Curs Monogràfic pràctic de Borsa i mercats financers

Curs
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

El curs pretende mostrar el funcionament de la bossa i altres mercats financers com a renda fixa o derivats, la comprensió de la informació borsària que apareix en els mitjans de comunicació. L'anàlisi dirigit a prendre decisions d'inversió o desinversió. El coneixement i la posada en pràctica dels sistemes tradicionals i avançats que utilitzen els professionals per seleccionar i decidir inversions, aprenent a interpretar aquests sistemes amb soltesa durant el curs.
 

Temari

Mercats financers
• Conceptes generals.
• Classificació dels mercats.
• Tipus d'actius: renda fixa i renda variable.
• Autoritats.
• Reguladors.
• Intermediaris financers.

Productes financers
• Les accions.
• La renda fija: Lletres, pagars, bons, obligacions.
• Derivats financers: Futurs, Opcions, Warrants.
• Inversió Col·lectiva: Fons, Sicavs.
• Altres actius financers: ETFs i CFDs.

Les agències de valors
• Característiques: Societats de Valors, Agències de valors, Gestors de fons, Asesores financers.
• Obrir compte amb una agència de valors.
• Comissions: Intermediació, custòdia, transferència de valors, dividends, ampliacions, etc.
• Tipus d'ordre acceptades pel mercat: Limite, Mercado, Per el millor.
• Tipus d'ordre ofertes pels Brókeres: Stop, Stop Limite, Stop Dynamic, Condicionades, etc.

Macroeconomia aplicada a la inversió
• Política Monetària.
• Tipos d'interès.
• Inflació.
• Demanda agregada, Demanda d'inversió.
• Política Fiscal.
• Mercado Laboral.

Cicles econòmics
• Cicle econòmic.
• Cicle Borsàtil.
• Indicadors econòmics: Retrasats, coincidents, adelantados.

Anàlisi fonamental
• Conceptes generals d'comptabilitat: El balanç general, La compta de resultats.
• Ràtios financers bàsics.
• Racions bursàtils bàsiques.

Anàlisi tècnica
• Concepte general de l'anàlisi gràfica.
• Tendències, suports, resistències, canals.
• Figures bàsiques gràfiques: canvi de tendència, continuació de tendència.
• Mitjans mòbils.
• Osciladors tècnics: MACD, Estocàstic, RSI.

Destinataris

Qualsevol persona interessada en la inversió en mercats financers, sense una experiència prèvia, per abordar posteriorment operatives d'inversió més complexes.

Durada

Presencial: Barcelona: 2 d'abril de al 2020 ((45 hores lectives). Madrid: 21 d'octubre de al 2020 (45 hores lectives). Online: 5 d'octubre de al 2020 (3 mesos).

Preu

Consulteu el preu
Presencial: 896 euros. Online: 509 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilita per a l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva cuidada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Els assistents rebran documentació de treball corresponent als diferents temes inclosos en el programa del curs. A més durant el curs, els temes seran tractats amb projecció de transparències i gràfics de cotitzacions en temps real.

Professorat

Professor de Barcelona: D. Luis Gasca de la Torre. Economista. Analista Financer. Especialista en Valoració d'Inversions.
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X