Curs Monogràfic sobre Pràctica en acomiadaments

Curs
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

En aquest curs es tracta d'analitzar especialment els problemes que es presenten a l'hora de calcular la indemnització d'un acomiadament (segons el tipus de contracte, la durada i antiguitat o els conceptes retributius a tenir en compte i la seva quantificació), així com els problemes actuals derivats del procediment i la tramitació.

Temari

1. La decisió empresarial d'acomiadar
A) Visió teòrica general:
• Acomiadament disciplinari
• Acomiadament objectiu
• Acomiadament Col·lectiu
• Acomiadament per força major
B) La causa en l'extinció del contracte de treball per acomiadament
C) L'acomiadament col·lectiu: Fases del procediment, documentació, redacció d'actes, criteris judicials
2. La carta d'acomiadament
• Com interpretar-la
• Com redactar
• Assessorament al treballador, a l'empresa
• Anàlisi pràctic: supòsits
3. La reacció del treballador: passos preprocessals
• Què és el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació
• Com es redacta una papereta de conciliació
• Còmput de terminis
• Caducitat vs Prescripció
• Interrupció vs Suspensió
• L'acte de conciliació
4. Qualificació i efectes de l'acomiadament: la indemnització
• Acomiadament exprés
• Qualificació
• Indemnització:
o Com calcular-: - Salari regulador i temps de prestació de serveis
o Circumstàncies especials a tenir en compte abans de dur a terme l'acomiadament: representants dels treballadors, maternitat i altres, reducció de jornada, etc.
o Fiscalitat
5. El procediment d'acomiadament
• Demanda
• Fases del procediment
• Sentència

Destinataris

Dirigit als responsables dels Departaments de Personal i Recursos Humans, així com als advocats, assessors, consultors i gestors d'empreses en temes juridicolaborals, la finalitat és la de conèixer els detalls del càlcul d'una indemnització per acomiadament, en atenció al tipus de contracte, antiguitat, conceptes computables com de salari, situació personal del treballador; així com sobre el procediment de comunicació de l'acomiadament, la signatura de la liquidació i quitança, el seu valor alliberador i la pràctica habitual d'arribar a un mutu acord per al cessament disfressant d'acomiadament, en recerca de l'exempció fiscal, l'accés a la desocupació i , si escau, a la jubilació anticipada.

 

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i online. Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Presencial: Barcelona 5 octubre 2020 (25 hores lectives). Madrid octubre 2020 (25 hores lectives). Online: 20 d'abril de al 2020 (2 mesos).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA

Preu

Consulteu el preu
Presencial (Madrid i Barcelona): 555 euros. Online: 385 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

Professorat

Juan Carlos Redondo Gamero. uan Carlos és llicenciat en Ciències del Treball per la Universitat Jaume I, on treballa com a professor en el Departament d'Administració d'Empreses. També és director de Rodó @sesores.
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X