Curs d'Educació Especial

Curs
Distància
32 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Diferencia't de la resta de candidats i professionals del sector aconseguint una especialització molt sol·licitada que donarà un valor afegit al teu currículum.
Avantatges CEAC:
 • Tutors personals i professionals del sector.
 • 24 videoconferències d'orientació laboral
 • Borsa de treball.

Temari

 • Introducció a l'educació especial. Definició d'educació especial. Delimitació conceptual de la psicologia de l'educació. Models d'aprenentatge. Característiques de l'aprenentatge. Mesures de prevenció. La intervenció primerenca.
 • Nens amb altes capacitats intel·lectuals. Introducció històrica. Definició. Característiques en la infància. Etiologia (models teòrics). Característiques dels alumnes superdotats. Avaluació. Programes d'intervenció.
 • Deficiències cognitives. Introducció històrica. Definició. Descripció. Classificació. Epidemiologia. Curs. Diagnòstic diferencial. Etiologia (models teòrics). Avaluació. Tractament.
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament i deficiències biològic-sensorials. Deficiències del desenvolupament: trastorn de l'espectre autista. Deficiències del desenvolupament: trastorn d'Asperger. Deficiències del desenvolupament: trastorn de Rett. Deficiències del desenvolupament: trastorn desintegratiu infantil. Deficiències biològiques: paràlisi cerebral. Deficiències biològiques: deficiència visual. Deficiències biològiques: deficiència auditiva.
 • Trastorns de la comunicació. Què són els trastorns de comunicació? Trastorn de la comprensió del llenguatge. Trastorn de l'expressió del llenguatge. Trastorn específic de la pronunciació. Tartamudesa. Síndrome de Landau-Kleffner.
 • Trastorns de l'aprenentatge. Trastorns de l'aprenentatge de la lectura (dislèxia). Trastorns de l'aprenentatge de l'expressió escrita (disgrafia). Trastorns de l'aprenentatge
 • del càlcul (discalcúlia).
 • Trastorns per dèficit d'atenció i comportament. Trastorn negativista desafiant: delinqüència juvenil. Conducta dissocial. Trastorn d'atenció i hiperactivitat
 • Trastorns de psicopatologia de les funcions corporals. Trastorns de la ingesta en la infància. Trastorns d'eliminació. Trastorns del son. Trastorns per hàbits motors.
 • Intervenció educativa. Aspectes clau de la intervenció amb necessitats educatives especials. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Estratègies d'intervenció en el centre educatiu. Estratègies d'intervenció educativa a l'aula. Estratègies d'intervenció educativa en el context familiar.

Competències per a les quals et prepara el curs

Coneixeràs l'evolució de l'educació especial al llarg de la història i les diferents eines que es poden utilitzar per a la intervenció psicoeducativa. Adquiriràs els coneixements necessaris per entendre i avaluar els menors amb necessitats especials. Podràs detectar dificultats d'aprenentatge de forma primerenca, abordar-les i tractar-les. Sabràs de quina manera es pot intervenir psicoeducativamente en l'àmbit de l'educació especial. Obtindràs formació específica sobre l'educació especial i l'atenció a la diversitat. Estaràs preparat / a per millorar el desenvolupament psicològic infantil i juvenil. Comptaràs amb les eines necessàries per saber tractar amb la família del menor i aconseguir una cooperació per millorar la situació del nen amb necessitats especials.

Metodologia

Metodologia a distància.

Titulació obtinguda

Dos títols: Diploma CEAC i Diploma Universitari UCAM.

Perspectives laborals

Auxiliar en educació especial. Encarregat / a del reforç educatiu en centres escolars. Expert / a en intervenció psicoeducativa en centres psicològics. Monitor / a d'oci i temps lliure. Responsable d'educació especial en col·legis, instituts, altres centres educatius, associacions i consultes privades.

Avantatges del curs

Realització de videoconferències durant el curs.
Cursos més populars
Sol·licita informació
X