Orientació Acadèmica

Cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

 • El principal objectiu dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny és formar-te en l'adquisició de les tècniques i el coneixement dels materials i eines necessàries per fer les tasques pròpies d'un ofici artístic.

  Una vegada superats aquests estudis obtens el títol de tècnic o tècnica de la professió corresponent.

  Vies d'accés als CFGM d'arts plàstiques i disseny

  Per poder accedir a aquests estudis cal que compleixis una de les següents condicions:  
   

  Llistat de cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

  Famílies Professionals Cicles Formatius de Grau Mitjà Hores
  Art floral Floristeria 1.600
  Arts aplicades a la indumentària Artesania de complements de cuir 1.600
  Arts aplicades al llibre Serigrafia artística 950
  Arts aplicades al mur Revestiments murals 1.600
  Ceràmica artística Decoració ceràmica
  Terrisseria
  1.600
  1.600
  Comunicació gràfica i audiovisual Assistència al producte gràfic imprès
  Assistència al producte gràfic imprès, perfil professional Assistent de Fotografia
  Assistència al producte gràfic interactiu
  1.600
  1.600
  Escultura Ebanisteria artística
  Forja artística
  Reproduccions artístiques en fusta
  1.600
  1.600
  1.600
  Esmalts artístics Esmaltatge sobre metalls 1.600
  Joieria d'art Procediments de joieria artística 1.600

  Prova específica d'accés

  La prova específica d'accés l'han de realitzar totes les persones que vulguin accedir a aquests estudis, avalua que es posseeixen uns coneixements artístics suficients per superar amb èxit els estudis.

  La prova específica d'accés consisteix a resoldre un exercici de la matèria d'educació visual i plàstica de l'ensenyament secundari obligatori.

  Només estan exemptes de fer aquesta prova les persones que ja disposen d'un títol de formació professional d'arts plàstiques i disseny.
   

  Requisits d'accés per a l'alumnat sense el graduat en ESO

  Tenir 17 anys, o bé complir-los durant l'any i:
   
  • Superar una prova regulada pel Departament d'Educació, que consta de dues parts:
   • Caràcter general: s'han de superar diferents examens corresponents a: competència en llengua catalana, competència en llengua castellana, competència en llengua estrangera (anglès o francès), competència social i ciutadana, competència d'interacció amb el món físic, competència en tecnologia i competència matemàtica. És la  mateixa prova que per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM)
   • Caràcter específic: s'ha de superar un exercici relacionat amb la matèria d'educació visual i plàstica de l'ensenyament secundari obligatori.
  • Superar un curs d'accés específic i la prova d'accés de caràcter específic. El curs d'accés és el mateix que per a accedir als cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

  Les dates d'inscripció són del 15 al 25 de març de 2019.

  Les proves d'accés es realitzen els dies:
  • 8 de maig, part comuna.
  • 9de maig, part específica.
  • 25 de juny, convocatòria extraordinària de la part específica.
  La part comuna només es convoca una vegada a l'any, per a la part específica hi ha una convocatòria ordinària i dues extraordinàries.
   

  Alternatives després dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

   

  Normativa dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

  Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

  Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, de 25.5.2007)

  Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)


  Informa't de tots els ensenyaments artístics que pots cursar.