Màster Universitari en Gestió Administrativa

1105 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.935 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Màster Universitari en Gestió Administrativa
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 5.935 €

Descripció

El màster universitari en Gestió Administrativa proporciona una formació oficial de postgrau que prepara per a l'exercici professional de gestor administratiu, sense qüestionar la convocatòria pública de les proves d'accés a la professió, i adaptant els continguts a les funcions legalment previstes. Per tal de fer-ho, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, tot exercint les seves funcions en matèria d'expedició del títol de Gestor Administratiu, reconeix aquest màster per procedir, d'ofici a la seva declaració d'equivalència en els processos convocats a Catalunya per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu.
A més a més, el màster contempla les noves exigències tècniques derivades de la implantació de les noves tecnologies de la informació, així com els nous requeriments de la funció assessora del Gestor Administratiu, molt especialment en el cas de les empreses. També proporciona els coneixements d'economia financera i comptabilitat no previstos per l'accés a la professió, degut a que aquests són de caràcter fonamentalment jurídic.
Aquest màster és un títol adaptar al nou Espai Europeu d'Educació Superior i verificat favorablement per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA en castellà), i garanteix les competències bàsiques pròpies de tots els ensenyaments de màster previstes pel RD 1393/2007 d'ordenació del sistema universitari espanyol, degut a que el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES en castellà) no ha assignat encara les competències bàsiques a la professió de Gestor Administratiu. A més a més, el màster ha estat configurat també com d'iniciació a la investigació, vinculat al programa de doctorat en Humanitats i Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU. Dins aquest programa doctoral constituirà, doncs, el període formatiu que precedeix el període d'investigació.

Destinataris

Els candidats al programa màster oficial en Gestió Administrativa han de posseir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor's degree al sistema anglosaxó). Aquest perfil inclou:
  • Llicenciats, diplomats i graduats de l'àmbit de les ciències jurídiques, econòmiques o polítiques reconegudes per a l'accés a la professió de gestor administratiu, interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la gestió administrativa i que manifestin una vocació orientada a l'exercici de la professió liberal.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

El màster contempla la realització de 60 crèdits ECTS distribuïts en un curs acadèmic, dels quals 6 corresponen a pràctiques a gestories administratives i la realització d'un taller pràctic amb caràcter obligatori; i 6 crèdits al Treball de Fi de Màster,
Màster Universitari en Gestió Administrativa
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X