Sistemes microinformàtics i xarxes

1043 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Escola del Treball
Sistemes microinformàtics i xarxes
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Temari

Mòdul        Nom mòdul Curs                  Hores
1 Muntatge i manteniment d'equips               Primer 198
2 Sistemes operatius monolloc Primer 132
3 Aplicacions ofimàtiques Primer 165
4 Sistemes operatius en xarxa Segon 132
5 Xarxes locals Primer 165
6 Seguretat informàtica Segon 132
7 Serveis de xarxa Segon 165
8 Aplicacions web Segon 198
9 Formació i orientació laboral Primer   99
10 Empresa i iniciativa emprenedora Primer   66
11 Anglès tècnic Segon   99
12 Síntesi Segon   99
13 Formació en centres de treball Segon              
 350 
 

Requisits

Amb titulació:
Graduat en Educació Secundària. La superació del primer cicle d?Ensenyament Secundari Experimental (14-16). Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent. La superació d?un mòdul professional 2 experimental. La superació íntegra dels dos primers cursos del Batxillerat Unificat Polivalent o equivalent. Sense titulació:
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, a més d?acreditar haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social, experiència laboral o experiències assimilades, tinguin complerts disset anys d?edat. Està exempt de la prova d?accés i, per tant, pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà, l?alumnat que, amb anterioritat, hagi superat un cicle formatiu de grau mitjà o que hagui accedit per la prova d?accés. Cal destacar, també, que els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà havent-hi accedit a través de la prova, poden incorporar-se a qualsevol modalitat de Batxillerat.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Sistemes microinformàtics i xarxes

Pràctiques

Si

Horari

Horari de matins
Sistemes microinformàtics i xarxes
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X