Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional

1051 Persones estan visitant aquest curs
Preu 7.335 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 7.335 €

Descripció

Les tendències de millora de la competitivitat i la sostenibilitat econòmica i ambiental dels sistemes de producció i consum en un món globalitzat passen necessàriament per la reducció dels costos i l'augment de l'eficiència en cadenes logístiques cada com més complexes, a través de la gestió dels moviments de les mercaderies de forma integral.
D'altra banda, la ubicació de Barcelona a una àrea d'importància geoestratègica la converteix en un clúster on es troben les principals plataformes logístiques del nord d'Espanya i del sud d'Europa, que donen suport als negocis internacionals. Això permet constatar que és un mercat d'alta importància, amb un ampli recorregut per créixer en comparació amb altres nuclis logístics internacionals.
Tant per a un desenvolupament acadèmic com professional, el Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional proporciona una gran ajuda amb l'objectiu d'aconseguir el coneixement necessari per a la internacionalització del teixit empresarial, fonamentat en les activitats Import-Export i en les operacions logístiques i de transport, les quals permeten que aquestes es materialitzin, aplicant un criteri racional i científic a la presa de decisions.
Els estudis de Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional de la Universitat Abat Oliba CEU tenen el seu origen en la col·laboració amb l'Associació ILI Logística Internacional, Institució fundada pel Port de Barcelona, la Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona i Foment del Treball, al llarg dels últims cinc anys.
Com a especialització en el camp de la gestió empresarial, el màster està orientat al comerç i els negocis internacionals, així com a les operacions logístiques i de transport derivades del comerç internacional, ja que es tracta d'un mercat molt important i que és imprescindible obtenir una visió global del moviment dels fluxos de materials i informació en les importacions i exportacions.

Temari

Fonaments (5 crèdits ECTS)
 • El Concepte de Logística Integral
 • Infraestructures Logístiques
 • Operadors Logístics
 • Logística Inversa i Medi Ambient
 • El Quadre de Comandament Logístic
 • L'Organigrama amb Direcció Logística
 • e-Logistics
Comerç Internacional (15 crèdits ECTS)
 • El Comerç Exterior I i II
 • Els Incoterms
 • Mercats, Tractats i Normatives
 • L'Assegurança en el Transport Internacional I i II
 • Dret en el Comerç Internacional
 • El Contracte Internacional I i II
 • e-Commerce
 • Instruments Financers per a l'Import-Export
 • Gestió Comercial i la Venda Internacional
Logística Integral y SCM (15 crèdits ECTS)
 • Disseny de Producte i Embalatge
 • Aprovisionament i Compres
 • Planificació d'Operacions
 • Producció
 • Gestió de Magatzems
 • Gestió del Transport
 • Gestió Distribució Física SCM
 • Operacions Aeroportuàries i Intermodalitat
Qualitat i Logística (5 crèdits ECTS)
 • Estadística Aplicada
 • Qualitat i Processos
 • Recursos Humans
 • Anàlisi Econòmica Financera
 • Gestió de Projectes
 • Ètica, Deontologia Empresarial i la RSC
 • Anglès Tècnic Especialitzat
Conferències i classes magistrals
Pràctiques a empreses i institucions (10 crèdits ECTS)
 • El màster inclou 10 crèdits (100 hores laborals) de pràctiques, a temps parcial, en les àrees Logística, Transport o Internacional d'empreses i organitzacions d'àmbit multinacional.
Treball de Fi de Màster (10 crèdits ECTS)

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia utilitzada combina les exposicions teòriques amb el desenvolupament pràctic de casos i situacions reals en grup i el seu posterior debat a classe. S'utilitzen tècniques metodològiques com ara: el mètode del cas, simulacions, presentació de treballs a classe, etc., fent ús intensiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per facilitar el procés formatiu.

Objectius

Identificar les cadenes de subministrament internacionals d?àmbit global, continental i regional. Capacitar per realitzar la funció de control, gestió i direcció d?una cadena logística i els seus processos i subprocessos integrats, així com les operacions de transport associat. Capacitar en els processos de negociació i contractació del transport i la logística d?una forma òptima, complint els criteris de rendibilitat esperats. Conèixer els aspectes tècnics i operacionals de cada mètode de transport i dels seus operadors en l?àmbit global, continental, regional i local. Conèixer la funcionalitat i característiques de les infraestructures de suport i recolzament al transport i la logística, així com el coneixement dels principals nodes logístic-portuaris. Conèixer i entendre els nous mercats internacionals i els fluxos de mercaderies que generen, així com detectar aquelles oportunitats de negoci relatives a qualsevol camp d?activitat empresarial. Capa

Perspectives laborals

Objectius Perfil de l?alumnat Pla Docent Docents Organització Partners Sortides Admissió i Matrícula Preus, Beques i Ajuts Oportuntats professionals L'alumne o alumna que obté el títol oficial 'Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional per la Universitat Abat Oliba CEU' pot desenvolupar la seva professió en els següents àmbits: Direcció i Gestió Operadors de Transport Internacional Direcció Operador Logístic Internacional (Supply Chain Management) Direcció de Logística Internacional Direcció de Import-Export Responsable d?expansió internacional

Promocions

La Universitat Abat Oliba CEU ofereix anualment un Programa d'Ajuts a l'alumnat del Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional, basat en descomptes sobre l'import de la matrícula.

Aquest programa constitueix un ajut per fer front al finançament del cost dels estudis de Màster. Les dotacions oscil·len entre el 10% i el 50% de l'import total del programa i s'atorguen en funció de l'expedient acadèmic de l'alumnat, de la vinculació amb la Universitat Abat Oliba CEU i de la situació personal o familiar (família nombrosa, circumstàncies especials, etc).

Així mateix, aquest programa Màster compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita. Per ampliar la informació sobre el tràmit de la bonificació per a l'empresa, consulteu el Servei d'Atenció a l'Estudiant en el moment de formalitzar la matrícula.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga préstecs preferents per al finançament de matrícules. Els tràmits de sol·licitud es poden fer per Internet a AGAUR.

L'alumnat del Màster pot tramitar la seva sol·licitud de beca i/o ajut un cop abonada la reserva de drets de matrícula, en els terminis fixats anualment en el calendari d'admissions.

Per ampliar la informació sobre aquestes oportunitats d'ajuts, es pot consultar l'apartat d'Ajuts a l'Estudi.
Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X