Màster en Neuroeducació (ISEP Barcelona)

Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

En 2014 han augmentat els diagnòstics d'alteracions cognitives per diferents raons com l'estrès o la situació socioeconòmica que travessa el nostre país. Les consultes clíniques han estat envaïdes per pares amb fills que presenten simptomatologia clínica i cognitiva que l'incapacita per aconseguir un desenvolupament educatiu òptim.
El sistema educatiu actual es troba indefens davant la variabilitat de mapes neurocognitius que presenten els nens i suposa un fracàs per a tot aquell que processi la informació de forma diferent. Estem immersos en un sistema educatiu, carregat de processos lingüístics i mnésicos, amb menor cabuda per a les diferències individuals i menor recorregut de processos vinculants amb l'hemisferi dret.
El Màster en neuroeducació i optimització de capacitats d'ISEP és pioner en el seu àmbit atès que proporciona els coneixements i les pautes de tractament imprescindibles perquè els professionals interessats en rehabilitació i / o estimulació cognitiva puguin oferir un servei que contribueixi a pal·liar la relativa desatenció que pateix el sistema educatiu, abordant l'educació des d'un nou paradigma: potencialitat vs. dèficit. Sent el nostre repte finalment el formar a l'alumne tant a la feina amb nens i adolescents amb alteracions cognitives amb base neurològica, així com l'atenció clínica i cognitiva en nens que presenten alteració neurocognitiva en absència de lesió com a tal.

Temari

 • Mòdul 1. neuroeducación. Estimulació neurocognitiva. Estudiant el cervell des dels processos.
 • Mòdul 2. L'atenció i la memòria com a claus del procés d'aprenentatge.
 • Mòdul 3. Optimització de les capacitats visoperceptives.
 • Mòdul 4. Intervenció neurocognitiva de les Funcions Executives per optimitzar l'aprenentatge.
 • Mòdul 5. Intervenció en els trastorns evolutius i del desenvolupament del llenguatge.
 • Pràctica 1. Optimització de capacitats en la Infància a través de casos clínics.
 • Mòdul 6. Intervenció psicomotriu i cognició en la infància.
 • Pràctica 2. Emocions i aprenentatge.
 • Mòdul 7. Intervenció neurocognitiva: dèficits versus potencialitats. Una altra forma d'entendre l'educació. Neurodidàctica.
 • Mòdul 8. Intervenció i valoració optomètrica en els trastorns de l'aprenentatge.
 • Mòdul 9. Rehabilitació neuropsicològica en la infància.
 • Pràctica 3. Rehabilitació neuropsicològica en el dany cerebral. Casos clínics.
 • Mòdul 10. Intervenció neuropsicològica en el TDAH.
 • Mòdul 11. Intervenció neurocognitiva en la dislèxia.
 • Mòdul 12. Optimització de capacitats personals (de la infància a l'edat adulta).
 • Mòdul 13. Abordatge des de la PCP (Programació Centrada en la Persona des de l'escola).
 • Pràctiques / Memòria de pràctiques
 • .Treball final de màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aquestes capacitat per integrar programes d'estimulació cognitiva en nens / adolescents amb alteracions neurològiques i sense elles. Dissenyaràs i aplicaràs estratègies d'intervenció per a l'estimulació cognitiva, personalitzats a la patologia i a les característiques de l'usuari. Diferenciarás l'eficàcia de la intervenció de les tècniques i procediments de rehabilitació i estimulació cognitiva. Programarás un protocol d'intervenció en les diferents patologies (TCE, TDH, dislèxia, etc.). Analitzaràs i identificaràs els diferents models d'intervenció dels diferents processos cognitius per optimitzar el seu desenvolupament educatiu. Reconeixeràs el paper de l'optometria en procés educatiu. Analitzaràs i identificaràs els diferents models de rehabilitació neuropsicològica infantil. Optimitzaràs de manera integral les capacitats personals des de la infància. Desenvoluparàs la visió integral i holística de la persona a través de l'abordatge de PCP.

Destinataris

Psicòlegs, Pedagogs i mestres, Educadors Socials, Terapeutes Ocupacionals, Fisioterapeutes i Logopedes.

Requisits

Psicòlegs, Pedagogs i mestres, Educadors Socials, Terapeutes Ocupacionals, Fisioterapeutes i Logopedes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Classes en castellà / espanyol.

Durada

Propera convocatòria: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Títol de Màster en neuroeducación i optimització de capacitats, expedit per ISEP.

Professorat

Directora: Olga García. Neuropsicòloga clínica. Directora del Centre d'Atenció Integral per a persones amb dany cerebral Polibea SUD. Presidenta de l'Associació Madrilenya de Neuropsicologia (AMNP). Coordinadora a Madrid dels Màsters en Neurorehabilitació i Neurociències del grup ISEP. Creadora del Castell de la Neurociència, Assessoria en Neurociències.

Horari

Classes en cap de setmana.
Màster en Neuroeducació (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Cursos més populars
X