Preparació d'Oposicions a Grup A1: Inspectors d'Hisenda de l'Estat

Oposicions
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

Aquest cos de funcionaris resta adscrit a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Són funcions pròpies d'aquest col·lectiu la inspecció tributària i financera, tant a nivell individual com empresarial.
Aquests funcionaris de carrera són nomenats, d'entrada, amb un nivell 26 i un sou brut inicial entorn entre els 42.000 i 45.000? bruts anuals.
Com a requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Llicenciat universitari, enginyer, arquitecte o equivalent.
Hi ha dos sistemes d'accés a l'Cos d'Inspectors d'Hisenda: oposició lliure i promoció interna. Per accedir per promoció interna es requereix pertànyer a el Cos de Tècnics de l'Ministeri d'Hisenda (Hisenda i Administracions Públiques) i tenir una antiguitat mínima de dos anys.
funcions
El Cos d'Inspectors d'Hisenda és un dels cossos Directius dins el Ministeri d'Hisenda. El seu destí es troba en els Serveis Centrals i Territorials.
Entre d'altres, als Serveis Centrals exerceixen funcions d'Assessor, Coordinador d'àrea, vocal dels tribunals economicoadministratius, sotsdirector general, director general, Delegats de l'AEAT ... Als Serveis Territorials, l'Inspector d'Hisenda comença la seva activitat a una Unitat d'Inspecció en qualitat d'actuari i en el seu desenvolupament professional passarà a ocupar les Direccions de Dependència, Administrador Cap d'una Administració de l'AEAT.
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X