Màster Universitari en Estudis Jurídics Avançats

1085 Persones estan visitant aquest curs
entre 1.000 € i 2.500 €
Sol·licita informació
Universitat de Barcelona
Màster Universitari en Estudis Jurídics Avançats
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Presencial
entre 1.000 € i 2.500 €

Descripció

El Màster d'Estudis Jurídics Avançats és el màster universitari sobre dret que ofereix la Universitat de Barcelona, una de les cent millors universitats de l'món, segons el rànquing de Xangai. S'adreça a juristes espanyols i estrangers, acabats de graduar o amb experiència professional, interessats en una formació orientada a la investigació i l'actualització de coneixements en les tendències actuals de el dret més rellevants i innovadores.

Temari

Assignatures comunes i obligatòries
Matèria 1
 • Coneixements avançats de el Dret contemporani
 • Construcció històrica de el Dret contemporani
 • Teories jurídiques contemporànies
 • Tendències actuals de el Dret comparat
Matèria 2
 • Instruments per a la investigació
 • Orientació a la investigació jurídica
 • Dret Públic
 • Reptes actuals de el Dret constitucional
 • Sistemes jurídics multinivell
 • Dret administratiu europeu i local
 • Dret de la regulació econòmica i de l'entorn dret Privat
 • Conflictes laborals: mediació, arbitratge i procediments judicials
 • La diversitat de models familiars i el seu tractament jurídic
 • Responsabilitat per danys
 • Dret Patrimonial

Competències per a les quals et prepara el curs

Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context d'investigació, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees. Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris). Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques. Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats. Continuar formant-se de manera autodirigida o autònoma. Desenvolupar una mentalitat analítica i investigadora per dissenyar i dirigir una investigació jurídica. Proposar criteris per a l'aplicació de les normes jurídiques. Aplicar sistemes de protecció públics i privats que cobreixin situacions d'insuficiència o de dependència.

Requisits

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) per part de la Universitat de Barcelona que els estudis cursats corresponen a una formació equivalent a la dels títols universitaris oficials espanyols i de que els estudis cursats faculten, al país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial.
 • L'acceptació en un màster oficial no implica, en cap cas, l'homologació de l'títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Objectius

L'objectiu de l'màster d'Estudis Jurídics Avançats és oferir estudis oficials de dret orientats a la investigació jurídica i a l'actualització de coneixements en els àmbits més rellevants i innovadors. En aquest sentit, es dirigeix ??a tres segments diferents de població: graduats o llicenciats en disciplines relacionades amb el món jurídic; operadors jurídics amb experiència professional (com advocats, fiscals, jutges, assessors, funcionaris de l'àmbit jurídic o investigadors en aquest camp), i finalment persones interessades en elaborar una tesi doctoral o un treball d'investigació jurídica, i entre elles, les que tenen una vocació professional de tipus universitari.

Titulació obtinguda

Màster Universitaris Jurídic en Estudis Avançats

Pràctiques

No hi ha pràctiques curriculars.

Perspectives laborals

El Màster d'Estudis Jurídics Avançats permet l'accés directe als estudis de doctorat i és un títol oficial reconegut nacional i internacionalment. Serveix com a acreditació oficial de la consecució d'estudis jurídics avançats.

Tipus d'avaluació

Proves escrites: examen, qüestionaris d'elecció entre diferents respostes, de distinció entre vertader / fals, proves objectives.
Màster Universitari en Estudis Jurídics Avançats
Universitat de Barcelona
Campus i seus: Universitat de Barcelona
Universidad de Barcelona
08007 Barcelona
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (centre adscrit)
Carrer Jocs del 92 08038 Barcelona
Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CETT
Can Marcet, 36-38 08035 Barcelona
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Bellvitge
Carrer de la Feixa Llarga, s/n 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X