Estudios Cicerón

Títol de Capacitació Professional Transport de Mercaderies

Estudios Cicerón

Curs
Distància
600 €

Descripció

Aquest títol s'obté per poder exercir les activitats de transport i complementàries , de la mateixa . Aquesta dirigit a professionals del transport o persones que iniciïn aquesta nova activitat .

Per obtenir la targeta de transport . Operadors de transport , autònoms , agents transitaris etc . Aquest títol està regulat per la llei , 16/1987 d'ordenació de transport terrestre , Art.42 / 43 . RD.1211/1990 Reglament d'ordenació de transport terrestre.Art.33 , 34,39 . Un cop aprovat l'examen , s'obté el títol , en l'administració corresponent . Aquesta titulació és oficial .

Metodologia : Aquest curs es realitza a distància. S'envia material per a la preparació i se li assigna un tutor personal , a cada alumne .

Aquest tutor s'encarrega del seguiment dels seus alumnes , cridant-los per concertar hores de classe . Realitzem la tramitació , administrativa dels exàmens . Aquests exàmens es realitzen en cada comunitat autònoma , almenys en una província , N'hi ha un dos exàmens a l'any depenent de la comunitat autònoma

Veure més

Temari del curs

Examen. Primera part: 100 preguntes tipus test, (4 respostes alternatives.) Segona part: 6 supòsits pràctics.

Requisits

Requisits per accedir: No hi ha cap requisit previ.

Preu

600 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol de Capacitació Professional Transport de Mercaderies

També et recomanem aquests cursos

Títol de Capacitació Professional Transport de Mercaderies