Màster Universitari en Investigació Clínica

8 Persones han demanat informació
1061 Persones estan visitant aquest curs
Preu 6.000 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Màster Universitari en Investigació Clínica
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Preu 6.000 €

Descripció

El títol està dirigit als professionals clínics que vulguin fer recerca, avançar en el coneixement científic i fer ús de l'evidència científica. Pretén formar en metodologia de la recerca professionals de la salut que volen desenvolupar recerca a hospitals, centres d'atenció primària, instituts o centres de recerca, centres sociosanitaris, centres de salut, etc., o que vulguin fer el doctorat o seguir carrera acadèmica .
Què aporta a cada perfil professional:
• Biòlegs: pretén apropar els biòlegs a la investigació clínica. Fins ara els biòlegs s'han centrat en la investigació bàsica, però, cada cop més, cal dialogar amb clínics per fer la investigació bàsica en l'àmbit preclínic i fins i tot clínic. Es necessiten biòlegs que dialoguin amb els clínics i busquin solucions, a través de la investigació, a preguntes clíniques i preclíniques. Només així es podrà fer realitat la investigació translacional:
o Partint d'un coneixement de recerca bàsica, s'intenta cercar una aplicació a la investigació clínica aplicada o
o Partint d?una necessitat derivada de la recerca clínica, es busca l?aplicació de coneixements de recerca bàsica.
• Infermers: aquest màster proporciona les eines metodològiques per a la investigació, interpretació científica, i implementació de resultats i intervencions i, a més, forma les infermeres i infermers en el pensament crític-científic, afavorint el desenvolupament de la professió i l'avenç en el coneixement. Aquest màster transforma la manera de treballar augmentant el rigor i millorant els resultats en salut. La formació en dissenys quantitatius i qualitatius garanteix posar la persona pacient al centre de la missió, on a més de predir variables i resultats, es pot aprofundir en l'experiència de la malaltia des del punt de vista de la persona que la viu. La formació en revisió sistemàtica garanteix l'anàlisi de l'evidència científica i l'arribada a conclusions documentades basades en estudis realitzats.
• Fisioterapeutes: el màster de recerca clínica és important per als fisioterapeutes perquè els donen les eines de com interpretar l'evidència científica i traslladar els resultats més efectius a la pràctica clínica. A més, és un màster que forma els estudiants en metodologia científica per fer recerca en el seu àmbit assistencial, accedir a un programa de doctorat i dedicar-se a la docència i la recerca en l'àmbit acadèmic. És un màster molt complet per aprofundir en dissenys metodològics quantitatius, però també qualitatius per, així, poder explorar i comprendre l'experiència d'una lesió, una malaltia degenerativa o la vivència de la rehabilitació cardíaca, etc., des del punt de vista del propi pacient. A més, la formació en disseny i validació d'instruments garanteix la fiabilitat i la validesa de les dades recollides.
• Metges: aquest màster aporta el coneixement i les competències de recerca adequades per conduir-se a l'àmbit de la investigació clínica. Es tracta d'una formació reglada, ordenada, on els metges adquireixen les competències de recerca per desenvolupar feines de recerca en el seu àmbit d'especialitat. Un comentari que ens fan els metges és que aquest màster els ha donat la seguretat tant per interpretar l'evidència científica com especialment per posar en marxa estudis clínics.
• Psicòlegs: la psicologia clínica és una ciència relativament jove que ha crescut molt en els darrers anys i que requereix que els psicòlegs clínics consultin literatura científica i sàpiguen interpretar-ne els resultats. La pràctica de la psicologia clínica ha d'estar basada en l'evidència, per això calen habilitats de recerca de la literatura més rellevant, lectura i pensament crític davant dels articles que es publiquen, etc.
• La psicologia clínica necessita adaptar teràpies que originalment van ser desenvolupades en altres països al nostre context sociocultural i demostrar-ne l'eficàcia i això només es pot aconseguir mitjançant la investigació clínica.
• El propi desenvolupament i creixement de la disciplina de la psicologia clínica passa perquè els mateixos psicòlegs clínics s'impliquin en la investigació i en la publicació de noves teràpies que puguin ser més eficaces que les ja existents.

Temari

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022:
• Bioestadística 2
• Optativa
• Scientific Communication
• Treball Final de Màster TFM
• Bioestadística 1
• Construcció i validació d'instruments d'avaluació clínica
• Dissenys quantitatius de recerca clínica
• Fonaments de la Ciència
• Gestió de la Informació per a la Investigació
• Metodologia de la investigació qualitativa en salut
• Scientific Communication 1
• Ètica de la Investigació Clínica

Destinataris

Les titulacions que tindran accés al Màster són: Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Medicina, Psicologia, Teràpia Ocupacional i altres titulacions relacionades amb l'àmbit de ciències de la salut.
Podran sol·licitar l'ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. Les titulacions que tindran accés al Màster són: Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia, Teràpia Ocupacional, Logopèdia i altres titulacions relacionades amb làmbit de ciències de la salut. El perfil d'ingrés recomanat és el d'un professional assistencial que desenvolupi recerca a hospitals, centres d'atenció primària, instituts o centres de recerca, etc., o professionals de la salut i els infermers que vulguin accedir al doctorat i fer carrera acadèmica.

Requisits

Criteris d'admissió
• Les proves d?admissió consisteixen en una valoració ponderada de l?expedient professional i investigador, el nivell d?anglès i una entrevista personal amb algun dels membres de la Comissió Acadèmica del Màster.
• Es valorarà l'exercici i l'experiència professional així com el coneixement de la llengua anglesa (nivell equiparable al B1). En cas de no aportar certificació, els alumnes realitzaran una prova de nivell al Servei d'Idiomes de la Universitat.
• Un cop resolt el procés d?admissió, el Servei d?Informació i Admissions, encarregat de la gestió de les proves, comunicarà el resultat a cada candidat.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

Durada: 2 semestres.

Objectius

• Avaluar la planificació i els resultats en salut, la comorbilitat associada i el context social, tot contemplant diferents demandes de salut.
• Dissenyar, analitzar i aplicar les tècniques i els mètodes necessaris per a l'exercici de la recerca en el seu àmbit clínic, interpretar investigacions clíniques, epidemiològiques i de resultats en salut, realitzades tant amb metodologia quantitativa com qualitativa.
• Promoure el desenvolupament de línies de recerca orientades a l'exercici professional o que serveixi com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral i l'accés al programa de doctorat.
• Desenvolupar coneixements i habilitats en metodologia de la recerca per desenvolupar-los tant a nivell docent i acadèmic com al món professional assistencial.
• Desenvolupar habilitats per a la difusió del coneixement propi de la comunitat científica.
• Capacitar els alumnes per accedir a contractes de treball per a investigadors i beques predoctorals.

Titulació obtinguda

Títol de Màster Universitari en Investigació Clínica per la Universitat Internacional de Catalunya. Títol oficial reconegut per exercir a tots els estats de la Unió Europea.

Promocions

Beques, descomptes i finançament disponibles.

Preu

Preu 6.000 €
Preu: 114 euros/ECTS x 60=6.840 euros (+ 480 euros Drets d'Admissió). Preus corresponents a l'any acadèmic del 2021-2022.

Avantatges del curs

Accés al doctorat: Si superes el Màster, podràs sol·licitar la teva admissió als programes de doctorat, regulats pel Reial Decret 43/2015. Innovació professional: El sistema sanitari actual requereix professionals capaços d'innovar, professionals amb la capacitat de generar i implementar nous coneixements. Investigació aplicada: Mitjançant metodologies en la investigació aplicada trobaràs noves perspectives per afrontar els canvis que s'acosten al sistema sanitari. Projectes I+I: Et dotarà de les competències necessàries perquè t'impliquis en projectes de recerca i innovació en ciències de la salut i els líders des del primer dia. Networking: Formaràs part de la xarxa de professionals i interessats en la investigació i la innovació en l'àmbit de les ciències de la salut. Conveni amb la Universitat de Turku que permet realitzar una estada internacional: possibilitat de participar al curs Empowering learning environments in nursing education.

Professorat

Direcció i Coordinació: Dr. Albert Gallart Fernández-Puebla Sotsdirector del Departament d'Infermeria i director del Màster en Investigació Clínica. Doctor en Envelliment Humà per UIC Barcelona. Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria. Graduat en Infermeria i Humanitats.
Màster Universitari en Investigació Clínica
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X