context i sistema social de referència i la promoció de dinàmiques de canvi social per a la millora de les condicions de vida de les persones, els grups i les col · lectivitats.

Temari

En acabar els estudis l'estudiant ha d'haver adquirit les següents competències generals:

-Saber analitzar les necessitats de persones, grups o comunitats.
-Dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar intervencions en l'àmbit de la intervenció psicosocial.
-Ser capaç de planificar i executar projectes d'investigació de caràcter teòric i empíric, bàsic i aplicat en l'àmbit de la intervenció psicosocial.
-Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia i psicologia social, formular problemes rellevants d'investigació en l'àmbit psicosocial, i analitzar i interpretar les dades des d'una perspectiva teoricopràctica.
-Saber comunicar adequadament els resultats de l'avaluació, la intervenció, els serveis sol · licitats i la investigació.
-Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Destinataris

S'admetran estudiants procedents de qualsevol llicenciatura, però amb el requisit de cursar determinats crèdits d'anivellament segons la procedència. Després de valorar l'expedient de l'estudiant, la Comissió de Coordinació del màster identificarà els estudiants que no acreditin els aprenentatges previs necessaris per poder seguir el màster amb garanties d'èxit i, si escau, els podrà exigir la realització de crèdits d'anivellament, amb un màxim de 24 crèdits en total. Els estudiants podran cursar aquests crèdits prèviament o simultàniament. Aquests mòduls d'anivellament es configuren a partir de l'oferta d'assignatures de l'actual llicenciatura o del futur grau de Psicologia.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

90 - 114 variable en funció dels estudis previs

Lloc on s'imparteix el curs

Interuniversitari
Màster d'Intervenció Psicosocial
Facultat de Psicologia (UB)
Campus i seus: Facultat de Psicologia (UB)
Facultat de Psicologia (UB)
Campus Vall d'HebronEdifici de MigdiaPasseig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona
Sol·licita informació
X