Màster Universitari en Advocacia i Procura

1048 Persones estan visitant aquest curs
Preu 10.455 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Màster Universitari en Advocacia i Procura
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
90 crèdits
Preu 10.455 €

Descripció

La Llei 34/2006, de 30 d?octubre, reguladora de l?accés a les professions d?advocat i procurador dels Tribunals, va introduir al nostre ordenament jurídic l?exigència d?una capacitació professional addicional universitària prèviament a la inscripció al corresponent Col·legi Professional.
Aquesta capacitació addicional consistirà a realitzar una prova d?accés (examen d?habilitació), un cop superats 60 crèdits ECTS de cursos de formació acreditats pel Ministeri de Justícia i 30 crèdits ECTS de pràctiques tutelades.
La Universitat Abat Oliba CEU -l?origen de la qual és el CDES Abat Oliba CEU, fundat el 1973- compta amb una acreditada experiència en la formació de juristes, i és l?escola privada de Dret més antiga de Barcelona.
De cara a l?adaptació al nou marc regulador de l?ensenyament del Dret i de la preparació per a l?exercici de la professió d?advocat, la Universitat Abat Oliba CEU ha considerat oportú, en favor d?una formació integral que combini l?ensenyament teòric amb el pràctic, oferir aquesta capacitació addicional exigida per la llei com un màster de caràcter professionalitzador, integrant dins l?ensenyament teòric tant les matèries directament relacionades amb l?exercici de la professió com matèries transversals d?especial importància (com deontologia, negociació, formació en el valor de la igualtat i el respecte als drets humans).

Temari

El pla d'estudis s'ha organitzat atenent a les exigències que estableix el nou marc regulador de l'accés a la professió d'Advocat, però permet, al mateix temps, que els alumnes assoleixin coneixements especialitzats en una àrea de la pràctica professional.

Les matèries obligatòries corresponents a Dret Processal estan dirigides a preparar els alumnes per a les futures proves d'aptitud professional. Al seu torn, la matèria "Pràctica Professional", de caràcter obligatori, té per finalitat l'adquisició de les habilitats i competències complementàries per a la pràctica de l'Advocacia (com ara l'organització del despatx, les tècniques de negociació, etc.), així com l'estudi de la deontologia professional, necessària per arribar a ser un jurista equànime que assumeixi l'exercici de la seva professió amb la responsabilitat i la sol·licitud pròpia de qui és conscient del compromís que implica defensar els drets de les persones.

Els itineraris formatius permeten als alumnes escollir en quina àrea de la pràctica professional volen especialitzar-se. Per accedir al Màster es requereix el títol de Llicenciat o Graduat en Dret, de manera que se suposa que els estudiants posseeixen el coneixement generalista de l'ordenament jurídic que proporcionen aquests estudis.

Assignatures del màster
 • Actuació professional i gestió de despatxos 
 • Contractació civil 
 • Deontologia 
 • Família i Successions 
 • Litigis civils 
 • Litigis laborals 
 • Litigis penals 
 • Pràctiques 1 
 • Pràctiques 2 
 • Pràctiques 3 
 • Processal contenciós administratiu 
 • Processos especials 
 • Seminari interdisciplinari de resolució de casos pràctics
 • Treball fi de màster

Destinataris

Els candidats al programa màster en Advocacia han de ser llicenciats en Dret, o posseir una titulació universitària superior estrangera de caràcter equivalent.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster s?imparteix mitjançant un sistema combinat que incloutres metodologies simultànies: conferències de juristes de reconegut prestigi sobre aspectes centrals de les diverses especialitats i itineraris; seminaris de discussió de casos pràctics basats en supòsits reals i dirigits per advocats amb una àmplia experiència i presència en el mercat jurídic; i tallers d?estudi d?habilitats i aptituds pràctiques i de comunicació. S?utilitza un sistema d?avaluació continuada que inclou tests de resposta múltiple periòdics adaptats al model de la prova d'accés a l'Advocacia, correcció de casos, control de la capacitat d?expressió oral i de la tècnica de redacció, one minute papers i l?eina de portafolis per a l?avaluació de l?aprenentatge. Tot el professorat està format per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic seleccionats per la seva trajectòria, prestigi i capacitat docent.

Objectius

El Màster en Advocacia està dirigit a formar professionals que puguin prestar un servei d?alt nivell en l?exercici de l?advocacia en les seves diverses especialitats pre-contencioses i contencioses, així com en l?assessorament jurídic d?empreses i de diversos tipus d?organitzacions. Per això, el Màster té els següents objectius específics:
Adquirir coneixements i competències per a l'aplicació del dret europeu en el marc de l'exercici de l'Advocacia, a Espanya i a escala internacional. Saber aplicar l?ordenament jurídic espanyol i exercir les funcions d?assessorament, defensa, acusació, mediació o altres equivalents pròpies de l?advocat. Desenvolupar habilitats analítiques i negociadores en la resolució de controvèrsies. Dominar les estratègies en el procés per a la optimització de resultats. Conèixer l?ordenament processal i avaluar, criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions jurídiques en relació amb supòsits reals. Aprendre el conjunt d?hab

Perspectives laborals

L'alumne o alumna que obté el títol oficial 'Màster Universitari en Advocacia per la Universitat Abat Oliba CEU' pot desenvolupar la seva professió en l'exercici de l?advocacia.

Promocions

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un Programa d'Ajuts a l'alumnat del Màster Universitari en Advocacia, basat en descomptes sobre l'import de la matrícula.

Aquest programa constitueix un ajut per fer front al finançament del cost dels estudis de Màster. Les dotacions oscil·len entre el 10% i el 50% de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de l'alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal o familiar (família nombrosa, circumstàncies especials, etc.).

Així mateix, aquest programa Màster compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita. Per ampliar la informació sobre el tràmit de la bonificació per a l'empresa, consulteu el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.

L'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, també atorga préstecs preferents per al finançament de matrícules. Els tràmits de sol·licitud es poden fer per Internet a AGAUR.

L'alumnat del Màster pot tramitar la seva sol·licitud de beca i/o ajut un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els termes fixats anualment en el calendari d'admissions. Aquesta sol·licitud no és incompatible amb altres modalitats de beques públiques i privades, així com tampoc la seva concessió.

Per ampliar la informació sobre aquestes oportunitats d'ajuts, es pot consultar l'apartat d'Ajuts a l'Estudi.
Màster Universitari en Advocacia i Procura
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X