Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Accés a cicles d'FP de grau mitjà

Com puc accedir a un cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional?

Existeixen diferents vies d'accés a un cicle de grau mitjà d'FP.

D'una banda, pots accedir als cicles de grau mitjà si has obtingut alguna de les següents titulacions o equivalents:

- Graduat en Educació Secundària Obligatòria (que pot obtenir-se superant l'ESO o l'FP Bàsica).

- Títol de Tècnic, d'FP o d'Arts Plàstiques i Disseny.

- També si has superat el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà que convoquen algunes comunitats autònomes; o si has superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Si no comptes amb cap d'aquests requisits previs, encara tens una altra opció: les comunitats autònomes convoquen anualment proves d'accés als cicles d'FP de grau mitjà dirigides a majors de 17 anys que no compten amb cap de les titulacions esmentades.

En aquesta prova s'avaluen els coneixements de matèries que es treballen en l'ESO, com Llengua catalana, Ciències socials o Matemàtiques, entre altres. Hi ha centres públics i privats que et preparen per a realitzar la prova.

Tingues en compte que si la demanda supera l'oferta de places s'aplicaran criteris de prioritat per a l'accés als cicles i es tindrà en compte la nota mitjana dels estudis superats prèviament o la nota de la prova d'accés.

Explora les diferents ofertes formatives de cicles de grau mitjà on pots filtrar per temes d'estudi, província on s'imparteix, modalitat o preu.