E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster en Project Management (Full Time)

E.A.E. - Escuela de Administración de Empresas

Màster
Presencial
70 Crèdits
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

El dinamisme actual del mercat i l'entorn empresarial provoca que empreses i organitzacions tinguin la necessitat de gestionar multitud de projectes en paral·lel. En aquest entorn, la figura del Project Manager adquireix una importància fonamental en organitzacions i empreses de totes les mides, ja que es tracta d'un perfil clau a l'hora de dissenyar estratègies de negoci eficients que aprofitin tots els recursos que tinguem disponibles. D'altra banda, la globalització, l'aparició de nous competidors o els ràpids canvis d'estratègies empresarials fan que els Directors de Projectes, a més d'haver de disposar d'uns coneixements molt amplis en gestió de projectes, també hagin de tenir molt desenvolupades les seves competències personals i de rendiment.

El Màster en Project Management, responent a aquesta demanda empresarial, està dissenyat per formar directius que sàpiguen dirigir, planificar, organitzar i controlar projectes complexos i de caràcter global de forma eficient i eficaç. Professionals capacitats per dirigir equips de treball sobre la base del desenvolupament d'habilitats directives i tècniques pròpies de directius. En definitiva, Directors de Projecte que sàpiguen com alinear les necessitats actuals de les empreses en la direcció de projectes amb les exigències actuals que planteja l'estàndard global del Project Management Institute (PMI): minimitzar riscos, crear noves oportunitats de negoci i assolir els objectius planificats.

Màster en Project Management - Campus Madrid:

Estudiar un Màster en Project Management a Madrid dota l'alumne d'un altíssim nivell professional gràcies al nivell competitiu propi de Madrid i el seu entorn ideal per al desenvolupament i gestió de projectes complexos de gran escala. Desenvolupat en la Universitat Rei Joan Carles (Campus Madrid), aquest màster està dissenyat per preparar a directius i project managers a dirigir i planificar grans projectes fins i tot a nivell internacional.

Màster en Project Management - Campus Barcelona:

El Màster en Project Management a Barcelona d'EAE respon a la demanda empresarial a nivell global i està dissenyat per formar directius capaços de desenvolupar projectes globals amb grans habilitats gerencials, havent-se format amb els millors professionals de Barcelona.

Veure més

Temari del curs

Campus Barcelona - ECTS:
MÒDUL 1 - Gestió de Projectes: Estratègia, Portafoli i Finançament:
• Direcció estratègica i entorn organitzacional de negoci i direcció õnancie r3 ECTS
• Gestió de Programes i Portafolis Finançament de projectes 4 ECTS
MÒDUL 2 - Planificació i Control de Projectes: Abast, Temps i Cost:
• Gestió de l'abast del projecte 3 ECTS
• Gestió del temps del projecte 3 ECTS
• Gestió del cost del projecte 3 ECTS
MÒDUL 3 - Gestió de la Qualitat, Adquisicions i Aspectes Legals en Projectes:
• Gestió del risc del projecte 3 ECTS
• Gestió de la qualitat del projecte 3 ECTS
• Gestió d'adquisicions del projecte i aspectes legals en contractacions 3 ECTS
MÒDUL 4 - El Factor Humà:
• Gestió de Recursos Humans, Competències Personals i Ètica del PM 4 ECTS
• Gestió de la comunicació i parts interessades 3 ECTS
• Gestió de la venda del projecte 3 ECTS
MÒDUL 5 - Gestió de la Integració i el Coneixement:
• Gestió de la integració i el coneixement. Project Management Game ECTS
• Noves tendències i metodologies en PM. Project Management Information Systems (PMIS) 3 ECTS
• Preparació a la Certifcación PMP del PMI 3 ECTS
MÒDUL 6 - Minor 10 ECTS:
• Treball de Fi de màster 1 5 ECTS
Total de crèdits 70 ECTS

Campus Madrid - ECTS:
MÒDUL 1 - Direcció Estratègica:
• Direcció estratègica de projectes i l'empresa 3 ECTS
• Marc de referència per a la direcció de projecte 3 ECTS
MÒDUL 2 - Finançament de Projectes:
• El finançament dels projectes 3 ECTS
• Gestió de programes i cartera de projectes 3 ECTS
MÒDUL 3 - Planificació i Control de Projectes:
• Gestió de l'abast i el temps 3 ECTS
• Gestió del cost 3 ECTS
MÒDUL 4 - Qualitat:
• Gestió de la qualitat 3 ECTS
• Gestió dels riscos 3 ECTS
MÒDUL 5 - Gestió de Persones:
• Factor humà: gestió i direcció d'equips i projectes 3 ECTS
• El gestor de projectes: competències, ètica i responsabilitat social 3 ECTS
MÒDUL 6 - Aspectes Legals:
• Planificació de contractació i adquisicions 3 ECTS
• Administració de contractes i adquisicions 3 ECTS
MÒDUL 7 - Comunicació i Venda:
• Gestió de la comunicació 3 ECTS
• Gestió de la venda 3 ECTS
MÒDUL 8 - Comunicació i Venda:
• Gestió de la integració de projectes 3 ECTS
• Preparació examen certificació PMP de PMI 3 ECTS
• Pràctiques en Empresa 6 ECTS
MÒDUL 10 - Minor 10 ECTS
• Treball de Fi de Màster 6 ECTS
Total de crèdits 70 ECTS
Veure més

Prova d'accés

S'ha de realitzar un procés d'admissió.

Metodologia

Full time.

Durada

Inici: octubre 2018. Durada: 12 mesos.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona i Madrid.

Objetius

Direcció de projectes.

Gestió estratègica.

Presa de decisions.

Eficiència pressupostària.

Lideratge de persones.

Certificació PMP.

Titulació obtinguda

Doble titulació: Les persones que completin amb èxit el programa obtindrà el títol de Màster en Project Management per EAE Business School i la titulació de la Universitat Politècnica de Catalunya (Campus Barcelona) o la Universidad Rey Juan Carlos (Campus Madrid).

Perspectives laborals

Director de Projectes. Director de risc i continuïtat de projectes i negocis. Director de Qualitat. Responsable d'Innovació i interrelació del management amb l'R + D. Director d'Innovació en processos, productes i serveis. Consultoria en Direcció de Projectes.

Promocions

EAE ofereix condicions especials de finançament, beques i ajudes per als candidats admesos en els programes d'EAE.

Preu

Campus Barcelona: 13500 euros. Campus Madrid: 15000 euros.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster en Project Management (Full Time)

Màster en Project Management (Full Time)