Programa Superior en Direcció Financera i Control de Gestió (distància / online)

Curs
On-line | Distància
entre 5000 € i 10000 €

Descripció

El Programa Superior en Direcció Financera i Control de Gestió -PDFC- té com a objectiu ensenyar als participants a analitzar els estats financers i a dissenyar de manera eficaç la política financera de l'empresa.
El programa proporciona els coneixements i actituds necessàries per desenvolupar amb èxit les tasques pròpies del responsable de gestió financera, comprenent el marc conceptual per a dissenyar un sistema de costos i pressupostos que s'adapti a les necessitats de l'organització.
L'intercanvi d'experiències amb els professors i altres alumnes, el treball en equip i els recursos d'aprenentatge a l'abast dels participants asseguren la millora contínua i l'aplicació immediata del que s'ha après.

Temari

  • Estratègia Empresarial
  • Comptabilitat
  • Anàlisi de la situació de l'empresa
  • Operacions financeres i sistema financer
  • Control de gestió
  • Eines de desenvolupament professional

Metodologia

El model a distància - en línia d'EAE - Escola d'Administració d'Empreses i IL3 - UB es fonamenta en l'aprenentatge pràctic i actiu per part de l'alumne. El Programa s'estructura al voltant de set grans eixos formatius que situen l'alumne en el centre de tota l'activitat formativa: Assessor docent actiu Casos Pràctics Simuladors Pla Financer Campus Virtual Mòduls en línia Aula de debats i anàlisi

Titulació obtinguda

Els alumnes que completin amb èxit el programa obtindran una doble titulació de: Campus Barcelona: EAE+ UB Campus Madrid: EAE + Universidad Rey Juan Carlos

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament i beques per als candidats admesos en els programes i màsters d'EAE.

Beca Desenvolupament Integral Pimes
Dins del seu projecte de formació empresarial superior, EAE ofereix respostes a les necessitats de les pimes. L'enfortiment i la implementació d'estratègies de millora de la competitivitat, el desenvolupament integral de les organitzacions i de les persones que les formen són elements clau en la nostra institució.

Beca Dona Directiva
Més d'un 40% dels nostres estudiants són dones amb una edat mitjana de 33 anys. Aquesta dada constata la capacitat d'EAE per formar alumnes que estan en plena maduresa professional i personal i que necessitin compaginar les seves activitats familiars, personals i formatives. Amb l'objectiu d'enfortir, impulsar i consolidar l'activitat professional de la dona, EAE presenta un programa d'ajuts per aquest segment professional. Es valorarà el potencial directiu i la capacitat de lideratge de la candidata com dues qualitats indispensables per a l'estudi de la seva candidatura.

Beca Discapacitat Acreditada
Per tal de fomentar i contribuir al desenvolupament professional de les persones amb discapacitat, EAE posa en marxa un programa d'ajuts per a aquest col · lectiu.

Beca Excel · lència Acadèmica EAE
EAE distingirà als alumnes amb millor expedient acadèmic. Els candidats que acreditin tenir un expedient acadèmic superior a un 9,5 de mitjana podran accedir a la Beca Excel · lència Acadèmica EAE.

Beca Emprenedors
Dirigida a gerents de pimes, autònoms i professionals que vulguin iniciar un projecte empresarial.

Beca Directius
Orientada a directius, quadres mitjans i professionals qualificats diversos que aspirin a posicions de responsabilitat.

Borsa de treball

Programa Superior en Direcció Financera i Control de Gestió (distància / online)
EAE Online Blended
Campus i seus: EAE Online Blended
EAE Online Blended Barcelona
(Barcelona)
Cursos més populars
X