CEPI-BASE

Curs PHP

CEPI-BASE

Curs
Presencial
Oficial / Homologat
90 Hores
  • Barcelona

Descripció

Introduir l'alumne en el llenguatge de programació PHP, aquest llenguatge permet crear pàgines web dinàmiques. S'ensenyen tant les instruccions del llenguatge de programació, com el seu acomodament a les pàgines HTML, de la mateixa manera s'ensenyen coneixements bàsics per a la configuració de l'entorn necessari per a l'execució d'aquestes pàgines. 
Veure més

Temari del curs

1 - INTRODUCCIÓ
 
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ CGI 'S
 
PER QUÈ PHP ?
 
CONVENCIONS UTILITZADES EN DOSSIER

2 - CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN
 
PHP
 
INICIANT SERVEI WEB AMB XAMPP
 
DREAMWEAVER
 
COMPOSICIÓ D'UNA PÀGINA PHP

3 - INTRODUCCIÓ AL CODI PHP
 
TIPUS DE DADES
 
OPERADORS
 
FUNCIONS DE VARIABLES
 
EXERCICIS

4 - ESTRUCTURES DE CONTROL
 
PRESA DE DECISIONS
 
BUCLES
 
FUNCIONS
 
ABAST DE LES VARIABLES
 
FUNCIONS AVANÇADES
 
FUNCIONS DE DATA I MATEMÀTIQUES
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1

5 - ARRAYS
 
DECLARAR UN ARRAY
 
ARRAYS MULTIDIMENSIONALS
 
ARRAYS AMB CLAUS O ÍNDEXS
 
FUNCIONS ARRAYS
 
CADENES DE CARÀCTERS
 
EXERCICIS

6 - OBTENCIÓ DE DADES DEL NAVEGADOR
 
FORMULARIS
 
CONTROLS
 
FILTRE DE VALIDACIÓ
 
EXERCICIS

7 - Programació orientada a objectes
 
QUÈ ÉS UN OBJECTE ?
 
ENCAPSULACIÓ
 
HERÈNCIA
 
CLASSE ABSTRACTA
 
INTERFACE
 
EXERCICIS

8 - DEPURACIÓ D' ERRORS
 
EXCEPCIONS
 
FUNCIONS D'ERROR
 
ACTIVAR O DESACTIVAR ERRORS
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 2

9 - CONTROL D'USUARIS
 
PERSONALITZAR LES PÀGINES DELS USUARIS
 
COOKIE
 
OBJECTE SESSION
 
EXERCICIS

10 - ARXIUS
 
ACCÉS A ARXIUS
 
ARXIUS DE TEXT
 
ARXIUS ESTRUCTURATS
 
GESTIÓ DE CARPETES
 
FUNCIONS ADDICIONALS
 
EXERCICIS

11 - XML I PHP
 
INTRODUCCIÓ
 
HISTÒRIA DEL XML
 
PARTS fonamentin L' XML
 
DTD
 
ELS ATRIBUTS
 
EDITORS XML
 
XSL
 
XLL
 
Xua
 
parser
 
NAMESPACES
 
XML schemas
 
XML I PHP
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 3

12 - BASES DE DADES
 
ODBC ( Open Database Connectivity )
 
FUNCIONS ODBC
 
CONNECTAR UNA BASE DE DADES SENSE DSN
 
EXERCICIS

13 - BASES DE DADES MYSQL
 
XAMPP I SQL
 
FUNCIONS DE MYSQL
 
ESTABLIR UNA CONNEXIÓ AMB UNA BASE DE DADES
 
CREACIÓ I ELIMINACIÓ D'UNA BASE DE DADES
 
EXEMPLE PIZZERIA
 
CREACIÓ DE TAULES
 
ESBORRAT DE TAULES I DADES
 
Paginació DE DADES
 
EXERCICIS

14 - CORREU ELECTRÒNIC
 
PHPMAILER
 
ENVIAR UN MISSATGE DE TEXT
 
ENVIAR UN MISSATGE HTML
 
ADJUNTAR ARXIUS A MISSATGES
 
EXERCICIS

15 - GRÀFICS ESTADÍSTICS
 
INTRODUCCIÓ
 
EXERCICIS

16 - PHP I AJAX
 
INTRODUCCIÓ
 
L'objecte XMLHttpRequest
 
PROPIETATS DE L' objecte XMLHttpRequest
 
MÈTODES DE L' objecte XMLHttpRequest
 
ESDEVENIMENTS DEL objecte XMLHttpRequest
 
GESTIÓ D'OBJECTES XMLHttpRequest
 
GESTIÓ DE XML AMB AJAX I PHP
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 4
Veure més

Requisits

Coneixements de Windows, i d'HTML, ja que les pàgines que es creen barregen codi PHP amb codi HTML. A més els resultats de l'execució de les pàgines PHP són pàgines HTML. També seria interessant que l'alumne tingués coneixements de bases de dades (Access / MySQL), ja que s'ensenya a enllaçar amb bases de dades d'aquest tipus però no s'explica quin és el funcionament i estructura d'aquestes bases de dades.


Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Horari/Torn

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 90 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari.

Data d'inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:

  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.

  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.


Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs PHP

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos