Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Tècnic Superior en Inspecció Tècnica d'Edificis

Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Descripció

Què és la Inspecció Tècnica d'Edificis?

És aquella inspecció periòdica obligatòria que es fa als edificis per poder determinar el seu estat de conservació, les seves condicions d'estabilitat, la seguretat, estanquitat, consolidació i habitabilitat. Així, "per facilitar el compliment del deure de conservació que correspon als propietaris dels edificis i construccions, s'estableix l'obligatorietat de realitzar una inspecció tècnica que acrediti l'estat de les seves condicions de seguretat, estabilitat, estanquitat i consolidació estructurals, així com les d'habitabilitat, en funció de la destinació propi de la construcció o edificació d'acord amb el que estableix la normativa urbanística aplicable i en la present ordenança municipal.Per què és important conèixer la seva aplicació? Qui ha de conèixer-la?

En aquests moments, en la major part dels municipis espanyols s'està implantant l'anomenada Inspecció Tècnica d'Edificis. Per això, és convenient que tant el personal tècnic encarregat de realitzar l'informe ITE com qualsevol altre professional al que li pugui afectar (promotors, constructors, etc) conegui la seva aplicació.

Aquest curs va dirigit a aquelles persones que necessiten, per l'exercici de la seva professió, o per l'ampliació de coneixements, conèixer en profunditat què és la ITE, el seu marc normatiu, aspectes jurídics, tècnics i administratius s'han de tenir en compte en el seu execució i responsabilitats dels professionals de la ITE, entre molts altres aspectes.


Veure més

Temari del curs

Mòdul I. La conservació de les Edificacions
  • El deure de conservació de les edificacions.
  • L'ordre d'execució (Tècnica d'Intervenció Administrativa).
  • La declaració de ruïna.
Mòdul II. La Inspecció Tècnica d'Edificis
  • Aspectes jurídics i administratius.
  • Aspectes tècnics i contingut.
  • Aplicació de la ITE (Llei Municipal). Aplicació del RD-llei 8/2011 (apartat refe-rent a mesures per al foment de la rehabilitació). Metodologia de la ITE.
  • Els professionals d'ITE i les seves responsabilitats.
Mòdul III. patologies Constructives
  • Processos patològics. Exemples de Patologies segons els elements constructius i la tipologia d'immobles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tècnic Superior en Inspecció Tècnica d'Edificis

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tècnic Superior en Inspecció Tècnica d'Edificis