Postgrau Vehicles Elèctrics i altres Tecnologies de Propulsió

1036 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.900 €
Sol·licita informació
UPC School of Professional & Executive Development
Postgrau Vehicles Elèctrics i altres Tecnologies de Propulsió
Sol·licita informació
Postgrau
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
20 crèdits
Preu 3.900 €

Descripció

La situació actual del mercat de l'automòbil planteja la necessitat d'implantar noves tecnologies que redueixin la dependència del petroli i, sobretot, minimitzin les emissions contaminants. Hi ha una creixent conscienciació de l'usuari final per intentar que l'impacte de la seva activitat sigui la menor possible. Per aquesta raó, des de fa ja un temps tant la indústria de l'automòbil com les administracions treballen en l'alternativa d'un vehicle híbrid o elèctric, per afrontar el repte de la investigació, desenvolupament i innovació en aquest tipus de vehicles.
Les previsions del Ministeri d'Indústria són que l'any 2020 es fabricaran a nivell nacional uns 250.000 vehicles que incorporin aquestes tecnologies, que implicaran canvis en els vehicles, i també en certes infraestructures per poder acollir-los. S'ha de resoldre el tema dels punts de recàrrega, millorar l'emmagatzematge de l'energia, o solucionar temes legals sobre qui es fa càrrec del pagament en els pàrquings de les comunitats de veïns, entre d'altres assumptes. Tot i això, la demanda és imminent. En el sector ja es treballa, amb la col·laboració, en molts casos, d'enginyers que han vingut d'altres països, on hi ha més tradició en aquest tipus d'especialització.
Actualment, i de manera paral·lela a la recuperació de la indústria de l'automòbil, s'estan llançant al mercat els primers models híbrids i elèctrics de nova generació que cobreixen tots els segments. En el sector d'automoció ja s'ha iniciat una col·laboració amb empreses fins ara poc relacionades amb el sector, col·laboració que requereix adaptació per part dels professionals i l'arribada de nous perfils de formació. De manera complementària, l'aparició d'aquests vehicles requereix de l'adaptació de les infraestructures actuals així com de les polítiques de mobilitat actuals.

Temari

 • Tecnologies i Vehicles Híbrids i Elèctrics
 • Sistemes i Components
 • Gestió de l'Energia
 • Desenvolupament de Vehicles Híbrids / Elèctrics
 • La Recàrrega del Vehicle Elèctric
 • Gestió de Projectes i Equips
 • Projecte Final

Destinataris

 • Enginyers i enginyers tècnics.
 • Professionals de la indústria de l'automoció, tant fabricants com empreses auxiliars.
 • Empleats de laboratoris d'assaig.
 • Professionals d'entitats públiques amb vincles tecnològics.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

La metodologia d'aquest curs de postgrau, pioner a tot l'estat pel que fa a temàtica, inclou casos pràctics que l'alumne ha de resoldre a partir de les exposicions teoricopràctiques del professorat, visites tècniques a empreses del sector amb la finalitat d'interactuar i aprofundir en el món real i en els reptes actuals, per conèixer les línies de treball i veure la gestió i els problemes amb què es troben els professionals. Aquesta metodologia es complementa amb la realització d'un projecte final en grup, en el qual l'alumne ha d'aplicar els coneixements adquirits al llarg del postgrau. Aquest projecte consistirà en la concepció d'un vehicle híbrid o elèctric pertanyent a qualsevol categoria (motocicleta, turisme o vehicle industrial).

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol

Durada

20 ECTS (135 hores lectives). Data inici:07/02/2017. Data fi:13/07/2017.

Objectius

Analitzar els sistemes i tecnologies de propulsió elèctrica i híbrida (combinació d'elèctrica amb la tradicional de combustió interna).
Estudiar la tipologia i configuració de la hibridació segons el tipus de vehicle.
Analitzar els sistemes d'emmagatzematge d'energia i la gestió interna de la mateixa.
Aprendre els fonaments tècnics dels motors elèctrics utilitzats, i dels sistemes de càrrega d'elements d'emmagatzematge d'energia.
Desenvolupar la gestió i disseny de les xarxes de distribució d'energia, per assegurar la recàrrega d'aquests vehicles en l'àmbit urbà.

Titulació obtinguda

Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne / l'alumna obtindrà un certificat de superació expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Borsa de treball

Borsa de treball disponible.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona. UPC School

Horari

Dimarts: 18:30 a 21:30. Dijous: 18:30 a 21:30. S'impartiran classes els dimecres 29/03, 26/04, 31/05 i 28/06 de 18:30 a 21:30.
Postgrau Vehicles Elèctrics i altres Tecnologies de Propulsió
UPC School of Professional & Executive Development
Campus i seus: UPC School of Professional & Executive Development
UPC School of Professional & Executive Development
Badajoz, 73-77 Edifici Tech Talent Center - Districte 22@ 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X