Màster Universitari d'Enginyeria informàtica (UOC)

1065 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Enginyeria informàtica (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
78 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

El màster universitari en línia d'Enginyeria Informàtica de la UOC permet aprofundir en l'estat de l'art actual dels diferents àmbits d'especialització de la informàtica. Ofereix als estudiants una visió global que els ha de permetre tant proposar solucions innovadores als reptes tecnològics, com ocupar càrrecs de responsabilitat al voltant de la funció informàtica

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Gestió avançada de projectes TIC 6
• Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI) 6
• Enginyeria de la usabilitat 6
• Tècniques avançades d'enginyeria del programari 6
• Intel·ligència artificial avançada 6
• Simulació 6
• Plataformes de publicació i distribució 6
• Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils 6
• Sistemes de gestió de seguretat de la informació 6
• Computació d'altes prestacions 6
• Sistemes distribuïts a gran escala 6
• Treball final de màster 12

Destinataris

El perfil d'ingrés recomanat dels estudiants del màster universitari és:
• Persones titulades a l'àmbit de l'enginyeria informàtica (amb titulacions amb denominació de Grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria tècnica o enginyeria superior)
• Persones titulades de la branca de coneixement d"enginyeria i arquitectura (amb titulacions amb denominació d"enginyeries, enginyeries tècniques o graus)
• Persones graduades de la branca de ciències a les àrees de matemàtiques, física o estadística

Requisits

Criteris acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:
• Enginyeria Informàtica
• Enginyeria tècnica d'informàtica
Les estudiants que no provinguin d'aquestes titulacions, i sempre que vinguin d'un dels perfils d'ingrés indicats més avall, han de cursar fins a un màxim de 66 crèdits ECTS de complements formatius.
En cas que es consideri que l'estudiant no pot assolir el perfil d'ingrés al màster universitari amb una formació complementària de 66 crèdits ECTS, no se us admetrà al programa.
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua estrangera anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari dEnginyeria Informàtica de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Idioma docència: català, castellà.

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

• Proporcionar als estudiants la formació científica i tecnològica avançada necessària per a l'exercici professional de l'enginyeria informàtica en qualsevol àmbit
• Adquirir i consolidar la capacitat per dirigir, planificar i supervisar equips i projectes a l'àmbit de la informàtica i les TIC
• Dotar l'estudiantat dels coneixements necessaris per realitzar totes les etapes del cicle de vida d'un producte o sistema informàtic, des de la concepció fins a la implantació i el manteniment.
• Desenvolupar la capacitat de seleccionar i aplicar la metodologia i la tecnologia més adequada en un context concret
• Obtenir la capacitat de desenvolupar solucions tecnològiques en àmbits innovadors com ara el desenvolupament d'aplicacions mòbils, cloud computing o usabilitat de productes
• Adquirir la capacitat per integrar diferents tecnologies, aplicacions i serveis informàtics amb una visió transversal
• Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, així com la presa de decisions
• Desenvolupar la capacitat d'analitzar problemes complexos en entorns nous o poc coneguts, avaluar-ne les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada
• Desenvolupar la capacitat de transmetre les seves conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no
• Desenvolupar la capacitat de treballar en equip
• Dotar l'estudiantat de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma
• Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a nous entorns i TIC emergents actualitzant les competències professionals

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

Les titulades i titulats del màster podran desenvolupar, entre d'altres, els rols professionals següents: Director TIC, liderant projectes, equips i organitzacions del sector TIC dins de l'empresa. Enginyer de programari, gestionant el procés de desenvolupament d'aplicacions per garantir la qualitat, usabilitat i satisfacció dels usuaris. Arquitecte de sistemes, dissenyant aplicacions distribuïdes o avaluant el rendiment de xarxes i sistemes. Consultor de sistemes dinformació, assessorant sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a internet o la gestió de la seguretat informàtica. Desenvolupador d'aplicacions per a dispositius mòbils utilitzant les tecnologies més actuals. Científic de la computació, desenvolupant aplicacions de càlcul paral·lel intensiu i simulacions de sistemes reals o aplicant tècniques d'intel·ligència artificial a la resolució de problemes complexos.

Promocions


 
Màster Universitari d'Enginyeria informàtica (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X