Curs de Perit en Falsificacions d'Obres d'Art

Preu 2.750 €
Sol·licita informació
INTESA Institut Tècnic Pràctic
Curs de Perit en Falsificacions d'Obres d'Art
Sol·licita informació
Curs
Distància
600 hores
Preu 2.750 €

Descripció

Curs universitari d'especialització de Perit en Falsificacions d'Obres d'Art.

Els falsificadors i per tant les falsificacions han existit sempre. Els egipcis ja coneixien la falsificació de joies i se sap que els grecs clàssics ja van tenir problemes amb la falsificació d'obres d'art i en l'Imperi Romà era un delicte molt freqüent la falsificació d'obres d'art. De fet van ser els primers que van legislar sobre falsificacions.
Avui dia ja en ple segle XXI la falsificació d'obres d'art és el tercer «negoci» en nombres absoluts (tant és lícit que il·lícit) a nivell mundial, després del narcotràfic i el tràfic d'armes.
Amb la secularització de l'art, els objectes artístics i històrics adquireixen una funció eminentment decorativa i representativa de l'erudició, capacitat econòmica i classe social dels seus posseïdors. I són precisament aquells que es volen «beneficiar» de la capacitat econòmica dels altres els que van començar a falsificar obres d'art.
Així l'obra d'art falsa es transforma en mercaderia amb un valor de canvi o un preu de venda totalment inflat, entrant dins dels cercles del comerç internacional en què la llei de l'oferta i la demanda mou milers de milions d'euros a tot el món.
Aquesta comercialització de la peça d'art -venuda com original i única però veritablement falsa- i l'afany col·leccionista de les classes benestants han donat lloc a un desorbitat increment en la seva apreciació econòmica, acudint-se en nombroses ocasions als mitjans delictius de falsificació per cobrir la creixent demanda d'aquests objectes. És un fet que la falsificació d'obres d'art està creixent alarmantment a tot el món.
Aquest tipus de delicte es produeix tant en països industrialitzats com al Tercer Món. Tant en uns com en altres aquesta activitat no ha cessat d'augmentar en els últims anys, fins al punt que se la pot considerar com una indústria en plena expansió. Això no és estrany després de l'alça vertiginosa dels preus de venda de les obres d'art des de la dècada dels 80 al segle XX, alça que es va aturar en la primera dècada d'aquest segle XXI a causa de la recessió econòmica.
El desenvolupament social i econòmic de les últimes dècades ha forçat encara més aquestes tendències delictives.
Les falsificacions s'han disparat de manera espectacular a tot el món, Espanya inclosa, donant lloc a una criminalitat «d'encàrrec» organitzada i especialitzada que requereix una resposta penal precisa i contundent i per a això es necessiten especialistes que assessorin als tribunals.
Aquest curs, de gran especialització, és un complement ideal per a tots els perits llicenciats en Art, antiquaris, o simplement aquells que els agradi l'art.
Cada vegada són més les revistes sobre Art que apareixen a Espanya, el que implica el gran volum d'antiguitats que circulen pel mercat, tant espanyol com europeu. I això vol dir senzillament, un augment de la falsificació d'obres d'art.
En aquest curs se li dóna a conèixer a l'alumne, tots els tipus de falsificació en les obres d'art i els seus respectius sistemes d'identificació.

Temari

Introducció i història de les falsificacions
• Introducció.
• Breu història de la pintura.
• Història de les falsificacions de les obres d'art.

Entorn jurídic de les obres d'art
• Entorn jurídic de la delinqüència d'obres d'art.
• Legislació internacional.
• Constitució espanyola.
• Normativa administrativa.
• Dret penal.
• Llei d'enjudiciament civil.

La falsificacions de les obres d'art
• Introducció.
• Tipus de falsificacions.
• Una mica d'història.
• Les parts implicades en l'espoliació de béns culturals.
• Tipologia dels delinqüents en obres d'art a Espanya.
• La resposta policial a la delinqüència d'obres d'art.
• Notícies i reportatges.

Les falsificacions de quadres
• Les falsificacions de quadres.
• Falsificació i tecnologia.
• La falsificació de quadres en l'actualitat.
• Les falsificacions de les obres de pintura. Els quadres.
• Reportatges i notícies relacionades.

Altres falsificacions
• La falsificació de les obres d'escultura.
• La falsificació dels mobles.
• La falsificació de les obres de ceràmica.
• La falsificació de violins clàssics.
• Altres falsificacions de les obres d'art.
• Reportatges i notícies relacionades.
• Les falsificacions gemológicas
• Les falsificacions gemológicas.
• Falsificacions d'orfebreria i joieria.

L'art i l'assegurança
• Prefaci.
• L'obra d'art com a objecte de valor i com a punt de referència
• Per a la demanda d'assegurança.
• L'obra d'art es converteix en objecte de valor - evolució
• Històrica.
• ¿és el mercat de l'art un mercat com un altre qualsevol?
• Punts de referència de l'economia de l'art.
• Obres d'art i col·leccions artístiques: la dimensió del seu valor.
• L'obra d'art com a objecte de depreciació.
• Les modalitats de l'empara d'assegurança.
• El quadre de Mona Lisa A Tòquio - descripció d'un viatge.
• Tractament des de l'aspecte tècnic de l'assegurança.
• Mesures encaminades a la prevenció de danys.
• Aspectes de la reassegurança.

Informes pericials
• Informe pericial d'una obra d'Eliseo Meifrén.
• Informe pericial d'una obra de Frédéric Davis.
• Informe pericial d'una obra de Joan Miró.
• Informe pericial - taxació de Passeig A la vora Del Mar De Joaquín
• Sorolla Bastida (1863-1923).
• Informe pericial - taxació de Bodegó De Flors En Cesto De
• Vímet de Juan de Arellano (1614-1676).
• Informe pericial d'una obra de Juliol Viera.
• Informe pericial d'una obra de Lluís Borrassà.
• Informe pericial d'un llenç atribuïble a Van Gogh.
• Informe pericial d'una obra de Raimundo de Madrazo i Garreta.
• Informe de taxació i dictamen d'una obra d'Edgar Degas.

Regles del perit i taxació
• Regles del perit.
• Motius de recusació del perit.
• La titlla de perits.
• Preu per reposició.
• Cost de reposició.
• Documents i model d'informe pericial.
• Estudis de peritatge.
• Mostres de taxació.

Requisits

Condicions d'accés dels alumnes:
Les establertes per la legislació vigent per a l'accés al sistema universitari. Addicionalment podran ser admesos els alumnes que acreditin ensenyaments mitjos a través d'una prova d'accés, i alumnes que acreditin experiència professional en l'àrea.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

La durada d'aquest curs s'estima en 600 hores, atenent l'alumne durant un període de 2 anys des de la matriculació.

Titulació obtinguda

Un cop aprovat el curs, l'Associació Nacional de Taxadors, perits i Mediadors (ANTPM), li remetrà el carnet professional i l'inclourà als jutjats de la zona que sol·liciti.

Avantatges del curs

Conveni de col·laboració entre Intesa i la Federació Espanyola d'Antiquaris: Reconeixement dels certificats d'estudis i col·laboració en forma de pràctiques per als alumnes.
Curs de Perit en Falsificacions d'Obres d'Art
INTESA Institut Tècnic Pràctic
Campus i seus: INTESA Institut Tècnic Pràctic
INTESA Institut Tècnic Pràctic
C/ Estruc, 22, local 08002 Barcelona
Sol·licita informació
X