Màster Oficial de Psicologia de la Cognició i de la Comunicació

Màster oficial
Presencial
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La formació que aporta aquest màster permet l'adquisició de les competències necessàries, en els aspectes teòrics, metodològics i pràctics, per poder desenvolupar tasques d'investigació i / o d'assessorament en l'àmbit de la psicologia de la cognició i de la comunicació, així com en les aplicacions que se'n deriven.

Els estudiants que finalitzin el màster podran, llavors, dedicar-se a la recerca ia la docència en el camp de la psicologia cognitiva i de la comunicació o podran participar en equips de recerca i / o assessorament (industrial, educatiu, social, publicitari, lingüístic, ergonòmic, interacció amb tecnologies de la informació i de la comunicació, gestió temporal, etc.) tant en administracions públiques com privades.

Els titulats podran desenvolupar la seva professió en:
- Administracions públiques (ajuntaments, departaments de la Generalitat, ministeris, serveis educatius i d'atenció sanitària, etc.) Que hagin d'emetre difusió, comunicats o senyalització d'espais.
- Agències publicitàries.
- Centres públics i privats de recerca.
- Departaments de difusió i de comunicació d'empreses públiques i privades.
- Departaments d'investigació de productes.
- Laboratoris específics de recerca en processos cognitius.
- Instituts d'opinió i empreses d'investigació comercial.
- Laboratoris específics de recerca en processos cognitius.
- Universitats.

Temari

Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster
Psicologia de la Cognició i de la Comunicació: Camps de Recerca
Àmbits de Recerca en Psicologia de la Comunicació
Del Processament Sensorial al Processament Cognitiu
Eines per a l'anàlisi qualitativa
Recerca en Memòria Humana
Investigació en Psicologia del Llenguatge: Processament i Comunicació
Metodologia de la recerca i models estadístics
Metodologia de la recerca i models psicomètrics
Planificació i Gestió del Temps
Psicologia de la Cognició i de la Comunicació: fites, reflexions i controvèrsies
Tecnologies de la parla

Destinataris

El perfil d'estudiant que accedirà a cursar aquest màster és el d'una persona o professional format o interessat en el camp psicològic o de la psicologia de la comunicació que vol endinsar-se en un coneixement més profund de la cognició i de la comunicació, fonamentalment per dedicar a la investigació i amb això col · laborar a l'avanç del coneixement en aquest camp.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Preu

Consulteu el preu
45? per crèdit (estudiants UE o residents). 113? per crèdit (estudiants no UE no residents).
Màster Oficial de Psicologia de la Cognició i de la Comunicació
Facultad de Psicología (UAB)
Campus i seus: Facultad de Psicología (UAB)
Facultad de Psicología (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X