Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Els cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny

Què són els ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny?

Els ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny formen part dels ensenyaments artístics oficials del sistema educatiu. S'estructuren en cicles formatius de grau mitjà i cicles de grau superior.

La majoria de cicles d'Arts Plàstiques i Disseny tenen una durada de 2 anys, i inclouen Formació pràctica en empreses o tallers. S'organitzen en famílies professionals, com per exemple:

- Arts aplicades a l'escultura

- Comunicació gràfica i audiovisual

- Disseny d'interiors

- Joieria d'art

- Tèxtils artístics


Els requisits d'accés varien en funció del nivell d'estudis.

- Als cicles de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny pots accedir amb el Graduat en ESO i superant a més una prova específica d'accés, relacionada amb el cicle sol·licitat.

-Als cicles de grau superior pots accedir amb el títol de Tècnic d'FP o de Batxiller i superant a més una prova específica, o bé accedir directament si ja disposes d'un títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny o el títol de Batxiller en la modalitat d'Arts.
 

En cas que no tinguis cap de les titulacions acadèmiques requerides per a poder matricular-te en un cicle d'Arts Plàstiques i Disseny, pots preparar les proves d'accés a aquests ensenyaments.

El títol que obtindràs en finalitzar els estudis és el de Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, segons el nivell del cicle cursat.

Els Tècnics Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny poden accedir directament als Títols superiors d'aquests ensenyaments, que són equivalents a un grau universitari.