Postgrau en Visual Merchandising i Product Retail

1043 Persones estan visitant aquest curs
Preu 3.075 €
Sol·licita informació
ÁRTIDI Escola Superior d'Aparadorisme, Visual Merchandising, Disseny i Imatge
Postgrau en Visual Merchandising i Product Retail
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
160 hores
Preu 3.075 €

Descripció

El curs Tècnic Europeu en Visual Marxandatge i Product Retail et prepara per ser un estrateg en comunicació interior, una peça indispensable per aconseguir una atmosfera comercial òptima i convertir el punt de venda en una ambient estètic i funcional. El programa formatiu permet adquirir les capacitats necessàries per desenvolupar i implantar accions comercials en el punt de venda, millorar les teves habilitats, actituds i aptituds professionals, així com les capacitats tècniques i teòriques en la venda visual.
El perfil professional del visual merchandisinges de gran importància per a les empreses ja que és el responsable de la imatge i el posicionament visual de la marca, des de la distribució de l'àrea comercial fins a la implantació del producte, l'ambientació, l'atmosfera de l'espai a les estratègies i accions de màrqueting en el punt de venda. Coneix la psicologia del consumidor i és capar d'aplicar-la en la venda de productes o de serveis.
Ártidi forma professionals apassionats, creatius i capaços de canviar la percepció del consumidor buscant la innovació per aconseguir el posicionament de la marca i un augment de les vendes. Professionals del marxandatge visual que utilitzen els cinc sentits, perquè la seva responsabilitat és crear un concepte de botiga per a complir les expectatives dels clients.
El Postgrau és un curs exclusiu de Ártidi i consta d'una titulació pròpia amb competències nacionals i internacionals reconeguda per ASEMAIC, ACAP i Trends School.
A més, ha servit per establir les bases de la qualificació professional d'Implantació d'Espais Comercials definida per l'Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya (ICQP).
El Postgrau de Tècnic Europeu en Visual Merchandising, Fashion i Product Retailtiene una durada de 160 hores, s'estructura en 2 mòduls formatius i un projecte final en què es combina la teoria amb la pràctica. Cadascun d'aquests mòduls incorpora un percentatge d'hores destinades a l'ampliació de coneixements complementaris (CACC) que valora el treball dels estudiants en cada un dels projectes realitzats.

Temari

Mòdul formatiu I: Visual marxandatge estratègic
Mòdul teòric-pràctic amb l'objectiu de formar en les tècniques per al desenvolupament de projectes globals de marxandatge visual des d'un punt de vista comercial, funcional, estètic i competitiu en el punt de venda.
 
Retail & Visual Marxandatge
• Gestió i creació de visuals estratègics
• Les inèrcies del producte i l'espai
• Implantació i redistribució d'espais en funció de les lleis del visual
• Ordenació i zonificació de les presentacions visuals
• Famílies de productes, productes complementaris i venda creuada
• Creació d'ambients i atmosferes comercials
• Noves cultures en visual merchandising i eines de venda visual
• Projectes de retail & marxandatge visual a través d'exemples
Product placement en visual merchandising
• Gestió i organització del producte en funció de l'espai comercial
• El producte com a art de carrer
• Estratègies de presentació d'acord amb la marca
• Noves tendències en la implantació de l'article
• Optimització del punt de venda: redistribució del producte en el mobiliari
• Product placement i la diversificació del producte
Fashion placement: composicions visuals a botiga
• El doblatge de roba com a estratègia de venda
• Noves tècniques de doblatge mitjançant dummies
• El Focus point com la reinterpretació del producte en l'espai
• Implantació i exposició de les peces en el mobiliari
• Formes creatives: disseny versus art
• La formació de la shop assistant en el punt de venda
• Tendències i estilismes en moda
• Assessoria d'imatge: Conceptes en línies, formes i colors, teixits i materials
• Coolhunter en el punt de venda
• El assistant del store manager

Mòdul formatiu II: Trade màrqueting i implantació en espais comercials
 
Mòdul teòric-pràctic l'objectiu és analitzar les tècniques de màrqueting dirigides al punt de venda. Tenint en compte el target, marca i el producte es aprendran a implantar les eines necessàries per a la rendibilitat de l'empresa.
 
Implantació de marca i marxandatge estratègic
• Implantació de marques pròpies o franquiciades
• La funció del visual merchandiser en el trade màrqueting
• Eines d'anàlisi a nivell estratègic i a nivell visual
• Rànquings de vendes i plantilles d'anàlisi
• Comunicació estratègica aplicada: anàlisi dels casos de MANGO i BOBOLI
Trade màrqueting: conceptes i organització en grans superfícies
• Investigació de mercats en base a les noves necessitats de l'empresa
• Segmentació i posicionament. anàlisi DAFO
• Les bases del màrqueting mix: Preu, product, comunicació i comercialització
• Psicologia del consumidor: cervell i compres
Creativitat aplicada a la innovació
• La producció d'idees i intervencions creatives
• Tècniques per potenciar la teva marca personal amb creativitat
• Per tenir respostes necessites fer coses de manera diferent
• Eines útils i pràctiques per a explotar la teva creativitat
• Com desbloquejar i argumentar el rendiment del potencial creatiu
Llum, concepte i forma
• Sistemes i mètodes d'il·luminació i fonts de llum
• La influència de la llum en funció del tipus de producte
• La importància de la il·luminació en els espais comercials
• Projectes lumínics a través d'exemples
Pop up Stores: botigues de guerrilla
• Com i quan crear una Pop up Store
• La manipulació de l'espai
• La importància de la difusió en els mitjans
• Marques i dissenyadors com a clients potencials
Desenvolupament professional i brandself
• Orientació i sortides professionals
• Presentació de pressupostos
• Automarketing, màrqueting personal: tu ets la marca
Anàlisi d'espais comercials. tècnica AVEC
 
Projecte final: Reinventar el shopping
Per completar la formació acadèmica és necessari desenvolupar un projecte creatiu i innovador on s'apliquin tots coneixements teoricopràctics adquirits.
 
La presentació del projecte final pot fer-se de forma presencial a l'escola o mitjançant videoconferència. Aquesta segona opció, adreçada a aquells estudiants que desenvolupin el projecte final en el seu lloc d'origen.
 
La data de presentació i els continguts específics de la mateixa es confirmen una vegada iniciades les classes de projecte final.
• Briefing i contrabriefing
• Fase tutoritzada del projecte
• Presentació de la proposta definitiva i aprovació del tutor
• Muntatge i desenvolupament del projecte final
Grups de novembre a febrer: Presentació dels projectes finals última setmana del mes de març.
Grups d'abril a juliol: Presentació dels projectes finals última setmana de juliol o tercera / quarta setmana de setembre.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Durada: De el 15 de juny de 2020 el 30 de Juliol de 2020.

Objectius

• Aprendre les competències professionals del Visual Merchandiser.
• Dissenyar i intervenir en la imatge de marca de botigues, stands, pop up stores, botigues insígnia, corners, ...
• Aplicar noves tendències en els projectes desenvolupats.
• Aconseguir projectes creatius i innovadors que diferenciïn la marca de la seva competència i la posicionin en el mercat.
• Elaborar projectes d'implantació a l'establiment comercial: distribuir, ambientar i organitzar espais i productes.
• Decidir les estratègies de Marxandatge visual i estratègic per optimitzar i millorar les vendes de producte.
• Dur a terme accions promocionals i de comunicació alternativa en el punt de venda.
• Col·laborar amb professionals del disseny gràfic, l'art, el màrqueting i disciplines afins.
• Assolir una base sòlida per a desenvolupar la carrera professional a nivell nacional i internacional.

Titulació obtinguda

Tècnic Europeu en Visual Merchandising. Atorgat per Ártidi Escola Superior d'Aparadorisme i Visual Marxandatge. Competències professionals nacionals i internacionals. Per aconseguir la titulació de Màster en Visual Marxandatge i Aparadorisme serà necessari realitzar el Postgrau Tècnic Europeu en Visual Marxandatge + Postgrau Tècnic Europeu en Aparadorisme.

Pràctiques

Pràctiques a la botiga real de l'escola.

Promocions

Finançament a mida per a estudiants.

Preu

Preu 3.075 €
Preu: 3075 euros (reserva de plaça inclosa).

Avantatges del curs

Ártidi ha estat l'únic centre de formació que ha realitzat les qualificacions professionals juntament amb ICQP. Mitjançant la web ÀRTIDI WORKING, els alumnes tenen l'oportunitat de llogar o vendre els aparadors creats durant el curs, permetent la promoció, recuperació i inversió de la quantitat econòmica percebuda per a nous projectes. Ártidi realitza anualment formació In Company a més de 20 empreses de diferents sectors com Nike; Adidas; Cambras de Comerç; Freipan entre d'altres. Aquest contacte amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a la realitat de l'mercat actual cobrint així les necessitats de les empreses. Instal·lacions òptimes per a la formació de l'aparadorisme i de l'visual marxandatge (40 aparadors, botiga pilot, tallers equipats, aula disseny 3D, maniquins ... entre d'altres equipaments). Formació a dependentes en relació a el manteniment de l'visual merchandising, assessor d'imatge i coolhunter.

Borsa de treball

A l'acabar el curs una orientadora professional aconsella als alumnes sobre les sortides laborals tenint en compte els seus estudis; experiència professional i una anàlisi DAFO personalitzat.

Professorat

L'equip docent de Ártidi està format per professionals de sector en actiu. L'equip docent està compost per professionals en actiu amb reconeixement professional nacional i internacional en diferents marques. Un equip que integra la formació amb la realitat empresarial. José Luis Martínez (Director general d'Ártidi i formador de formadors d'ICE de la Universitat de Barcelona) Jordi Llobet (Experta en branding i comunicació) David Gómez (Aparadorista i Visual freelance) Mònica Ibañez (Visual Coordinadora d'imatge de l'empresa Trucco) Francesc Estall (Expert en il·luminació d'interiors) Alexandra Proaño (Arquitecta i dissenyadora d'espais) Bea Parres (dissenyadora de moda, aparadorista i visual) Esther Parra (Dissenyador industrial, aparadorista, visual freelance) Ona Lohse (Decoradora, aparadorista i visual freelance) Roberto Domínguez (Aparadorista i Visual freelance) Gemma Codony (Restauradora de mobles, experta en materials,

Horari

De dilluns a dijous de 10:00 a 14:00 Data final de la càrrega lectiva el 30 de juliol 2020.
Postgrau en Visual Merchandising i Product Retail
ÁRTIDI Escola Superior d'Aparadorisme, Visual Merchandising, Disseny i Imatge
Campus i seus: ÁRTIDI Escola Superior d'Aparadorisme, Visual Merchandising, Disseny i Imatge
ÁRTIDI Escola Superior d'Aparadorisme, Visual Merchandising, Disseny i Imatge
C/ La /Llacuna 50 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X