Màster universitari en metodologia de la simulació

1016 Persones estan visitant aquest curs
Preu 5.850 €
Sol·licita informació
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Màster universitari en metodologia de la simulació
Sol·licita informació
Màster
Oficial / homologat
Semi-presencial
Manresa (Barcelona)
60 crèdits
Preu 5.850 €

Descripció

La simulació, com a metodologia docent, es fonamenta en diferents punts de vista sobre l'aprenentatge: experiencial, constructivista i col·laboratiu. Resulta basic conèixer-los per entendre i assolir aquesta nova mirada. Només així podrem aprofundir en l'optimització del cicle d'aprenentatge que es viu amb la simulació.

Learning by doing
Els adults estem més interessats en estratègies centrades en els problemes (aplicació immediata del coneixement) que centrats en la matèria. Volem solucionar reptes i situacions problemàtiques que tenen lloc en el nostre context laboral i que requereixen d'una mirada integral i un abordatge gairebé mai unívoc. Aprenem fent, practicant i això és part de l'enfocament pedagògic de la simulació en entorns segurs.

Pràctica reflexiva
L'aprenentatge significatiu que es pot assolir amb les experiències de simulació perd gran part del seu valor quan no s'acompanya d'un espai de reflexió, d'anàlisi i d'avaluació. La simulació i el procés de pràctica reflexiva associada fan augmentar la corba d'aprenentatge i contribueixen a potenciar la seva qualitat i a disminuir el temps per al seu assoliment. 

Temari

Mòdul 1. La simulació com a eina d'aprenentatge i recerca.
 • Bases conceptuals i fonaments de la simulació (OB - 5 ECTS). 
 • Ingredients de la simulació. Elements estructurals i objecte de la simulació (OB - 5 ECTS). 
 • Anàlisi de necessitats i definició d'objectius de simulació (OB - 5 ECTS).
 • El facilitador de la simulació. Coordinació, rol i gestió humana (OB - 5 ECTS). 
Mòdul 2. Metodologia i aplicació de la simulació
 • El disseny de la simulació en l'àmbit de les Ciències de la Salut (OP - 5 ECTS).
 • El disseny de la simulació en l'àmbit de les Ciències Socials (OP - 5 ECTS).
 • Preparació i procés d'experimentació en la simulació en l'àmbit de les Ciències de la Salut (OP - 5 ECTS).
 • Preparació i procés d'experimentació en la simulació en l'àmbit de les Ciències Socials (OP - 5 ECTS).
 • El debriefing de la simulació (OB - 5 ECTS).
 • Avaluació, transferència de coneixement i meta-avaluació (OB - 5 ECTS). 
Mòdul 3. Investigació aplicada a la simulació
 • Metodologia de la investigació (OB - 5 ECTS).
 • Anàlisi i tractament de dades de la simulació (OB - 5 ECTS).
 • Treball de fi de màster (OB - 10 ECTS).

Competències per a les quals et prepara el curs

1. Conèixer i aplicar els diferents paradigmes que sustenten la metodologia de la simulació per a la millora i desenvolupament de persones, equips i processos organitzatius a diferents nivells. 2. Identificar, a partir de la utilització de les eines de detecció de necessitats i àrees de millora adequades, les mancances tècniques, comunicatives i processuals (en termes individuals, d?equip o d?organització) per a la correcta definició dels objectius de treball i aprenentatge dels casos de simulació. 3. Dissenyar, implementar i avaluar casos de simulació innovadors amb èxit, tenint en compte tots els elements que els configuren. 4. Analitzar i implementar les eines d?avaluació que permeten la correcta valoració i anàlisi de l?aprenentatge a través del procés de simulació.

Destinataris

 • Docents i investigadors universitaris (de l'àmbit de les Ciències de la Salut i les Ciències Socials) que desitgin conèixer en profunditat i dominar les metodologies de simulació per poder aplicar-les en les seves estratègies docents i en els seus projectes de recerca o als seus centres de simulació.
 • Responsables de formació, de desenvolupament del talent i de recursos humans d'institucions diverses, amb especial interès per aquelles de l'àmbit sanitari i assistencial.
 • Professionals assistencials i responsables de la millora dels equips de treball (supervisors/es d'infermeria i caps clínics).
 • Professors de pregrau (cicles formatius, ensenyament secundari) amb especial interès a introduir metodologies innovadores en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Altres persones interessades en la metodologia de la simulació.

Requisits

 • Títol universitari oficial.
 • Experiència docent mínima de tres anys; o bé tres anys d'experiència en el disseny i implementació de plans de formació d'equips de treball (per exemple, en departaments de desenvolupament del talent i/o de recursos humans d'organitzacions o com a consultors de formació i desenvolupament organitzatiu); o bé cinc anys d'experiència en la direcció i gestió d'equips de treball.
 • Currículum Vitae.
 • Abans de formalitzar la matriculació al Màster Universitari, es concertarà una entrevista amb els coordinadors del Màster.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

En aquest Màster Universitari, que és semipresencial, pretenem que els docents i professionals incorporin, desenvolupin i potenciïn una gran varietat d?estratègies i habilitats didàctiques, pedagògiques i professionals, amb l?objectiu que puguin treure el màxim rendiment d?aquesta metodologia en termes d?aprenentatge. Per tal d?incorporar aquestes habilitats i estratègies, la metodologia que s?utilitzarà a les sessions presencials serà la pròpia simulació. És a dir, els participants viuran en primera persona els processos de simulació: des del disseny de les pròpies activitats simulades, experimentant-les en entorns segurs, avaluant-les per millorar-les i poder-les, amb posterioritat, transferir als contextos professionals.

Durada

20, 21 i 22 d?octubre de 2016 24, 25 i 26 de novembre de 2016 15, 16 i 17 de desembre de 2016 26, 27 i 28 de gener de 2017 23, 24 i 25 de febrer de 2017 23, 24 i 25 de març de 2017 20, 21 i 22 d?abril de 2017 25, 26 i 27 de maig de 2017

Objectius

Des d'aquesta perspectiva i amb l'objectiu de potenciar cadascun dels estils d'aprenentatge, no n'hi ha prou amb un bon coneixement de la matèria sinó que també cal tenir en compte altres aspectes com:
 • El context i l'entorn on es porta a terme la simulació.
 • La seqüència pedagògica que s'utilitzarà.
 • Les competències dels instructors i experts que conduiran tot el procés. 

Promocions

A. Pagament únic per domiciliació bancària.
En aquest cas, s'aplicarà un 3% de descompte.
B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària
1r pagament en el moment de la matrícula: 2.340€ (40% de la matrícula). 
2n pagament 2 de novembre 2016: 20% de la matrícula. 
3r pagament 2 de gener 2017: 20% de la matrícula.
4t pagament 2 de març 2017: 20% de la matrícula 10% de descompte per a exalumnes de Grau i Postgrau. 

Preu

Preu 5.850 €
Preu del crèdit: 96 euros Mínim de crèdits a matricular-se: 30 ECTS

Professorat

Coordinació académica: Aida Camps Gómez, Diplomada en Infermeria. Llicenciada en Psicologia. Docent a la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya). Instructora de Simulació per la Universitat Catòlica Antonio de Múrcia ( UCAM). Coordinadora i facilitadora de programes de simulació al CISARC.

Horari

El 3r cap de setmana de cada mes: dijous, divendres i dissabte de 9 a 20 h.
Màster universitari en metodologia de la simulació
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Campus i seus: UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Av. Universitària, 4-6 08242 Manresa (Barcelona)
Sol·licita informació
X