Curs PHP

1087 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
CEPI-BASE
Curs PHP
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
90 hores
Consulteu el preu

Descripció

Introduir l'alumne en el llenguatge de programació PHP, aquest llenguatge permet crear pàgines web dinàmiques. S'ensenyen tant les instruccions del llenguatge de programació, com el seu acomodament a les pàgines HTML, de la mateixa manera s'ensenyen coneixements bàsics per a la configuració de l'entorn necessari per a l'execució d'aquestes pàgines.

 

Temari

1 - INTRODUCCIÓ
 
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ CGI 'S
 
PER QUÈ PHP ?
 
CONVENCIONS UTILITZADES EN DOSSIER

2 - CONFIGURACIÓ DE L'ENTORN
 
PHP
 
INICIANT SERVEI WEB AMB XAMPP
 
DREAMWEAVER
 
COMPOSICIÓ D'UNA PÀGINA PHP

3 - INTRODUCCIÓ AL CODI PHP
 
TIPUS DE DADES
 
OPERADORS
 
FUNCIONS DE VARIABLES
 
EXERCICIS

4 - ESTRUCTURES DE CONTROL
 
PRESA DE DECISIONS
 
BUCLES
 
FUNCIONS
 
ABAST DE LES VARIABLES
 
FUNCIONS AVANÇADES
 
FUNCIONS DE DATA I MATEMÀTIQUES
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ 1

5 - ARRAYS
 
DECLARAR UN ARRAY
 
ARRAYS MULTIDIMENSIONALS
 
ARRAYS AMB CLAUS O ÍNDEXS
 
FUNCIONS ARRAYS
 
CADENES DE CARÀCTERS
 
EXERCICIS

6 - OBTENCIÓ DE DADES DEL NAVEGADOR
 
FORMULARIS
 
CONTROLS
 
FILTRE DE VALIDACIÓ
 
EXERCICIS

7 - Programació orientada a objectes
 
QUÈ ÉS UN OBJECTE ?
 
ENCAPSULACIÓ
 
HERÈNCIA
 
CLASSE ABSTRACTA
 
INTERFACE
 
EXERCICIS

8 - DEPURACIÓ D' ERRORS
 
EXCEPCIONS
 
FUNCIONS D'ERROR
 
ACTIVAR O DESACTIVAR ERRORS
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 2

9 - CONTROL D'USUARIS
 
PERSONALITZAR LES PÀGINES DELS USUARIS
 
COOKIE
 
OBJECTE SESSION
 
EXERCICIS

10 - ARXIUS
 
ACCÉS A ARXIUS
 
ARXIUS DE TEXT
 
ARXIUS ESTRUCTURATS
 
GESTIÓ DE CARPETES
 
FUNCIONS ADDICIONALS
 
EXERCICIS

11 - XML I PHP
 
INTRODUCCIÓ
 
HISTÒRIA DEL XML
 
PARTS fonamentin L' XML
 
DTD
 
ELS ATRIBUTS
 
EDITORS XML
 
XSL
 
XLL
 
Xua
 
parser
 
NAMESPACES
 
XML schemas
 
XML I PHP
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 3

12 - BASES DE DADES
 
ODBC ( Open Database Connectivity )
 
FUNCIONS ODBC
 
CONNECTAR UNA BASE DE DADES SENSE DSN
 
EXERCICIS

13 - BASES DE DADES MYSQL
 
XAMPP I SQL
 
FUNCIONS DE MYSQL
 
ESTABLIR UNA CONNEXIÓ AMB UNA BASE DE DADES
 
CREACIÓ I ELIMINACIÓ D'UNA BASE DE DADES
 
EXEMPLE PIZZERIA
 
CREACIÓ DE TAULES
 
ESBORRAT DE TAULES I DADES
 
Paginació DE DADES
 
EXERCICIS

14 - CORREU ELECTRÒNIC
 
PHPMAILER
 
ENVIAR UN MISSATGE DE TEXT
 
ENVIAR UN MISSATGE HTML
 
ADJUNTAR ARXIUS A MISSATGES
 
EXERCICIS

15 - GRÀFICS ESTADÍSTICS
 
INTRODUCCIÓ
 
EXERCICIS

16 - PHP I AJAX
 
INTRODUCCIÓ
 
L'objecte XMLHttpRequest
 
PROPIETATS DE L' objecte XMLHttpRequest
 
MÈTODES DE L' objecte XMLHttpRequest
 
ESDEVENIMENTS DEL objecte XMLHttpRequest
 
GESTIÓ D'OBJECTES XMLHttpRequest
 
GESTIÓ DE XML AMB AJAX I PHP
 
EXERCICIS
 
EXERCICI D'AVALUACIÓ N º 4

Requisits

Coneixements de Windows, i d'HTML, ja que les pàgines que es creen barregen codi PHP amb codi HTML. A més els resultats de l'execució de les pàgines PHP són pàgines HTML. També seria interessant que l'alumne tingués coneixements de bases de dades (Access / MySQL), ja que s'ensenya a enllaçar amb bases de dades d'aquest tipus però no s'explica quin és el funcionament i estructura d'aquestes bases de dades.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Tots els nostres cursos fan servir una metodologia activa i pràctica des del primer dia. Això és possible gràcies a l'Ensenyament Personalitzada professor-alumne, no hi ha grups.

Durada

La durada del curs és APROXIMADAMENT de 90 hores. Aquestes hores són estimades a manera de referència, no tots els alumnes necessiten les mateixes hores, tot depèn de la capacitat de cada un en assimilar el temari. Data d'inici: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificació Oficial

Promocions

A través de la Fundació Tripartita, es pot aconseguir la formació bonificada. Només hi ha uns requisits per a això:
  • Els participants de la formació han d'estar donats d'alta dins del Règim General de la Seguretat Social.
  • L'assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada.
Es pot arribar fins al 100% de bonificació.

Preu

Consulteu el preu
A consultar.

Borsa de treball

En CEPI-BASE oferim un servei de borsa de treball gratuït a alumnes i ex-alumnes.

Horari

Totalment flexibles, modificant segons les seves necessitats.
Campus i seus: CEPI-BASE
CEPI-BASE
C/ Balmes, 114 bajos 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X