Màster Universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia (UOC)

1028 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!
El màster en línia d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia de la UOC us forma i us permet actualitzar-vos com a professionals de l'ensenyament d'idiomes amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge d'idiomes en línia 6
• Tendències en l'aprenentatge de segones llengües mitjançant la tecnologia 6
• Fonaments de l'adquisició de segones llengües mitjançant la tecnologia 6
• Estratègies de feedback en la comunicació per ordinador 6
• Avaluació de competències en contextos d'aprenentatge en línia 6
• Pràctiques 6
• Treball de final de màster (TFM) 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Enfocament per tasques 6
• Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) 6
• Aprenentatge col·laboratiu en línia 6
• Introducció a la gamificació 6
• Mètodes de recerca en línia 6
• Tècniques d'anàlisi de dades 6

Destinataris

Perfil d'ingrés recomanat
• Llicenciatura/grau en qualsevol branca de la Filologia
• Llicenciatura/grau en Educació Infantil o Primària amb especialitat en llengua
• Llicenciatura/grau en Traducció i Interpretació

Requisits

Requisits acadèmics
És obligatori haver realitzat algun dels estudis següents o els seus equivalents:
• Llicenciatura/grau en qualsevol branca de la Filologia/Llengües
• Diplomatura/grau en Educació Infantil o Primària amb especialitat en llengua
• Diplomatura en Formació del Professorat EGB especialitat en llengua
• Llicenciatura/grau en Traducció i Interpretació
Mitjançant el procés d'admissió s'admetran altres titulacions afins o equivalents
També s'admetran altres titulacions amb experiència professional comprovada i demostrable
En cas de no tenir experiència docent o pedagògica: Estar en possessió o bé d'un títol d'especialització o màster orientat a l'ensenyament d'un idioma o certificat que capaciti per a l'ensenyament d'un idioma
Nivell de competència en anglès B2 si l'idioma de docència és l'anglès i en espanyol B2 si l'idioma de docència és l'espanyol
Tenir un títol universitari oficial
Criteris d'admissió
Els estudiants de titulacions d"altres àmbits de coneixement podran ser admesos al màster i complint un requisit: Tenir un mínim de dos anys d"experiència docent o pedagògica en un idioma o estar en possessió ja sigui d"un títol d"especialització o màster orientat al"ensenyament d'un idioma o bé d'un certificat que capaciti per ensenyar un idioma
Coneixements previs
Recomanable un nivell de competència nivell d'usuari ús TIC

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari d´Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia de la UOC ofereix un quadre d´assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d´acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà i anglès. Es requereix un nivell de competència en llengua anglesa equivalent a l'B2 d'el Marc europeu comú de referència per a les llengües i un nivell de competència en llengua espanyola B

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

Els objectius del màster són:
• Adquirir un coneixement sòlid sobre com es produeix laprenentatge duna llengua mitjançant la tecnologia i els diferents factors que intervenen.
• Conèixer les teories d"aprenentatge d"una segona llengua i com aplicar els principis metodològics a contextos d"aprenentatge assistit per ordinador.
• Conéixer les principals metodologies d'ensenyament, la seua evolució i la relació amb la tecnologia.
• Dissenyar i avaluar tasques i materials mitjançant la tecnologia, motivant-ne la necessitat i l'efectivitat per a l'aprenentatge.
• Analitzar les necessitats dels aprenents d'un idioma mitjançant la tecnologia i mostrar capacitat de reflexió sobre les decisions que cal prendre.
• Analitzar de manera crítica tasques, eines i materials pedagògics que impliquin l'ús de la tecnologia.
• Dominar una o més eines professionals per desenvolupar materials per a laprenentatge didiomes assistit per ordinador.
• Identificar els problemes i dificultats habituals de l'ensenyament d'idiomes mitjançant la tecnologia i aplicar les estratègies de resolució més adequades.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa a altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Amb el màster d'Ensenyament d'Idiomes mitjançant la Tecnologia, l'estudiant pot optar a les sortides professionals següents: Mestres i professorat d'idiomes a qualsevol especialitat i nivell educatiu* Professorat per a empreses privades, multinacionals i agències internacionals. Dissenyadors/es de materials per a l'ensenyament/aprenentatge virtual d'idiomes. Assessors per a plataformes d'aprenentatge d'idiomes digitals. Mediadors/es interculturals en línia. Formadors/es de professorat. *Aquest màster no habilita per ser professor de secundària d'ensenyament d'idiomes a l'Estat espanyol. Per aconseguir aquesta habilitació cal cursar el corresponent màster universitari de formació de professorat de secundària (especialitat llengua).

Promocions

Fracciona fàcil!
Màster Universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes Mitjançant la Tecnologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X