Restauracióde Material Arqueológic i Etnogràfic

Curs
Presencial
140 hores
Consulteu el preu

Descripció

Coneixement de Conservació / Restauració de materials inorgànics i orgànics: nines d'època, porcellanes, mosaics i objectes del món rural (aixades, mesures de gra, balances, etc).

- Composició, tècniques d'elaboració i fàbrica

- Patologies comuns que afecten cada material
- Tècniques de Conservació / Restauració específiques
- Conservació Preventiva

Temari

    Fitxa tècnica - documentació
     Elaboració de mapes de degradacions: Freehand / PhotoShop
     Localització de fragments i dibuix arqueològic.
     Neteges mecàniques i químiques.
     Desinfecció biològica.
     Adhesió i consolidació de fragments.
     Farciment i reconstrucció volumètrica de parts perdudes.
     Tècniques diverses de reconstrucció de fragments.
     Acidesa i alcalinitat,
     Reintegració pictòrica de les parts policromades perdudes.
     Aïllants i preventius, retardadors de processos corrosius.
     Mitjans i catalitzadors.
     Nocions bàsiques de conservació preventiva.
Restauracióde Material Arqueológic i Etnogràfic
ECORE
Campus i seus: ECORE
ECORE
Gran Via 622, 1r 1a 08007 Barcelona
Cursos més populars
X