Màster universitari en Enginyeria Industrial

1075 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.232 €
Sol·licita informació
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Màster universitari en Enginyeria Industrial
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
Preu 5.232 €

Descripció

El màster universitari en Enginyeria Industrial (MEI) t'habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer o enginyera industrial.
Aquesta professió té una gran tradició i reconeixement al nostre país, ja que la seva capacitat per integrar tecnologies i dissenyar, mantenir i gestionar processos industrials es manifesta en una alta demanda en el mercat laboral.

Temari

Pla d'estudis segons titulació d'accés:

Perfil Mecànic: titulats en Grau d'Enginyeria Mecànica o Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Mecànica
Primer curs
 • Gestió Empresarial
 • Fonaments d'Enginyeria Química
 • Cinètica i Reactors
 • Operacions Unitàries Bàsiques
 • Laboratori d'Operacions Unitàries
 • Laboratori d'Electrotècnia
 • Instal·lacions Elèctriques en Edificis
 • circuits Elèctrics
 • Fonaments d'Automatismes
 • Plantes i Infraestructures Industrials
 • Estructures
 • Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions
 • Transport i Manutenció Industrial
 • Sistemes Elèctrics d'Energia
 • Disseny i Assaig de Màquines
 • Instal·lacions tèrmiques i Hidràuliques
 • Gestió i Explotació de Fonts d'Energia
Segon curs
 • Qualitat en la Indústria
 • instal·lacions Industrials
 • Sistemes Integrats de Fabricació
 • Anàlisi i Disseny de Processos Químics
 • Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial
 • Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos
 • optatives
 • Gestió de Processos Industrials
 • Gestió de Projectes Industrials
 • Innovació en Tecnologies Industrials
 • Treball de Fi de Màster
 • Optatives
Perfil Químic: titulats en Grau d'Enginyeria Química o Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial.
Primer curs
 • Gestió Empresarial
 • Modelatge de Sòlid i Normalització
 • Mecànica de Màquines
 • mecànica Estructural
 • Laboratori d'Electrotècnia
 • Instal·lacions Elèctriques en Edificis
 • circuits Elèctrics
 • Fonaments d'Automatismes
 • Plantes i Infraestructures Industrials
 • estructures
 • Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions
 • Transport i Manutenció Industrial
 • Sistemes Elèctrics d'Energia
 • Disseny i Assaig de Màquines
 • Instal·lacions tèrmiques i Hidràuliques
 • Gestió i Explotació de Fonts d'Energia
Segon curs
 • Qualitat en la Indústria
 • instal·lacions Industrials
 • Sistemes Integrats de Fabricació
 • Anàlisi i Disseny de Processos Químics
 • Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial
 • Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos
 • optatives
 • Gestió de Processos Industrials
 • Gestió de Projectes Industrials
 • Innovació en Tecnologies Industrials
 • Treball de Fi de Màster
 • optatives
Perfil Elèctric i Electrònic: titulats en Grau d'Enginyeria Elèctrica, Grau d'Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electricitat o Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Electrònica Industrial.
Primer curs
 • gestió Empresarial
 • Ampliació de Termodinàmica i Hidràulica
 • Mecànica de Màquines
 • mecànica Estructural
 • Fonaments d'Enginyeria Química
 • Cinètica i Reactors
 • Operacions Unitàries Bàsiques
 • Laboratori d'Operacions Unitàries
 • Plantes i Infraestructures Industrials
 • estructures
 • Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions
 • Transport i Manutenció Industrial
 • Sistemes Elèctrics d'Energia
 • Disseny i Assaig de Màquines
 • Instal·lacions tèrmiques i Hidràuliques
 • Gestió i Explotació de Fonts d'Energia
Segon curs
 • Qualitat en la Indústria
 • instal·lacions Industrials
 • Sistemes Integrats de Fabricació
 • Anàlisi i Disseny de Processos Químics
 • Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial
 • Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos
 • optatives
 • Gestió de Processos Industrials
 • Gestió de Projectes Industrials
 • Innovació en Tecnologies Industrials
 • Treball de Fi de Màster
 • optativa
Altres perfils: titulats en Grau d'Enginyeria Tecnologies Industrials i altres titulacions.
Primer curs
 • gestió Empresarial
 • optatives
 • Plantes i Infraestructures Industrials
 • estructures
 • Instal·lacions Elèctriques i de Comunicacions
 • Transport i Manutenció Industrial
 • Sistemes Elèctrics d'Energia
 • Disseny i Assaig de Màquines
 • Instal·lacions tèrmiques i Hidràuliques
 • Gestió i Explotació de Fonts d'Energia
Segon curs
 • Qualitat en la Indústria
 • instal·lacions Industrials
 • Sistemes Integrats de Fabricació
 • Anàlisi i Disseny de Processos Químics
 • Sistemes Electrònics i Instrumentació Industrial
 • Sistemes de Producció Automatitzats i Control de Processos
 • optatives
 • Gestió de Processos Industrials
 • Gestió de Projectes Industrials
 • Innovació en Tecnologies Industrials
 • Treball de Fi de Màster
 • optatives
Assignatures optatives
 • Mecànica de Fluids i Transport de Calor
 • Modelatge de Sòlid i Normalització
 • Mecànica de Màquines
 • mecànica Estructural
 • Fonaments d'Enginyeria Química
 • Cinètica i Reactors
 • Operacions Unitàries Bàsiques
 • Laboratori d'Operacions Unitàries
 • Laboratori d'Electrotècnia
 • Instal·lacions Elèctriques en Edificis
 • circuits Elèctrics
 • Fonaments d'Automatismes
 • Qualitat de l'Energia Elèctrica
 • Disseny d'Equips a Pressió
 • manteniment Mecànic
 • Modelització i Computació de Processos Industrials
 • Biomaterials
 • Fenòmens de Transport Avançats
 • Enginyeria de Reactors
 • Materials i Nanoestructures
 • Processos de Separació Avançats
 • Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular
 • Gestió de la Transferència i Innovació
 • Gestió de Potència de Fonts d'Energia Renovables
 • Control i Programació de Robots
 • instrumentació Industrial
 • Modelatge i Simulació de Sistemes Dinàmics
 • robòtica Mòbil
 • Sistemes de Percepció
 • Càlcul i Disseny de Sistemes de Refrigeració Solar
 • Eficiència Energètica i Auditories en Edificis
 • Necessitats Energètiques i Simulació d'Instal·lacions d'Edificis
 • Sistemes Combinats de Producció de Fred i Calor en Edificis
 • Optimització en l'Enginyeria
 • Modelització i Control de Convertidors
 • Modelització i Control de Màquines Elèctriques
 • Sistemes Electrònics en Comunicacions
 • Pràctiques Externes I
 • Pràctiques Externes II

Destinataris

El Màster s'adreça a titulats universitaris en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial, concretament als graduats en Enginyeria de Tecnologies Industrials, Elèctrica, Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química i Tèxtil. També està adreçat als titulats en alguna de les especialitats d'Enginyeria Tècnica Industrial i a altres ensenyaments d'Enginyeria, que hauran de cursar Complements de Formació

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

60% catalán, 35% español; 5% inglés

Perspectives laborals

El Màster Universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l'exercici de professió regulada. Un cop titulat podràs ocupar els llocs de treball que fins ara s'oferien als enginyers industrials. Exercici lliure de la professió. Direcció de plantes de producció. Responsable d'organització industrial. Direcció de manteniment. Gestió de recursos. Recerca i desenvolupament. Ensenyament.

Horari

Les classes s'imparteixen en horari de tarda, de dilluns a divendres.
Màster universitari en Enginyeria Industrial
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Campus i seus: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (URV)
Campus Sescelades, Av. Països Catalans 26 43007 Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)
Sol·licita informació
X