Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport (UOC)

38 Persones han demanat informació
1080 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster oficial d'Alimentació a l'Activitat Física i l'Esport online de la UOC va dirigit a professionals que vulguin aprofundir en la nutrició esportiva. Ho podràs fer tant des de la promoció de la salut, incidint a la població general activa, com des de l'optimització del rendiment físic, psicològic i la prevenció de lesions d'esportistes professionals.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Biologia i fisiologia aplicada a l'esport 4
• Aliments, cuina i esport 4
• Aspectes socioculturals de l'alimentació i l'esport 4
• Alimentació i activitat física a les diferents etapes de la vida 4
• Ergogènia nutricional i farmacològica 4
• Alimentació i rendiment esportiu 4
• Valoració integral de l'esportista 4
• Psicologia aplicada a l'alimentació i l'esport 4
• Alimentació i activitat física en les malalties de gran prevalença 4
• Noves tendències en nutrició esportiva 4
Assignatures optatives - Crèdits
• R+D en productes alimentaris per a esportistes 4
• Comunicació i màrqueting en nutrició esportiva* 4
• Estratègies alimentàries en grans reptes esportius 4
• Comunicació, educació i empoderament** 4
Pràcticum - Crèdits
• Pràcticum 6
Treball final de màster - Crèdits
• Treball final de màster 6
Complements de formació - Crèdits
• Nutrició bàsica 4
• Fisiologia de l'exercici i les bases de l'entrenament esportiu 6
* Assignatura que només es cursa a l'octubre
** Assignatura que només es cursa al març

Requisits

Requisits acadèmics
Per cursar el màster és obligatori haver superat un dels títols universitaris de l'àrea de ciències de la salut següents:
• Grau o diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica
• Grau o llicenciatura en Medicina
• Grau o diplomatura en Infermeria
• Grau o llicenciatura en Farmàcia
• Grau o diplomatura en Fisioteràpia
• Grau o llicenciatura en Ciències de l"Activitat Física i l"Esport
També s'admeten altres titulacions afins o equivalents a l'àrea de ciències de la salut
No hi poden accedir persones titulades en Educació amb menció en Educació Física.
La superació d"aquest màster no habilita per al"exercici d"una professió regulada. Des de l'any 2009 són els títols de grau universitari de Nutrició Humana i Dietètica els que habiliten per exercir la professió regulada
Per accedir a estudis oficials de màster cal estar en disposició d"un títol universitari oficial
Criteris d'admissió
Només seran admeses al màster les persones que compleixin els requisits d'accés detallats anteriorment. Segons la titulació de què provinguin, hauran de cursar complements de formació
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès
Es recomana un nivell de competència dusuari en lús de les TIC

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari d'Alimentació a l'Activitat Física i l'Esport de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

L'objectiu general del màster universitari d'Alimentació a l'Activitat Física i l'Esport consisteix a dotar els professionals de l'àmbit de la salut i de l'esport de competències necessàries per integrar i aplicar els coneixements en alimentació aplicats a l'activitat física, l'esport i la salut. Per aconseguir-ho cal superar aquests tres subobjectius:
• Integrar coneixements específics sobre alimentació a l'activitat física ia l'esport en diferents situacions i fases d'entrenament, incloent-hi grans reptes esportius, noves tendències en entrenament i de productes alimentaris específics.
• Adquirir eines pràctiques de comunicació, educació i empoderament orientades a l'educació per a la salut i la promoció d'estils de vida saludables per mitjà de l'alimentació i l'activitat física.
• Interioritzar la idea de la importància de la realització d'intervencions d'alimentació basades en l'evidència que optimitzin els processos de prevenció, promoció i educació de la salut així com l'optimització del rendiment a l'esport.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic. ​

Perspectives laborals

El màster universitari d'Alimentació a l'Activitat Física i l'Esport ofereix una formació versàtil que afavoreix clarament la inserció i la mobilitat laboral, com també la millora professional, en els àmbits de l'esport i l'alimentació. Les sortides professionals són les següents: Desenvolupador/a de productes alimentaris esportius. Assessor/a en lorganització i la planificació desdeveniments esportius. Assessor nutricional d'esportistes.

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X