Màster en Project management (Full Time)

Màster
Presencial
70 crèdits
10000 €

Descripció

El dinamisme actual del mercat i l'entorn empresarial provoca que empreses i organitzacions tinguin la necessitat de gestionar multitud de projectes en paral·lel. En aquest entorn, la figura del Project Manager adquireix una importància fonamental en organitzacions i empreses de totes les mides, ja que es tracta d'un perfil clau a l'hora de dissenyar estratègies de negoci eficients que aprofitin tots els recursos que tinguem disponibles. D'altra banda, la globalització, l'aparició de nous competidors o els ràpids canvis d'estratègies empresarials fan que els Directors de Projectes, a més d'haver de disposar d'uns coneixements molt amplis en gestió de projectes, també hagin de tenir molt desenvolupades les seves competències personals i de rendiment.
El Màster en Project Management, responent a aquesta demanda empresarial, està dissenyat per formar directius que sàpiguen dirigir, planificar, organitzar i controlar projectes complexos i de caràcter global de forma eficient i eficaç. Professionals capacitats per dirigir equips de treball sobre la base del desenvolupament d'habilitats directives i tècniques pròpies de directius. En definitiva, Directors de Projecte que sàpiguen com alinear les necessitats actuals de les empreses en la direcció de projectes amb les exigències actuals que planteja l'estàndard global del Project Management Institute (PMI): minimitzar riscos, crear noves oportunitats de negoci i assolir els objectius planificats.
Màster en Project Management - Campus Madrid:
Estudiar un Màster en Project Management a Madrid dota l'alumne d'un altíssim nivell professional gràcies al nivell competitiu propi de Madrid i el seu entorn ideal per al desenvolupament i gestió de projectes complexos de gran escala. Desenvolupat en la Universitat Rei Joan Carles (Campus Madrid), aquest màster està dissenyat per preparar a directius i project managers a dirigir i planificar grans projectes fins i tot a nivell internacional.

Temari

Campus Madrid - ECTS:
MÒDUL 1 - Direcció Estratègica:
• Direcció estratègica de projectes i l'empresa 3 ECTS
• Marc de referència per a la direcció de projecte 3 ECTS
MÒDUL 2 - Finançament de Projectes:
• El finançament dels projectes 3 ECTS
• Gestió de programes i cartera de projectes 3 ECTS
MÒDUL 3 - Planificació i Control de Projectes:
• Gestió de l'abast i el temps 3 ECTS
• Gestió del cost 3 ECTS
MÒDUL 4 - Qualitat:
• Gestió de la qualitat 3 ECTS
• Gestió dels riscos 3 ECTS
MÒDUL 5 - Gestió de Persones:
• Factor humà: gestió i direcció d'equips i projectes 3 ECTS
• El gestor de projectes: competències, ètica i responsabilitat social 3 ECTS
MÒDUL 6 - Aspectes Legals:
• Planificació de contractació i adquisicions 3 ECTS
• Administració de contractes i adquisicions 3 ECTS
MÒDUL 7 - Comunicació i Venda:
• Gestió de la comunicació 3 ECTS
• Gestió de la venda 3 ECTS
MÒDUL 8 - Comunicació i Venda:
• Gestió de la integració de projectes 3 ECTS
• Preparació examen certificació PMP de PMI 3 ECTS
• Pràctiques en Empresa 6 ECTS
MÒDUL 10 - Minor 10 ECTS
• Treball de Fi de Màster 6 ECTS
Total de crèdits 70 ECTS

Prova d'accés

S'ha de realitzar un procés d'admissió.

Metodologia

Full time.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Convocatòria oberta: maig i octubre. Durada: 12 mesos.

Objectius

Direcció de projectes.
Gestió estratègica.
Presa de decisions.
Eficiència pressupostària.
Lideratge de persones.
Certificació PMP.

Titulació obtinguda

Doble titulació: Les persones que completin amb èxit el programa obtindrà el títol de Màster en Project Management per EAE Business School i la titulació de la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Barcelona) o la Universidad Rey Juan Carlos (Campus Madrid).

Perspectives laborals

Director de Projectes. Director de risc i continuïtat de projectes i negocis. Director de Qualitat. Responsable d'Innovació i interrelació del management amb l'R + D. Director d'Innovació en processos, productes i serveis. Consultoria en Direcció de Projectes.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos en els programes d'EAE.

Preu

10000 €
Barcelona: 14000 euros. Madrid: 15500 euros.

Borsa de treball

Servei de Carreres Professions disponible.

Professorat

El claustre de professors del Màster en Project Management està constituït per un excel·lent equip de Doctors, Professors d'Universitat i professionals de reconegut prestigi en cada àrea formativa. Direcció: Marc Barà Iniesta. Oliva González. Josep Maria Galí.
Campus i seus: EAE Business School
E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas
C/ Aragón, 55 08015 Barcelona
Cursos més populars
X