Grau en Ciència Política i de l'Administració (UOC)

19 Persones han demanat informació
1058 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau en Ciència Política i de l'Administració (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) us forma com a professional especialitzat en l'anàlisi de la realitat política i com a futur treballador del sector públic. S'ofereix un grau innovador amb la mirada posada en l'aplicació de la tecnologia als diferents processos polítics i de l'Administració pública.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Anglès B2.1 6
• Anglès B2.2 6
• Competències TIC 6
• Història política i social contemporània 6
• Introducció a la ciència de l'administració 6
• Introducció a la ciència política 6
• Introducció al dret 6
• Introducció a l'economia 6
• Introducció a la sociologia 6
• Tècniques d'expressió, argumentació i negociació (TEAN) 6
Assignatures obligatòries - Crèdits
• Metodologia de les ciències socials 6
• Fonaments de la investigació quantitativa 6
• Fonaments de la investigació qualitativa 6
• Anàlisi i visualització de dades quantitatives 6
• Sistema polític espanyol 6
• Sistemes polítics comparats 6
• Partits polítics i grups d?interès 6
• Institucions socials i polítiques contemporànies 6
• Pensament polític 6
• Teories de la democràcia 6
• Gestió pública 6
• Estructures administratives 6
• Anàlisi de polítiques públiques 6
• Dret públic 6
• Unió Europea 6
• Estructura econòmica 6
• Fonaments teòrics de la decisió pública 6
• Economia del sector públic 6
• Introducció a les relacions internacionals 6
• Geografia política 6
• Globalització i internet 6
• Treball final de grau 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Nous actors transnacionals 6
• Sistemes electorals 6
• Comportament polític 6
• Democratització i institucions polítiques d'Amèrica Llatina 6
• Política comparada: tipus i orígens de règims polítics 6
• Temes actuals de teoria política 6
• Democràcia i govern digital 6
• Teoria de jocs 6
• Tècniques de direcció pública 6
• Avaluació de programes i polítiques públiques 6
• Ètica per a la gestió i administració pública 6
• Dret administratiu 6
• Dret local 6
• Administració digital 6
• Política i internet 6
• Participació digital 6
• Comunicació política i opinió pública 6
• Anàlisi de xarxes i big data 6
• Governança Pública 6
• Disseny de la investigació 6
• Tecnologia i societat 6
• Projecte pràctic professional 6

Destinataris

La formació multidisciplinària del grau de Ciència Política i de l'Administració pot ser interessant per a totes les persones que volen orientar la seva activitat professional cap a qualsevol organització (ja sigui del sector públic o del privat) relacionada amb l'àmbit polític.
Així, doncs, el grau de Ciència Política i de l'Administració s'adreça a un perfil d'estudiant interessat a adquirir coneixements i competències relatius a:
• El funcionament de l'àmbit polític: processos i institucions polítiques, actors, estratègies i comportaments...
• La gestió del sector públic: desenvolupament, implementació i avaluació de polítiques públiques (ja sigui a escala local, nacional o internacional).

Requisits

Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols.
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
• En el cas de Colòmbia, els estudiants que tinguen un batxillerat i el resultat, amb un mínim de 200 punts, de la Prova Saber 11, hauran d'accedir a la UOC mitjançant l'Acreditació UNED Asiss

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau en Ciència Política i de l'Administració de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides progressivament, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

Alguns objectius són
Oferir una formació multidisciplinària que permeti a l'estudiant comprendre i analitzar de manera crítica la realitat política que l'envolta
Generar a l'estudiantat un esperit crític i autònom basat en els valors democràtics
Proporcionar a l'estudiantat una base sòlida de coneixements en ciència política i administració pública mitjançant eines metodològiques i pedagògiques fonamentades en l'ús de les noves tecnologies
Conèixer els àmbits emergents on els coneixements i les competències de la ciència política i de l'Administració poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat
Desenvolupar les competències i habilitats que facilitin l'accés o el desenvolupament professional de l'estudiantat en els diferents àmbits professionals vinculats amb la titulació
Algunes competències són
Identificar i aplicar les teories i els conceptes de la ciència política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals
Relacionar l'origen, l'estructura, el funcionament i les conseqüències socials de les institucions polítiques i administratives
Reconéixer les claus dels processos de presa de decisions polítiques, així com les seues conseqüències i la influència del context econòmic, jurídic i social
Descriure el comportament dels actors polítics, les seues interaccions i la seua relació amb el sistema polític
Construir una opinió crítica i raonada sobre els temes que identifiquen els principals debats politològics contemporanis

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El grau de Ciència Política i de l'Administració ofereix un ventall creixent de sortides professionals a diversos sectors: Administracions públiques. Institucions i organitzacions polítiques. Sector privat. Docència i investigació.

Promocions

8% descompte!
Grau en Ciència Política i de l'Administració (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X