Postgrau en Competències Directives

1045 Persones estan visitant aquest curs
Preu 2.600 €
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
Postgrau en Competències Directives
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
105 hores
Preu 2.600 €

Descripció

En l'actualitat, les empreses i els seus professionals es troben dins un paradigma d'incertesa subjectes a un entorn molt competitiu, en constant canvi i variabilitat. Aquestes particularitats generen necessitats d'adaptació ràpides, fiables i concretes, així com la recursivitat constant a la innovació, per tal de mantenir la capacitat de resposta de les organitzacions vers les noves realitats que es presenten. 
Les competències directives són imprescindibles en aquests processos d'orientació per  a l'assoliment dels objectius previstos i la seva millora potencial, fent-se encara més necessàries en  un clima d'incertesa.  Això implica que cal desenvolupar les capacitats comunicatives i de negociació, així com de motivació, per tal d'evitar inseguretats i generar confiança tant en l'àmbit extern de l'organització, com en l'àmbit intern. 
Així doncs, aquest postgrau és aconsellable per tal d'aconseguir un lideratge efectiu al món de l'enginyeria. Els professionals no només han de saber gestionar processos productius, sinó que també han de ser capaços de liderar i motivar equips professionals, tot implicant les persones que els formen en una millora contínua dels resultats. És vital doncs, que es mostri a l'avantguarda de les noves tendències i eines de lideratge, com el coaching, l'anàlisi transaccional o el mindfulness, per tal de fer més operativa i competitiva l'organització. 
En definitiva, es tracta d'un nou concepte de gestió empresarial que s'adreça directament a les persones, on el lideratge efectiu i adequat d'un equip es configura com la base per a fer créixer el valor afegit d'una organització i posicionar-la, d'aquesta manera, com a puntera dins el seu sector econòmic específic.

Temari

1 Lideratge i responsabilitat directiva.
 • Liderar a partir de la visió, missió i valors de l'empresa.
 • Què es necessita per a ser un bon líder? Decàleg del líder efectiu. 
 • Tipologies de lideratge.
 • El líder efectiu vs. El líder ineficient.
 • Les metes. El sentit de direcció.
 • Anàlisi DAFO  (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats).
2 Eines de coaching per a un lideratge orientat als resultats
 • Tècniques d'autogestió. 
 • Realitat vs. interpretació per tal d'evitar conflictes.
 • Responsabilitat vs. Victimisme.
 • Escolta activa.
 • Feedback constructiu.
 • Ment oberta per liderar diferents personalitats.
 • Pla d'acció orientat a resultats específics.
3 Comunicació eficaç
 • Estils comunicatius. Passiu/Assertiu/Agressiu.
 • L'assertivitat. Eficiència en la comunicació.
 • Tècniques per ser assertiu/a.
 • Mètode D.E.P.A. (Descriure, Expressar, Preguntar, Agrair).
 • Anàlisi Transaccional aplicat a la comunicació.
4 Gestió de la incertesa i motivació cap al canvi
 • Zona d'influència vs. zona de preocupació.
 • Zona de confort vs. zona d'aprenentatge. 
 • Gestió de les pors davant dels canvis.
 • Eines d'Intel•ligència emocional per a directius.
 • Autocreença / confiança / autoestima.
 • Responsabilitat / compromís.
 • Acció. Pla d'acció per ser més eficient a l'empresa.  
5 Nous reptes Empresarials. Creences limitants vs. creences potenciadores
 • Les creences i el seu efecte d'autojustificació. 
 • Com detectar les creences?
 • Controles tu les creences o et controlen a tu?
 • Creences potenciadores / Com podem transformar les creences limitants?
6 Planificació estratègica i gestió del temps
 • El pensament estratègic.
 • La planificació estratègica.
 • Gestió de nous escenaris.
 • Gestió del temps.
 • Eines orientades a resultats.
7 Eines de Mediació i Negociació
 • Posicions negociadores: win to win.
 • Tàctiques fonamentals en la negociació.
 • Comunicació no verbal per a una negociació eficaç.
 • Mediació per a la resolució de conflictes.
 • Anàlisi Transaccional i PNL aplicat a la negociació.
8 Treball en equip
 • Prendre consciència, sentit de pertinença a un equip.
 • Avantatges de treballar en equip.
 • Requisits fonamentals per a què l'equip funcioni.
 • Relacions interpersonals efectives.
 • Les personalitats en el grup humà.
 • La importància de la comunicació.
 • Eines de coaching sistèmic.
9 Últimes tendències directives a les organitzacions.  Mindfulness i gestió de l'estrès.
 • Abandonar la desconcentració. Passar a mode mindfulness. 
 • Atenció plena al moment present. 
 • Orientació a resultats i regulació de l'estrès. 
 • Mindfulness i lideratge transformador.

Competències per a les quals et prepara el curs

Les següents activitats estan enfocades a generar talent, així com a potenciar el sentit de pertinença a l?organització: Reconeixement i tractament dels diferents perfils humans amb eficàcia, tot aprenent a comunicar eficaçment a cadascun d?aquests, motivant-los i apropant-los a compartir la missió de l?organització. Introducció del pensament estratègic per tal de crear una visió de negoci inspiradora i innovadora. Potenciació dels recursos propis, per tal de millorar l?autoconfiança i l?autoconeixement. Adquisició de noves eines de gestió directiva i de lideratge de persones (coaching, anàlisi transaccional, PNL, mindfulness) per a posar-les al servei del bon funcionament dels diferents equips productius de l?organització. Gestionar amb èxit situacions de conflicte dins el context actual d'incertesa i alta complexitat en un entorn global.

Destinataris

El curs va dirigit a tots els professionals que aspiren a ocupar un rol de directiu en algun moment de la seva carrera professional, o que necessiten millorar les seves habilitats de lideratge.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Crèdits ECTS: 15. Dates d'impartició del 21 d'octubre 2016 a 20 de gener 2017

Objectius

Aquest curs dotarà els participants d?eines i recursos que els hi permetin afrontar amb èxit els reptes de lideratge a l?entorn empresarial actual, tot focalitzant-se en equilibrar la part operativa i la relacional. Els participants del curs desenvoluparan al màxim les seves capacitats i habilitats comunicatives, de negociació, de direcció i lideratge a partir d?exercicis pràctics i d?aplicació al món empresarial.

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació oficial de la Universitat Politècnica de Catalunya

Promocions

Descomptes disponibles per:
 • UPC Alumni Premium 10%
 • Situació de d'atur 10%
 • Empreses col·laboradores 10%
 • CETIB 15%

Borsa de treball

Per a inscriure?s a la Borsa de Treball s?ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del Programa Formatiu de la Fundació CIM.

Professorat

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva gran experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona

Horari

Dv de 16 a 21 Ds de 9 a 14
Postgrau en Competències Directives
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X