Master en Psicologia Clínica Infantojuvenil (ISEP Barcelona)

Màster
Presencial
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Psicologia Clínica Infanto Juvenil aporta al psicòleg professional i acabat de titular una formació completa i integrada en tots els aspectes que incideixen en la pràctica clínica infantojuvenil.
El programa d'ISEP permet dominar les habilitats tècniques i personals adequades que tot psicòleg necessita per a l'avaluació, el diagnòstic, la recuperació i la prevenció dels trastorns que afecten la salut mental des d'una orientació cognitiu conductual, amb les màximes garanties d'èxit.

Temari

  1. El procés d'avaluació psicopatològica i habilitats del terapeuta.
  2. Proves i qüestionaris en nens i adolescents.
  3. Tècniques de modificació de conducta: Assessorament a pares en la infància i l'adolescència.
  4. Tècniques d'intervenció cognitiu conductuals en nens i adolescents.
  5. Tècniques de modificació de conducta a l'aula.
  6. Valors i emocions: estratègies d'educació a l'aula.
  7. Psicofarmacologia en la infància i l'adolescència.
  8. Neuropsicologia infantil i adolescent.
  9. Prevenció i intervenció en drogodependències.

Pràctiques
Treball final de Màster

Competències per a les quals et prepara el curs

Obtindràs dades significatives i objectius del pacient mitjançant la revisió de la documentació clínica aportada. Adaptaràs el procés d'avaluació i intervenció a l'edat, nivell maduratiu i / o dificultats de l'infant / adolescent. Buscaràs i generaràs recursos que donin resposta a les diferents dificultats plantejades pel cas clínic. Transmetràs seguretat, tranquil·litat i confiança, en el procés iniciat, al pacient, a la família ia la resta de professionals implicats Transmetràs la informació de manera entenedora.

Destinataris

Psicòlegs o estudiants de l'últim curs de carrera.

Requisits

Psicòlegs o estudiants de l'últim curs de carrera.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data d'impartició: octubre 2018.

Titulació obtinguda

Títol de Màster en Psicologia Clínica Infanto Juvenil expedit per ISEP.

Avantatges del curs

Reconeixement: Reconegut pel Col·legi Colombià de Psicòlegs.

Professorat

Directora: Yolanda Méndez. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP. Postgrau en Formació de Serveis Socials per ISEP. Directora i psicòloga de l'Institut Psicològic Maricel de Sitges (Barcelona).

Horari

Classes en cap de setmana.
Master en Psicologia Clínica Infantojuvenil (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Cursos més populars
X