Màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI

1025 Persones estan visitant aquest curs
Preu 7.140 €
Sol·licita informació
UPC School of Professional & Executive Development
Màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 7.140 €

Descripció

objectius:
Adquirir criteris per a una cultura crítica amb base històrica i metodològica, coneixent els fets essencials en l'evolució de l'habitatge, les interpretacions estètiques i antropològiques, els instruments necessaris d'anàlisi de les formes de l'habitatge i els criteris tècnics que afavoreixen la sostenibilitat i la innovació.
Des d'un punt de vista pràctic, el programa es fonamenta en la participació directa en tallers, workshops i projectes que van evolucionant des de treballs de gestió urbana, projectes generals, estudis de detall i especialització en diferents situacions de l'habitatge contemporani: gestió, models multifuncionals , habitatges d'emergència, nous usos i rehabilitació.

Màster de 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer) que té una estreta relació amb la societat en què pretén incidir a través de la col · laboració i participació en projectes reals. Com la col · laboració amb el DHUB Disseny Hub Barcelona, o la participació en projectes del SEHAB, Secretària de l'Habitatge, de São Paulo, Brasil.
? Crear un laboratori i arxiu de projectes d'habitatge experimental i sostenible.
? Formar professionals amb coneixements profunds sobre el desenvolupament de l'habitatge i la seva potencialitat. Crear networking internacional.
? Establir relacions entre el marc legal i el resultat arquitectònic per estudiar canvis legislatius.
? Relació entre forma urbana i habitatge. Projectes innovadors en habitatge social col · lectiva.
? Relació entre planificació, habitatge i especulació.

Temari

El màster compte de manera transversal amb cicles de conferències i workshops de ponents reconeguts internacionalment.
La participació per part dels alumnes en publicacions, exposicions, concursos i projectes reals complementa la formació de manera experiencial i estableix una xarxa de treball futur. "
"Història. Teoria i crítica. Relacions entre pensament i vivenda.
Plantejar les problemàtiques globals de l'habitatge, tant des del punt de vista de l'arquitectura i l'urbanisme com a nivell de qüestions més àmplies com la sostenibilitat, l'economia global i la demografia "
"Introducció al Projecte
Sessions de reflexió dels diferents aspectes tractats orientats al projectes final. "
"Taller de Tesines.
Últimes tecnologies aplicades als habitatges, recerca de nous elements. "
"Urbanística1: Habitatge i ciutat. Plans d'habitatge massiva. Nous Barris i Projectes d'Habitatge a Barcelona. Cinc Recorreguts
Tenir coneixements de l'articulació del mercat de l'habitatge, tant des d'una perspectiva legal com econòmica, com des de la gestió pública i privada.
Fer un projecte de viabilitat i de gestió pública d'habitatge i sòl. "
"Normativa i Gestió del Sòl.
Comparació entre normativa i resultats. Comparar normatives a diferents països. "
"Sistemes Constructius i Sostenibilitat.
Els reflexos dels canvis socials i tecnològics a l'interior domèstic. Projectar un edifici complex, amb usos i tipologies mixtes. Models plurifuncionals "
"Seminari altres Mirades.
Recerca de mètodes comparatius i d'anàlisi. Altres visions. "
"Projectar el Conjunt.
Analitzar i aprendre de cases singulars que al llarg del segle XX han servit d'experimentació, i també han estat l'espai de l'experiència i la memòria. "
"Projectar el Detall. Criteris de Sostenibilitat. Rehabilitació
Projectar espais d'habitatge en antics edificis: rehabilitació, refuncionalització i reforma "
"Interiors Domèstics. Taller d'allotjament. Taller la casa sense gènere.
Definició del projecte urbà i de l'habitatge a escala d'avantprojecte. Propostes experimentals. Projectar amb mínims recursos econòmics i materials per aconseguir el màxim en qualitat i espai. "
"Tipologies de l'habitatge S.XXI Inicis i Contemporaneïtat.
Mostra la relació entre habitatge i urbanisme. "
"Habitatge i Ciutat. Urbanisme participatiu.
Els mecanismes de la participació en les definicions dels programes de noves àrees urbanes i nous habitatges. "
"Conferències, Workshops i Seminaris Laboratori de l'Habitatge s.XXI
Últimes tecnologies aplicades a l'habitatge, recerca de nous elements.
Nous paradigmes, altres mirades i experiències. Casos d'estudi i cases de l'existència.
Polítiques i habitatge social. Una visió crítica "
"Màster dirigit per Josep Maria Montaner i Zaida Muxí
Professors i ponents convidats 2004 -2011
Fernando Agrasar, Ricard Fernández, Pere Serra, Mireia Mascarell, Santiago Mercade,
Julián Salas, Carlos Ferrater, Alejandro Pérez-Duarte, Josep Llinas, Carme Jordà,
Roser Amador, Winny Maas (MVRDV), Alfons Soldevila, Rafael Església, Iñaki Alday,
Laura Spinadel, Carme Pigem (RCR), Eva Prats / Ricardo Flores, Bet Capferro, Josep Fuses,
Felipe Pich-Aguilera, Manuel Delgado,, Nuno Portas, Lucia Ferrater, Antoni Sorolla,
Elisenda Rifé, Rita Montaner, Mireia Mascarell, Josep Roca Cladera, Rubén Alonso / Omi
Maria Auxiliadora Gálvez, Carlos Martí Arís, BOPBAA Sara Bertomeus / Anna Renau,
Blanca Lleó, Gustavo Gili Galfetti, Verena Andreatta, Javier Cenicacelaya, Maria Rosa Cervera, Fernando Agrasar, Elsa Guerrera, Xavier Monteys, Jeroni Durán / Lluís Grau,
Lance Berelowitz, Carmen Espegel / Concha Fisac, Gaspar Maza / Ramón Parramón,
Consuelo Martorell / Monica Alberola, Anna Bofill, Michael Cohen, Ignacio Paricio,
Pilar Calderón / Marc Folch,, Lidewij Tummers, Anne Lacaton, Juan carlos Aguilera, Manuel Ruisánchez, Santiago Cirugeda, Marta Llorente, Diana cap, Mercedes Álvarez,
Manuel Bailo / Rosa Rull, Jaume Bach, Atxu Amman, Mercè Berengué / Miquel Roldán,
Fernando Carrascal, Arturo Frediani, John N. Habraken, Andrés Mignucci, Oriol Nel? Ho,
Núria Pedrals, Isabel Pineda, Isabel segura, Jaume Coll, Inés Sánchez de Madariaga,
Jaume Blancafor / Patricia Reus, Teresa M. Sala, Juan Domingo Santos, Marcelo Ferraz,
Patrizia Montini, javier Terrados, David Soldevila, Benedetta Tagiabue,
Manuel de Solà-Morales, Lucien Kroll, Joan Sabaté, Miloon Khotari, Gianni Fabbri,
Dominique Gauzien-Müller, Pilar Garcia Almirall, Jorge Mario Jáuregui, Franziska Ullman,
Amador Ferrer, M ª Carmen Martínez Quesada, Esteban de Manuel, Belinda Tato,
Juli Ponce, Fernando Mania, Fernando Álvarez Prozorovich, Roberto Ercilla, Alfons Soldevilla, Raúl Vallès, Mireia Peris, Ramon Sanabria, Sergio Marqués, Gonçalo Furtado, Ana Falú, Sergio Magalhaes

Destinataris

Arquitectes superiors i arquitectes tècnics. Enginyers d'Edificació.
Enginyers, llicenciats en sociologia, ciències polítiques, dret i economia.
S'adreça a un públic ampli, tenint la voluntat d'una composició transversal.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

DATA INICI: octubre 2012 DURADA: ANUAL

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona. Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB
Màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI
UPC School of Professional & Executive Development
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X