Cicle formatiu de grau mitgà de Gestió administrativa

1029 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Esteve Terradas
Cicle formatiu de grau mitgà de Gestió administrativa
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau mitjà
Oficial / homologat
Presencial
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Temari

Mòduls professionals
 • Comunicació empresarial i atenció al client de 165
 • Operacions de venda 165
 • Operacions de recursos humans 99
 • Gestió de Tresoreria de les operacions auxiliars 132
 • Comptabilitat tècnica 165
 • Tractament de la documentació comptable 132
 • Tractament informàtic de dades 231
 • Operacions administratives de suport 66
 • Diccionari 99
 • Empresa i administració 165
 • l'aula de l'empresa 132
 • Orientació de formació i ocupació. 99
 • Formació en centres de treball. 350

Competències per a les quals et prepara el curs

1. Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d'informació de l'empresa. 2. Elaborar documents i comunicacions a partir d'ordres rebudes o informació obtinguda. 3. Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts en l'empresa. 4. Registrar comptablement la documentació suport corresponent a l'operativa de l'empresa e condicions de seguretat i qualitat. 5. Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la gerència a fi de mantenir la liquiditat de l'organització. 6. Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l'empresa, ajustant-se a la normativa vigent i a la política empresarial, sota la supervisió.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

2000 hores 2 cursos Fecha d'inici 12 de setembre del 2016

Objectius

1. Analitzar el flux d'informació i la tipologia i finalitat dels documents o comunicacions que s'utilitzen en l'empresa, per tramitar-los.
2. Analitzar els documents o comunicacions que s'utilitzen en l'empresa, reconeixent la seva estructura, elements i característiques per elaborar-los.
3. Identificar i seleccionar les expressions en llengua anglesa, pròpies de l'empresa per elaborar documents i comunicacions.
4. Analitzar les possibilitats de les aplicacions i equips informàtics, relacionant-les amb la seva ocupació més eficaç en el tractament de la informació per elaborar documents i comunicacions.
5. Realitzar documents i comunicacions en el format característic i amb les condicions de qualitat corresponent, aplicant les tècniques de tractament de la informació en la seva elaboració.
6. Analitzar i elegir els sistemes i tècniques de preservació de comunicacions i documents adequats a cada cas, aplicant-les de forma manual i informàtica per classificar-los, registrar-los i arxivar-los.
7. Interpretar la normativa i metodologia comptable,analitzant la problemàtica comptable que es pot donar en una empresa, així com la documentació associada per al seu registre.
8. Introduir assentaments comptables manualment i en aplicacions informàtiques específiques, seguint la normativa en vigor per registrar comptablement la documentació.

Titulació obtinguda

Técnic de Gestió administrativa

Pràctiques

350 Hores de pràcticas en centres de treball

Perspectives laborals

Aquest professional desenvoluparà les funcions i les subfuncions d'administració i de finances, de personal i de recursos humans, de comercialització i d'aprovisionament. Les tècniques i els coneixements tecnològics que es vinculen a les funcions i a les subfuncions anteriors de caràcter comú són: El tractament, l'emmagatzematge, la comunicació i la distribució de la informació: gestió de la documentació i de l'arxiu en suport convencional i informàtic. La gestió administrativa amb els clients, els proveïdors, els organismes públics, el personal i altres entitats. Els processos de gestió administrativa pública. Principals ocupacions i llocs de treball: Amb finalitats d'orientació professional s'enumeren a continuació les ocupacions i els llocs de treball que es poden exercir quan s'adquireixi la competència professional definida pel títol: Auxiliar administratiu, ajudant d'oficina, auxiliar de documentació i arxiu, gestor de cobraments i pagaments, caixer, administ
Cicle formatiu de grau mitgà de Gestió administrativa
IES Esteve Terradas
Campus i seus: IES Esteve Terradas
IES Esteve Terradas
C/ Bonavista, s/n 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X