Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més habituals realitzades a l’equip d’orientadors i orientadores d’Educaweb

Diferències entre un màster oficial i un màster propi

Com puc distingir els màsters universitaris dels màsters de formació permanent?

Per a triar el màster que millor s'adapti a les teves necessitats és important entendre les diferències i especificitats que hi ha entre els màsters oficials i els màsters de formació permanent.

Màsters oficialsSón coneguts també com a màsters universitaris i tenen les següents característiques:

- Poden constar de 60, 90 o 120 crèdits.
- Estan avalats per la universitat que els imparteix i, a més, han superat un procés d'acreditació realitzat per un organisme avaluador autoritzat.
- Estan reconeguts en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
- Tots els màsters oficials han d'inscriure's en el RUCT (Registre d'Universitats, Centres i Títols del Ministeri d'Universitats).
- Per a matricular-se cal ser graduat universitari o bé estar a punt de graduar-se.
- El pla d'estudis inclou sempre el Treball Final de Màster (TFM).
- Permeten accedir a estudis de doctorat; de fet, molts màsters oficials tenen un enfocament fonamentalment investigador.
- Alguns màsters oficials constitueixen un requisit per a l'accés a determinades professions regulades; si vols aprofundir en aquesta característica pots trobar més informació sobre quins màsters són habilitants.

Màsters propis. Aquests estudis, coneguts com a màsters de formació permanent:

- També poden constar de 60, 90 o 120 crèdits.
- Són les pròpies universitats les que dissenyen aquests títols.
- No és obligatori inscriure els màsters propis en el RUCT.
- Igual que en els màsters oficials, per a matricular-se en un màster de formació permanent cal ser graduat universitari o bé estar a punt de graduar-se.
- Pot incloure el Treball Final de Màster en el pla d'estudis, però no és obligatori.
- No permeten accedir a estudis de doctorat.
- Generalment tenen un enfocament profesionalitzador; solen estar centrats en la millora de la pràctica professional.
- No habiliten per a l'exercici de professions regulades.

Explora les diferents ofertes formatives de màsters oficials o de màsters de formació permanent on pots filtrar per temes d'estudi, província on s'imparteix, modalitat o preu.