Master en Psicologia clínica i de la salut (ISEP Barcelona)

6 Persones han demanat informació
1085 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Master en Psicologia clínica i de la salut (ISEP Barcelona)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Psicologia Clínica i de la Salut (que actualment compta amb 113 edicions) aporta una formació completa i integral en tots els aspectes que incideixen en la pràctica clínica. El seu objectiu està focalitzat en l'adquisició de les habilitats tècniques i personals adequades per al desenvolupament d'una activitat professional, eficaç i responsable.
El Màster en Psicologia Clínica i de la Salut aporta una formació completa i integral en tots els aspectes que incideixen en la pràctica clínica. Des de 1984, ISEP imparteix aquest programa que combina el rigor científic amb la praxi professional. L'alumne aprèn les habilitats tècniques i personals que necessita per desenvolupar una pràctica clínica professional eficaç i responsable.
L'alumne adquireix la suficient experiència clínica i obté els coneixements teoricopràctics essencials que li permeten abordar casos clínics variats i amb diferents graus de complexitat amb seguretat i eficàcia. Durant tot el Màster es treballen aspectes teòrics-clínics actualitzats i es treballa l'aplicació de les diferents estratègies terapèutiques en funció dels trastorns específics.

Temari

El programa del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut s'estructura en un total de 21 mòduls amb una càrrega total de 90 crèdits ECTS.
El programa està estructurat en 4 grans blocs, a més de les pràctiques i el treball final.
Els blocs de contingut són:
1. Avaluació i disseny terapèutic.
2. Habilitats del terapeuta en psicologia clínica (diferenciant habilitats tècniques i específiques).
3. Aplicacions clíniques.
4. Sessions clíniques / estudi de casos.

Pràctiques.
Treball final.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicaràs correctament els diferents instruments d'avaluació psicològica. Sabràs obtenir dades significatives i objectius d'un pacient. Establiràs hipòtesis explicatives i diagnòstiques en relació amb casos clínics concrets. Dissenyaràs i aplicaràs un programa d'intervenció cognitiu conductual. Realitzaràs una aplicació rigorosa dels conceptes psicopatològics. Podràs estructurar una entrevista clínica. Utilitzaràs recursos avançats, especialment dirigits a la redacció d'informes. Desenvoluparàs les habilitats del terapeuta: empatia, escolta activa, acceptació positiva, etc. Transmetràs l'avaluació al pacient i familiars de forma empàtica, precisa i argumentada. Aplicaràs les tècniques per implicar els destinataris de la intervenció i superaràs les dificultats que puguin sorgir durant la teràpia.

Destinataris

El Màster en Psicologia Clínica i de la Salut va dirigit principalment a llicenciats en Psicologia o estudiants de l'últim curs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Estudi de casos: Simulació d'entorns reals i contextualitzats. Combinació teoricopràctica de continguts orientats a la preparació de l'alumnat en el seu acompliment professional. Treball en equip com a base del desenvolupament del programa formatiu. Intercanvi d'experiències i coneixements que permeten enriquir l'acció formativa. Campus Virtual ISEP, continguts didàctics, material complementari, fòrums de debat, tutories ... Desenvolupament de competències: Coneixements, habilitats i destreses necessàries per a l'exercici professional. Treball per projectes: Aprenentatge col·laboratiu en projectes orientats a la pràctica professional. Estratègia i tècniques didàctiques: Optimització de l'aprenentatge significatiu. Model constructivista.

Durada

Inici: 4 de febrer 2019. Fi: 19 d'abril 2019.

Objectius

• Desenvolupar la competència professional per a l'aplicació dels coneixements a la pràctica clínica diària.
• Realitzar una avaluació, diagnòstic i intervenció eficaç en els diferents trastorns psicològics i psicoterapèutics.
• Abordar les teràpies dels diferents quadres i síndromes clíniques i psicoterapèutics des de la perspectiva més actualitzada.

Titulació obtinguda

Títol de Màster en Psicologia Clínica i de la Salut, expedit per ISEP.

Pràctiques

Pràctiques i dinàmiques basades en l'experiència, roleplaying, observació de tècniques terapèutiques ...

Avantatges del curs

ISEP brinda als seus alumnes un programa de desenvolupament personal i professional. Es tracta d'una formació addicional, sense cap cost i totalment optativa, que permet desenvolupar competències per aconseguir l'èxit. ISEP Lidera és la formació integral per a futurs professionals d'èxit. És el complement indispensable que ensenya com destacar en el mercat laboral i convertir-se en professional de referència. Els màsters d'ISEP entre els millors d'Espanya.

Professorat

Director: Raimon Gaja. Director del Màster. Especialista en Psicologia Clínica. Fundador i director general d'ISEP. Autor de 13 llibres entre els quals destaquen Benestar, autoestima i felicitat, amb 14 edicions i més de 80.000 exemplars venuts; Teràpia de parelles (4 edicions) i La família bé, gràcies. Docent amb més de 8.000 hores de teràpia. Professor convidat en universitats nacionals i estrangeres. Coordinador: Òscar Asorey. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP. Diplomat en Estudis Avançats en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili. Coordinador del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut d'ISEP. Compta amb nombroses publicacions científiques. Professorat: L'equip docent pot variar en funció de la localitat on s'imparteixi el programa.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació estarà basat en l'avaluació contínua. Per a la superació de cada mòdul, els participants hauran de realitzar i aprovar les diferents activitats avaluatives de cada mòdul.

Horari

De dilluns a divendres de 9-14.30h i dimarts i dijous de 16-20h.
Master en Psicologia clínica i de la salut (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X