Tècnic Superior en Educació infantil

1089 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escola Montserrat
Tècnic Superior en Educació infantil
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Presencial
St. Vicenç de Castellet (Barcelona)
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general del títol de CFGS en educació infantil consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l'especialització que s'espera d'un tècnic superior en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Temari

MÒDULS PROFESSIONALS:
 • Didàctica de l'Educació Infantil.
 • Autonomia personal i salut infantil.
 • Expressió i comunicació.
 • Desenvolupament cognitiu i motor.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • El Joc infantil i la seva metodologia.
 • Desenvolupament socioafectiu.
 • Habilitats socials.
 • Intervenció amb famílies i atenció a menors amb risc social.
 • Primers auxilis.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
 • Projectes d'atenció a la infància.
 
CONTINUÏTAT D'ESTUDIS:
 • Qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.
 • Qualsevol estudi oficial de grau universitari.

Requisits

1. Amb titulació: Batxillerat LOGSE o equivalent. Són equivalents per efectes d?accés: La superació del Batxillerat experimental. El títol de FP-2 o equivalent. La superació de COU. Haver superat un Mòdul Professional 3 experimental. Tenir el títol de Tècnic superior per haver superat un altre Cicle Formatiu de Grau superior.
2. Sense titulació: Mitjançant la superació del curs d?accés a cicles de grau superior (CAS). Mitjançant una prova d?accés.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

2 cursos acadèmics.

Perspectives laborals

Educador o educadora infantil en primer cicle d?educació infantil, sempre sota la supervisió d?una mestre o mestra com educadors en les institucions dependents d?organismes estatals o autonòmics i locals i en centres de titularitat privada. Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb menors de (0-6 anys) en situació de risc social o en mitjans de recolzament familiar, seguint les directrius d?altres professionals. Educador o educadora en programes o activitats d?oci i temps lliure infantil amb menors de 0-6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d?oci, granges escola, etc..
Tècnic Superior en Educació infantil
Escola Montserrat
Campus i seus: Escola Montserrat
Escola Montserrat
Enginyer Llansó, 24 08295 St. Vicenç de Castellet (Barcelona)
Sol·licita informació
X