Màster universitari en Investigació Participativa en Salut

1070 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.653 €
Sol·licita informació
Universitat de Vic (UVIc)
Màster universitari en Investigació Participativa en Salut
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 5.653 €

Descripció

Aquest màster neix amb lobjectiu de donar resposta a la complexitat sanitària actual, així com de repensar el model datenció de la salut, proporcionant eines per a una atenció integrada i centrada en la persona mitjançant mesures i resultats específics.
El programa forma professionals de làmbit de la salut en recerca participativa aplicada a la pràctica professional, basada en els models datenció integrada i centrada en les diferents etapes del cicle vital.
El màster proporciona:
 • Les bases de la investigació participativa en el disseny i la implementació dintervencions en atenció de la salut.
 • Els models datenció integrada i centrada en la persona per proposar actuacions potencials en lexercici professional.
 • El mètode per a una correcta identificació de necessitats de la població objectiu, considerant i respectant les seves condicions biopsicosocials des de la perspectiva de la interseccionalitat.
 • Les eines per dissenyar i desenvolupar, en col·laboració amb diferents professionals, actuacions datenció integrada i centrada en la persona al llarg del cicle vital.
 • Els coneixements i les habilitats per realitzar una investigació participativa en la implementació de models datenció integrada i centrada en la persona al llarg del cicle vital.
 • Les estratègies de comunicació i divulgació de resultats científics.
 • Els principis ètics que cal considerar en el context de la investigació participativa.

Temari

Assignatures:
 • Teories i Models de l'Atenció Centrada a la Persona.
 • Teories i models de l'atenció integrada.
 • Teories i Models de la Investigació Participativa.
 • Construcció del Partenariat i Disseny de la Investigació Participativa.
 • Contextos de recerca. Necessitats de Salut i Atenció Integrada i Centrada a la Persona.
 • Difusió pel Canvi de l'Atenció Integrada i Centrada a la Persona.
 • Estratègies participatives d'anàlisi i interpretació de dades.
 • Estratègies participatives de recollida de dades.
 • Avaluació i Generació d'Impacte a Atenció Integrada i Centrada a la Persona.
 • Treball de Fi de Màster.

Competències per a les quals et prepara el curs

Integrar les necessitats de salut de la població destudi des duna perspectiva interseccional. Plantejar línies d'innovació i investigació i demostrar la capacitat de transferir-les a l'entorn professional. Treballar en equips transdisciplinaris i en contextos complexos i internacionals a l'àmbit de la salut. Actuar des dels principis ètics de la investigació i la pràctica professional.

Requisits

Requisits d'admissió
Tenir un títol universitari oficial de grau o equivalent adscrit als àmbits d'infermeria, fisioteràpia, podologia, nutrició humana i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria, logopèdia, medicina, odontologia, ciències del comportament, psicologia (amb esment en psicologia de la salut), activitat física i ciències de l'esport (adscrit a la branca de ciències de la salut o bé amb menció en salut), ciències biomèdiques o farmàcia.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

Aprenentatge actiu: la modalitat semipresencial permet als estudiants combinar sessions presencials amb treball autònom. Aquesta combinació afavoreix la construcció de coneixements col·laboratius i lintercanvi didees, cosa que enriqueix lexperiència daprenentatge dels estudiants.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i espanyol.

Durada

Preinscripció oberta. D'octubre del 2024 al juliol del 2025.

Pràctiques

Aquest màster no conté pràctiques acadèmiques obligatòries.

Perspectives laborals

Responsables i/o tècnics a institucions proveïdores de salut i serveis socials (centres hospitalaris, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental, centres geriàtrics, consultes privades de salut, centres de promoció i prevenció de la salut, etc.) Responsables i/o tècnics a ajuntaments i administració pública (responsables o tècnics en política sanitària, igualtat, esport, joventut, etc.) Docents universitaris i investigadors vinculats a grups de recerca o centres de recerca de promoció, prevenció, atenció i recuperació de la salut que liderin i/o col·laborin en la realització, organització, implementació i avaluació de projectes i programes de recerca Responsables i/o tècnics d'empresa als departaments de qualitat, millora contínua i innovació i desenvolupament de programes, projectes i polítiques que transformin la realitat sanitària.

Avantatges del curs

Investigació participativa aplicada: una característica única del màster és l'enfocament a la investigació participativa aplicada a la pràctica professional en el camp de la salut. Els estudiants adquireixen habilitats per dur a terme projectes col·laboratius que involucren la comunitat i contribueixen al desenvolupament de models datenció més efectius i centrats en les necessitats de les persones. Enfocament en atenció integrada i centrada en la persona: les diferents assignatures proporcionen eines als professionals i coneixements per dissenyar i implementar intervencions que tenen en compte les necessitats específiques de cada individu al llarg del cicle vital. El paper clau de lexperiència didàctica del professorat. Aprenentatge actiu.

Lloc on s'imparteix el curs

El màster s´ofereix en modalitat semipresencial. Els dies de classes presencials tenen lloc a Vic.

Horari

Les classes presencials s'impartiran dos divendres (15.00-21.00) i dissabtes (9.00-14.00 i 15.00-18.00) al mes. Ocasionalment, l'horari pot tenir algunes variacions.
Màster universitari en Investigació Participativa en Salut
Universitat de Vic (UVIc)
Campus i seus: Universitat de Vic (UVIc)
BAU. Centro Universitario de Diseño
Carrer Pujades, 118 y 128 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X