Curso de Rhinoceros & Grasshopper

1075 Persones estan visitant aquest curs
Preu 595 €
Sol·licita informació
FUNDACIÓ CIM UPC
Curso de Rhinoceros & Grasshopper
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
60 hores
Preu 595 €

Descripció

Rhinoceros és un programari de disseny en CAD vectorial que permet crear, editar i analitzar corbes Nurbs i superfícies, que capacita la l'usuari a modelar de forma lliure geometries 3D.
 
Grasshopper és un editor gràfic d'algorismes que, com pluggin de Rhinoceros, aporta les eines necessàries per transformar-lo en programari paramètric.
 
Permet desenvolupar projectes des de la fase inicial (disseny conceptual) fins preparar per al posterior renderitzat, anàlisi o prototipatge. La rapidesa i l'alta qualitat de les superfícies creades amb aquest programari, ho fa indispensable per aquells que s'inicien al modelatge en 3D. Amb la combinació del Grasshopper ens permet desenvolupar projectes més complexes d'una manera més intuïtiva.

Temari

1. Funcions bàsiques de Rhinoceros
 • Conèixer les eines bàsiques de dibuix 2d
 • Generació de corbes de forma lliure
 • Modelar a partir de coordenades
 • Editar i transformar objectes
 • Edició de punts

2. Modelatge en 3D
 • Creació de formes sòlides
 • Crear formes deformables i editar
 • Crear superfícies

3.Técnicas avançades de modelatge
 • Topologia de les Nurbs
 • Creació de corbes. Diferents graus d'una corba i continuïtat
 • Superfícies: Continuïtat en superfície. Ordres que utilitzen la continuïtat.

4. Altres funcions de Rhinoceros
 • IImportar i exportar models. mallat
 • Crear plànols en 2D
 • Cotes
 • Renderitzat

5. Grasshopper
 • Automatització dels processos
 • Modelatge algorítmic
 • Profundes variacions de les geometries de partida
 • Possibilitat d'obtenir formes amb un alt grau de complexitat

Destinataris

Està orientat a professionals del Disseny de diferents àmbits, com l'Arquitectura, Enginyeria Naval i Disseny de producte, que vulguin conèixer i aplicar una de les eines més ràpides en modelatge de superfícies.

Requisits

Coneixements bàsics d'informàtica i disseny tècnic

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà

Durada

Properes convocatòries: A consultar.

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre. Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Promocions

Descompte aplicable a estudiants en actiu i desocupats.

Preu amb descompte: 295 euros.

Preu

Preu 595 €

Avantatges del curs

Si tens matrícula vigent en la ETSEIB, aquest curs t'atorga 6 crèdits ECTS

Professorat

Els cursos són impartits per personal de la pròpia fundació, amb una àmplia experiència en l'ús dels programes, tant a nivell formatiu com en l'ús d'aquests en projectes d'enginyeria.

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12 08028 Barcelona
Curso de Rhinoceros & Grasshopper
FUNDACIÓ CIM UPC
Campus i seus: FUNDACIÓ CIM UPC
FUNDACIÓ CIM UPC
Llorens i Artigas, 12. Parc tecnològic de Barcelona 08028 BARCELONA
Sol·licita informació
X