Curs Professionalitzador de Comerç Internacional. Banca Internacional (UOC)

1031 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Comerç Internacional. Banca Internacional (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
4 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
Avui dia, la manca de dinamisme del mercat domèstic obliga les empreses a potenciar i girar la seva mirada cap al mercat exterior. Són moltes les pimes que han obert nous mercats a l'estranger i han potenciat les exportacions. Tot i això, la venda de béns a l'estranger no és un procés senzill.
Els professionals que vulguin treballar al comerç internacional han de conèixer des dels processos logístics o la gestió duanera fins a les eines d'intermediació bancària, mitjançant una formació teòrica i pràctica, una especialització en comerç internacional, que minimitzi els riscos en les operacions i n'asseguri el bon fi.

Temari

Introducció al comerç internacional
Revisa les diferents formes d'implantació a l'exterior per definir posteriorment el cicle operatiu del comerç internacional. Sidentificaran els aspectes clau de cada forma dimplantació respecte al transport i la logística: de gestió duanera, de fiscalitat i de banca internacional.
Banca internacional
Totes les operacions passen per una entitat financera. Conéixer els mecanismes d'aquestes operacions evita problemes i, en definitiva, costos i riscos de canvi. En acabar, l'estudiant podrà:
 • Conéixer els documents i mitjans de pagament més habituals.
 • Conéixer els principis bàsics del càlcul bancari per decidir el mitjà de finançament més adequat.
 • Analitzar el risc país.
 • Entendre el mercat de divises, el funcionament, els riscos i les possibilitats de cobertura, així com els tipus d'avals i garanties.

Destinataris

Aquest curs et permetrà adquirir les competències següents:
 • Analitzar el funcionament del departament d"exportació o internacional d"una empresa.
 • Aplicar l"operativa de l"exportació de productes i la implantació d"una empresa en un mercat exterior.
 • Efectuar operacions de compravenda de mercaderies a escala internacional.
 • Dur a terme la gestió administrativa a les operacions internacionals.
 • Organitzar i gestionar el procés d"emmagatzematge i la distribució internacional de mercaderies.
 • Analitzar els diferents mitjans de pagament utilitzats en el comerç internacional i valorar-ne els avantatges i els inconvenients.
 • Identificar i gestionar els diferents tipus de documents.
 • Calcular interessos bancaris i la repercussió de les comissions en els costos.
 • Quantificar els costos i els riscos inherents a cada tipus de finançament.
 • Identificar i qüestionar els diferents tipus d'avals i garanties que es poden donar a les operacions de comerç internacional.
 • Aplicar les regles de la Cambra de Comerç Internacional, que regulen algunes de les operacions de comerç exterior.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Comerç Internacional. Banca Internacional. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data d'inici: 28 de febrer 2024.

Objectius

 • Analitzar les diferents àrees de l"empresa i la seva estructura organitzativa.
 • Identificar l'estructura d'un departament d'exportació i com es desenvolupa, i els objectius i les funcions dels responsables comercial i administratiu
 • Investigar i seleccionar els mercats més apropiats en funció dels objectius, els recursos i la decisió de l'empresa en el procés d'internacionalització.
 • Identificar les barreres aranzelàries i tècniques que poden afectar l'entrada dels productes en un mercat determinat i la possibilitat (si existeix o convé) de superar-les.
 • Distingir les diferents formes d'entrada als mercats internacionals.
 • Identificar els organismes i les entitats que donen suport als processos d'internacionalització i els ajuts específics disponibles.
 • Analitzar el procés de gestió administrativa d"una operació de venda internacional (exportació).
 • Analitzar, proposar i negociar el mitjà de pagament més idoni aplicable a cada operació de comerç internacional.
 • Comprendre la funció dels documents més importants i com preparar-los o exigir que els preparin els diferents agents que intervenen en una operació internacional.
 • Calcular i poder repassar els costos bancaris.
 • Valorar la forma de finançament que s'adapti millor a cada cas.
 • Identificar els diferents tipus d'avals i garanties que es donen a les operacions de comerç internacional.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Comerç Internacional. Banca Internacional (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X