Descripció

L'objectiu és adquirir els coneixements pràctics necessaris per aplicar la normativa tributària vigent en cada moment a la realitat de la seva empresa o de la seva economia particular, estar en condicions de prendre les decisions més encertades i obtenir el màxim estalvi fiscal. Alguns dels beneficis que s'obtenen són: • Tenir una visió completa del sistema tributari.

 • Assimilar els conceptes bàsics del sistema fiscal i aplicar-los correctament.

 • Aconseguir l'habilitat necessària per buscar i trobar la normativa aplicable. Poder calcular i liquidar els diferents impostos. Dominar les tècniques encaminades a l'estalvi fiscal, bonificacions, deduccions, incetius.

 • Actualització constant d'acord amb les noves normes que van sorgint.Aquest curs et permetrà ser un expert en Assessoria Fiscal i dominiar el sistema Tributari i la seva aplicació pràctica.


Veure més

Temari del curs

 • Funcions del perit judicial.
 • Introducció al dret tributari.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Impost sobre el patrimoni.
 • Renda per no residents.
 • Impost sobre el valor afegit.
 • Impost sobre societats.
 • Impost sobre successions i donacions.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Retencions del treball personal.
 • Tributació local.
 • Règim tributari de les Illes Canàries.
 • Infraccions i sancions.
 • Funcions de la inspecció.

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma de Estudios de Empresa de Assessoria Fiscal i de Perit Judicial Tributari reconegut per associacions professionals que et permetran exercir la professió d'assessor fiscal i de Perit Judicial Tributari.

Perspectives laborals


Un cop finalitzat el curs de Tributació i amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per tenir accés al mercat de treball si no el té.

Per treballar en gestories i assessories, fent-se càrrec de confeccionar les declaracions tributàries dels seus clients i aconsellant sobre les qüestions de tipus fiscal i tributari que els afectin, tot això amb les degudes garanties d'una eficient actuació professional.

Crear per compte propi un despatx d'assessoria fiscal.

Ser responsable de les qüestions tributàries i fiscals en una empresa o institució, exclusivament o com a part d'una tasca més àmplia.

Com alumne de Estudios de Empresa, accediràs a la nostra Borsa de Treball, a la qual acudeixen moltes empreses que necessiten personal amb una excel·lent preparació.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Perit Judicial Tributari

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Perit Judicial Tributari