Màster en Psicoterapia cognitiu conductual (ISEP Barcelona)

1023 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Màster en Psicoterapia cognitiu conductual (ISEP Barcelona)
Sol·licita informació
Màster
Presencial
Barcelona
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El Màster en Psicoteràpia Cognitiu Conductual s'emmarca dins del conjunt de màsters de l'àrea de Psicologia Clínica oferts per ISEP, l'objectiu és dotar l'alumne de les habilitats necessàries per a l'avaluació, el diagnòstic, la intervenció i la prevenció de trastorns que afecten la salut mental des d'una orientació cognitiu-conductual.
El Màster de Psicoteràpia Cognitiu Conductual té com a objectiu que els alumnes aprenguin les habilitats tècniques i personals adequades que tot psicòleg necessita per desenvolupar una pràctica psicoterapèutica professional eficaç i responsable, sota un enfocament cognitiu conductual.
El propòsit últim del programa és, per tant, facilitar als alumnes la suficient experiència psicoterapèutica i els coneixements teoricopràctics essencials per abordar
amb seguretat i eficàcia casos amb diferents graus de complexitat.

Temari

El programa del Màster en Psicoteràpia Cognitiu Conductual s'estructura en un total de 14 mòduls amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.
El programa està estructurat en 4 grans blocs, a més de les pràctiques i el treball final.
Els blocs de contingut són:
1. Avaluació i disseny psicoterapèutic.
2. Habilitats del psicoterapeuta (diferenciant habilitats tècniques i específiques).
3. Aplicacions clíniques.
4. Sessions clíniques.
Pràctiques.
Treball final.

Competències per a les quals et prepara el curs

Estaràs capacitat per seleccionar i aplicar correctament els diferents instruments d'avaluació psicològica i sabràs analitzar i interpretar els resultats obtinguts. Obtindràs dades significatives i objectius d'un pacient mitjançant la revisió de la documentació psicoterapèutica aportada. Establiràs hipòtesis explicatives i diagnòstiques en relació amb casos psicoterapèutics concrets. Dissenyaràs i aplicaràs un programa d'intervenció psicoterapèutica i efectuaràs el seguiment de l'eficàcia de la intervenció. Realitzaràs una aplicació rigorosa dels conceptes psicopatològics en la detecció, diagnòstic i intervenció dels pacients. Podràs estructurar una entrevista psicoterapèutica. Utilitzaràs recursos orals i escrits avançats, especialment dirigits a la comunicació i redacció d'informes. Desenvoluparàs les habilitats del psicoterapeuta: empatia, escolta activa, acceptació positiva, etc.

Destinataris

Està dirigit a graduats en Psicologia, Medicina o estudiants de l'últim curs (en aquest cas el lliurament del diploma / títol del màster estarà supeditada a la prèvia obtenció del grau de Psicologia o Medicina).

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia utilitzada es fonamenta en la combinació d'aprenentatge pràctic i coneixements teòrics. Aquests es treballen de forma multidisciplinària, dinàmica i participativa. Estudi de casos: Simulació d'entorns reals i contextualitzats. Combinació teoricopràctica de continguts orientats a la preparació de l'alumnat en el seu acompliment professional. Treball en equip com a base del desenvolupament del programa formatiu. Intercanvi d'experiències i coneixements que permeten enriquir l'acció formativa. Campus Virtual ISEP, continguts didàctics, material complementari, fòrums de debat, tutories ... Desenvolupament de competències: Coneixements, habilitats i destreses necessàries per a l'exercici professional. Treball per projectes: Aprenentatge col·laboratiu en projectes orientats a la pràctica professional. Estratègia i tècniques didàctiques: Optimització de l'aprenentatge significatiu. Model constructivista.

Durada

Inici: 4 febrer 2019. Fi: 21 març 2019.

Objectius

Desenvolupar la competència professional per a l'aplicació dels coneixements a la pràctica clínica diària.
Realitzar una avaluació, diagnòstic i intervenció eficaç en els diferents trastorns psicològics i psicoterapèutics.
Abordar les teràpies dels diferents quadres i síndromes clíniques i psicoterapèutics des de la perspectiva més actualitzada.

Titulació obtinguda

Títol de Màster en Psicoteràpia Cognitiu Conductual, expedit per ISEP, que t'acredita com a psicoterapeuta.

Pràctiques

Pràctiques i dinàmiques basades en l'experiència, roleplaying, observació de tècniques terapèutiques ...

Avantatges del curs

ISEP brinda als seus alumnes un programa de desenvolupament personal i professional. Es tracta d'una formació addicional, sense cap cost i totalment optativa, que permet desenvolupar competències per aconseguir l'èxit. ISEP Lidera és la formació integral per a futurs professionals d'èxit. És el complement indispensable que ensenya com destacar en el mercat laboral i convertir-se en professional de referència.

Professorat

Director: Raimon Gaja. Director del Màster. Especialista en Psicologia Clínica. Fundador i director general d'ISEP. Autor de 13 llibres entre els quals destaquen Benestar, autoestima i felicitat, amb 14 edicions i més de 80.000 exemplars venuts; Teràpia de parelles (4 edicions) i La família bé, gràcies. Docent amb més de 8.000 hores de teràpia. Professor convidat en universitats nacionals i estrangeres. Coordinador: Òscar Asorey. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut per ISEP. Diplomat en Estudis Avançats en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili. Coordinador del Màster en Psicologia Clínica i de la Salut d'ISEP. Compta amb nombroses publicacions científiques.

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació estarà basat en l'avaluació contínua. Per a la superació de cada mòdul, els participants hauran de realitzar i aprovar les diferents activitats avaluatives de cada mòdul.

Horari

De dilluns a divendres de 9-14.30h i dimarts i dijous de 16-20h.
Màster en Psicoterapia cognitiu conductual (ISEP Barcelona)
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Campus i seus: Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Barcelona
c/. Berlí­n 9, bajos 08014 Barcelona
Sol·licita informació
X