Escola Montserrat

Tècnic Superior en Educació infantil

Escola Montserrat

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
2000 Hores
 • St. Vicenç de Castellet (Barcelona)
consultar preu

Descripció

La competència general del títol de CFGS en educació infantil consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l'especialització que s'espera d'un tècnic superior en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Temari del curs

MÒDULS PROFESSIONALS:
 • Didàctica de l'Educació Infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motor.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • El Joc infantil i la seva metodologia.
 • Desenvolupament socioafectiu.
 • Habilitats socials.
 • Intervenció amb famílies i atenció a menors amb risc social.
 • Primers auxilis.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
 • Projectes d'atenció a la infància.
 
CONTINUÏTAT D'ESTUDIS:
 • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.
 • Qualsevol estudi oficial de grau universitari.

Requisits

1. Amb titulació:
Batxillerat LOGSE o equivalent.
Són equivalents per efectes d?accés:
La superació del Batxillerat experimental.
El títol de FP-2 o equivalent.
La superació de COU.
Haver superat un Mòdul Professional 3 experimental.
Tenir el títol de Tècnic superior per haver superat un altre Cicle Formatiu de Grau superior.


2. Sense titulació:
Mitjançant la superació del curs d?accés a cicles de grau superior (CAS).
Mitjançant una prova d?accés.

Durada

2 cursos acadèmics.

Perspectives laborals

Educador o educadora infantil en primer cicle d?educació infantil, sempre sota la supervisió d?una mestre o mestra com educadors en les institucions dependents d?organismes estatals o autonòmics i locals i en centres de titularitat privada.
Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb menors de (0-6 anys) en situació de risc social o en mitjans de recolzament familiar, seguint les directrius d?altres professionals.
Educador o educadora en programes o activitats d?oci i temps lliure infantil amb menors de 0-6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d?oci, granges escola, etc..

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic Superior en Educació infantil

També et recomanem aquests cursos

Tècnic Superior en Educació infantil