Tècnic Superior en Inspecció Tècnica d'Edificis

1089 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Tècnic Superior en Inspecció Tècnica d'Edificis
Sol·licita informació
Curs
On-line | Distància
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

Què és la Inspecció Tècnica d'Edificis?
És aquella inspecció periòdica obligatòria que es fa als edificis per poder determinar el seu estat de conservació, les seves condicions d'estabilitat, la seguretat, estanquitat, consolidació i habitabilitat. Així, "per facilitar el compliment del deure de conservació que correspon als propietaris dels edificis i construccions, s'estableix l'obligatorietat de realitzar una inspecció tècnica que acrediti l'estat de les seves condicions de seguretat, estabilitat, estanquitat i consolidació estructurals, així com les d'habitabilitat, en funció de la destinació propi de la construcció o edificació d'acord amb el que estableix la normativa urbanística aplicable i en la present ordenança municipal.

Per què és important conèixer la seva aplicació? Qui ha de conèixer-la?
En aquests moments, en la major part dels municipis espanyols s'està implantant l'anomenada Inspecció Tècnica d'Edificis. Per això, és convenient que tant el personal tècnic encarregat de realitzar l'informe ITE com qualsevol altre professional al que li pugui afectar (promotors, constructors, etc) conegui la seva aplicació.
Aquest curs va dirigit a aquelles persones que necessiten, per l'exercici de la seva professió, o per l'ampliació de coneixements, conèixer en profunditat què és la ITE, el seu marc normatiu, aspectes jurídics, tècnics i administratius s'han de tenir en compte en el seu execució i responsabilitats dels professionals de la ITE, entre molts altres aspectes.

Temari

Mòdul I. La conservació de les Edificacions
  • El deure de conservació de les edificacions.
  • L'ordre d'execució (Tècnica d'Intervenció Administrativa).
  • La declaració de ruïna.
Mòdul II. La Inspecció Tècnica d'Edificis
  • Aspectes jurídics i administratius.
  • Aspectes tècnics i contingut.
  • Aplicació de la ITE (Llei Municipal). Aplicació del RD-llei 8/2011 (apartat refe-rent a mesures per al foment de la rehabilitació). Metodologia de la ITE.
  • Els professionals d'ITE i les seves responsabilitats.
Mòdul III. patologies Constructives
  • Processos patològics. Exemples de Patologies segons els elements constructius i la tipologia d'immobles.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Tècnic Superior en Inspecció Tècnica d'Edificis
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Campus i seus: Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial
Paseo Fabra i Puig, 10-12 08008 Barcelona
Sol·licita informació
X